Vælg en side

Referat af BM den 4. Juli 2017

Tilstede: Danni, Anja, Nicklas og Atkha

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent: Dagsordenen godkendt, Nicklas er referent.
2. Godkendelse af referat: Referat næsten færdigt
3. Økonomi: Kasserer er fraværende. Danni har spurgt om Marc har fået svar fra Ditte. Dannie kontakter Ditte på mandag.
4. Snak med Kenneth om arbejdet i Vest, motivation, kommunikation etc.
5. Afholdte arrangementer
a. Madklub i Valby: Det gik godt, 10 deltagere, 2 arrangører, og 4 hjælpere.
b. Scorekursus: Der var ikke ret mange deltagere, og folk fik desværre ikke det store ud af arrangementet.
6. Næste møde: 04 august
7. Meddelelser: DBS skifter ikke navn. Anja tager til det næste HB møde.
8. Eventuelt
9. Status på kommende arrangementer, samt planlægnings-maraton
a. Planlagte arrangementer

Grillfest

Dato: 5. August
Sted: BSI Vanløse
Nicklas bestiller lokalet I Vanløse og finder ud af om der er grill

Motorcykelarrangement

Dato: 13. August
Sted: Klub på Amager
Der er sendt invitation ud på hjemmesiden og til bladende.

Kurbads-arrangement

Dato: 7. Oktober
Pris: 3.800 kr.
Anja ringede og aftalte dato med stedet.

Politisk debat

Dato: 6. November
Sted: Valby Medborgerhus
Nicklas ringer og for spurgt SF-ungdom om det er noget de kunne være interesseret at deltage I.

Lalandia-tur

Dato: 16. – 19. November
Sted: Lalandia Rødby

Julefrokost/hygge

Dato: 2. December
Sted: BSI Vanløse

Færdigheder

Indsendt den

4. juli 2017