Vælg en side

Referat af BM den 4. april 2020

Deltagere:
Kenneth, Jesper, Annette, Anna og Ibrahim

1. Valg af referent

Jesper blev valgt som referent.

2. Tjek ind

Annette travlt med HF, som hun afslutter til sommer. Har lige afleveret stor skriftlig opgave.
Anna er træt af at få sit efterskoleår spoleret af corona.
Ibrahim har følt sig lidt sløj, men er ovenpå igen og ved godt mod.
Kenneth har travlt med at koordinere sønnens liv grundet corona.
Jesper er lige blevet færdig med vikariat i Aarhus Kommune og skal nu i gang med jobsøgningen igen.

3. Præsentation

Kenneth: Fortalte om hans rolle i DBSU, og nylige udvalgsarbejde i it-udvalget og tilgængelighedsudvalget.
Annette: Vil gerne lave flere arrangementer. Har tidligere stået for miniefterårsferie, julefrokost og kreaarrangement.
Anna: Vil som førstesuppleant gerne have et smugkig i foreningsarbejdet og lave flere arrangementer som fx da hun var med til at arrangere julefrokost forrige år.
Ibrahim: Er som andensuppleant også mest med for at lære mere og på sigt lave arrangementer.
Jesper: Har som kasserer et lille ekstra øje på økonomien og står gerne for det skriftlige arbejde. Interesserer sig ellers mest for motions- eller bevægelsesarrangementer.

4. Økonomi

– Fremlæggelse af årets budget
Årets budget startede på 73.000 kr. Heraf er der foreløbig brugt ca. 5000 kr. på generalforsamling, en ekstraregning på 1400 kr. fra sidste års guidede tur i zoologisk have.
Aktuelt råder foreningen således over 67.000 kr. hvor der er reserveret ca. 9000 til allerede planlagte ”De unges fællesspisning i Aarhus” i løbet af 2020.

5. Samarbejdspartnere

DBSØ, Blindes Oplysningsforbund samt LFBS om ”De unges fællesspisning i Århus” og ”Gør det selv”.

LFBS: Overnatning i Zoo med LFBS

Nedsat Syn: Kenneth arbejder på et samarbejde med Nedsat Syn, så vi tager hensyn tl de medlemmer der ikke opfylder medlemskriterierne for at blive medlem af DBS. Foreningen har desuden en messe, hvor DBSU tidligere har fået en stand, hvor vi kan fortælle om DBSU.

6. Udvalg

Der er nedsat flere udvalg, hvor også ikke tillidsvalgte kan engagere sig:
Forretningsudvalget: Står primært for ansættelse, her kan man dog ikke bare blive medlem.

Erhverv og uddannelse: Arbejder for at styrke beskæftigelses- og uddannelsesgraden blandt medlemmerne.

PR- og rekrutteringsudvalg: Finde nye medlemmer, holde oplæg og brande foreningen

IT-udvalg: Står for driften af hjemmesiden, support, sørger for, at mailsystemerne kører mm.

Aktivitet, Kultur- og fritid: Sørge for kulturinstitutioners tilgængelighed

Internationalt udvalg: Samarbejder og erfaringsudveksler med ligesindede foreninger i andre lande. Flere medlemmer var med på tur til Liberia i efteråret

Tilgængelighedsudvalg: Stiller skarpt på især digital tilgængelighed og opabrejder samarbejdet med DR, som også deltog på landsmødet 2019.

Alle er velkomne til at melde sig under udvalgene løbende, ved at kontakte dem. kontaktoplysninger findes: https://dbsu.dk/om/udvalg/

7. DBSU og Corona

DBSU følger regeringens anvisninger og har aflyst samtlige arrangementer foreløbig frem til 13. april. Landsmødet afholdes formentlig digitalt grundet forsamlingsforbuddet.
Bestyrelsen forestiller sig, at man igen kan lave arrangementer efter 1. juni. Enighed om, at en eventuel 2. bølge Corona kan påvirke planlægningen af fremtidige arrangementer, men at man holder sig positive.

8. Afholdte/aflyste arrangementer

– De unges fællesspisning, 28. Januar
– De unges fællesspisning, 25. februar
– Generalforsamling i Vest, 22. februar
– De unges fællesspisning i Aarhus, 31. marts (Aflyst)

9. Fremtidige arrangementer

– Odense zoo med LFBS den 20. – 21. Juni
Kenneth og Maria er DBSU arrangerer i samarbejde med LFBS. Der er afsat 10.000 kr. til arrangementet. (Udsat)

– NS2020, Odense med Nedsat Syn den 12. september
Kenneth er i kontakt med Nedsat Syn om dette, og vil desuden koordinere med HB. Der er tale om en synsmesse, hvor DBSU har fået tildelt en stand. (Aflyst i 2020)

– Julefest i DBSU 13. – 15. November
Samme tværregionale ide som i 2019. Samme spejderhytte som lokation. Regionernes andel af arrangementet bliver igen 10.000 kr.

– Sommerfest med Region Øst
Afventer dato og planlægning fra Region Øst. Ibrahim og Jesper vil gerne koordinere Vests deltagelse, og eventuelt forespørge om mulighed for at indlægge et motorcykelarrangement i forbindelse med sommerfesten.

– Motionsarrangement
Brainstorm om forskellige ideer til et motionsarrangement, herunder DHL-stafet. DHL-stafet kunne også markere DBSU mere tydeligt blandt seende fx med egen stand og logotøj. Jesper går videre med ideerne.
– Gentagelse af et vandre arrangement evt. Hærvejs march

– PR arrangement, sammen med medlemmerne skal der findes flere medlemmer så foreningen fremadrettet kan vokse.

Kunne være et motionsarrangement ala DHL-stafet eller synsmessen hos Nedsat Syn. Førstnævnte vil skabe mest synlighed, mens sidstnævnte har større potentiale for flere medlemmer.

– Hold til DHL med guides (Aalborg, Aarhus og Odense) vil kunne kombineres med PR: Annette, Kenneth, Dorthe, Anna, Ibrahim, Tobias, Mikael viste interesse

– Goalball camp (Juljane vil godt være med som medarrangør)
Anna spørger Juliane og Caspar om de vil arrangere en weekend, hvor man får mulighed for at prøve og spille goalball.

– Showdown (Anna har kendskab til dygtige spillere, kan evt kombineres med gamer weekend) – Blev ikke prioriteret.

– Kom i form:
Weekend arrangement med oplevelse i det lokale fitness center i Viborg med personlige trænere.
Kenneth har kontakt til og selv gjort brug af personlige trænere i Viborg, som er klar på at instruere flere synshandicappede i at bruge og udnytte fitnesscentrets mange muligheder for træning. Der planlægges et 2 dages arrangement, hvor fitnesscenterets muligheder og flere universelle træningsøvelser hvor styrke, balance og kropsholdning er i fokus.

– Transportarrangement: Letbane (Århus) og Selvkørende bus (Aalborg)
I lighed med et arrangement for 2-3 år siden har dette arrangementsforslag til hensigt at teste tilgængeligheden på offentlig transport og især hjælpe de yngre medlemmer til begyndende større selvstændighed. Af de to ideer blev valgt at se nærmere på Letbanen i Aarhus, som Jesper vil arbejde videre med.

– Gamer weekend forslag fra Søren Jensen:
Kenneth vil godt hjælpe med arrangere
Gamer arrangement, som plejer at være ret populære, så der sigtes mod en gentagelse. For at få et andet fagligt aspekt ind i det, arbejdes med at inkludere workshop om QR-koder. Kenneth snakker med Søren om planlægningen.

QR workshop, kan informere om DBSU. Lær de unge om telefonens muligheder med QR koder.
Se under gamerweekend.

– Flere kreative arrangementer som kreative mig 2019.
Annette kunne godt være interesseret, men bliver muligvis først i 2021.

– På mini (camp) bør vi forhøre os ved børnene, om hvad der kunne interessere dem af arrangementer, da det er svært for os at forstå hvordan der er at være barn i nutiden.
Gives videre til arrangørerne, så vi hører de unge i foreningen, hvad de ønsker sig af arrangementer og aktiviteter.

– Arrangement om det seksuelle i livet, få snakket om det (Søren Jensen vil gerne hjælpe med at arrangere. Evt. i samarbejde med sex og samfund)

Anna tager i første omgang kontakt til Søren Jensen for at høre nærmere om ideen bag, og om han evt. selv vil arrangere.
. Selvtillids kursus

– Motorcykel arrangement blev efterspurgt, Søren forslog at kontakte en anden motorcykel klub.
Se under sommerfest med Region Øst. Tvivlsomt om nogen i vest-bestyrelsen har mod på selv at arrangere dette efter de sidste års aflysninger.

Foredrag ved Søren Holmgren, ølsmagning og bowling sammentænkes til et samlende arrangement, hvor drenge og piger splittes op undervejs og til sidst samles til bowling og spisning. En arrangørgruppe bestående af Annette, Anna, Jesper og Jonas går videre med planlægningen.

– De unges fællesspisning:
april, maj, august, september, oktober, november
Info: Bestyrelsen adspurgte medlemmernes holdning hertil om, det er for højt prioriteret? Der ønskes en anden lokation. Efterspørgsel på at det skal tydeliggøres hvilken aldersgruppe det er for eller ingen aldersgrænse. Temaer: let og nemt mad, vegansk, juice tema, insekt food, roverfood. Evt. en anden dag, end sidste tirsdag i måneden.

10. Fremtidige bestyrelsesmøder

– Hvordan skal de foregå og hvor mange?

Der sigtes mod 2-3 møder i løbet af året, hvor det forhåbentlig bliver muligt at afholde mindst et af disse fysisk (evt. i forbindelse med Udvidet HB-møde)

11. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

I første omgang blev aftalt et kort statusmøde på de mange arrangementsforslag inden landsmødet d. 29. august kl. 19:30 over Zoom.

12. HB møde

– Hvem skal med til HB mødet den 8. april?

Jesper og Kenneth deltager, men der er plads til en deltager mere. Mødet foregår over Zoom og skal især handle om den nye strategi og dertil hørende forslag om forskellige modeller for aflønningsordninger.

13. Eventuelt

Som 1. suppleant spørger Anna, hvornår hun evt. skal træde ind som bestyrelsesmedlem i tilfælde af fravær fra menige bestyrelsesmedlemmer.

Færdigheder

Indsendt den

4. april 2020