Vælg en side

Referat af BM den 4.-5. december 2021

Dagsorden for DBSU Region Vest bestyrelsesmøde
den 4. – 5. december 2021

 1. Velkomst ved forperson
 2. Valg af Ordstyrer, referent og to-do liste
  Ordstyrer: Kenneth
  Referent: Maria
  To-do liste: Marlene

  3. Gennemgang af to-do listen fra sidst:

To do liste er gennemgået og godkendt

3. Økonomi

– Godkendelse af regnskab for 2021: Regnskabet er enstemmigt godkendt

 1. Årsberetning for 2021 er gennemgået og arbejdet er iværksat

  5. Fremtidigt og politisk arbejde
  – DUF initiativstøtte – der er overvejelser med motionshold
  – DUF lokalforeningspuljen – vil vi gerne benytte puljen mere i 2022
  – Generalforsamling 2022 – afholdes med fastelavnstema lørdag den 26. februar 2022. Regner med det bliver i Viborg

– Selv en blind kan se problemet – planlægning i gang og der er opbakning fra bestyrelsen. Der satses på afholdelse i Aarhus.
– Aktiv Maj / September – der arbejdes videre med ”aktive maj” i 2022, hvor vi holder os til maj måned.
– Motionshold – der arbejdes videre på det i 2022 og formentlig i kombination til ”aktive maj”

– Forretningsorden – vi arbejder videre med den til næste år
– Tillidsmandskurser – der er opbakning til det i bestyrelsen og der arbejdes videre med det

Planlægning af 2022:

Bestyrelsen vil prioritere at der afholdes færre, men større arrangementer i 2022 og med en bedre koordinering internt herom.

Satses på op til 4 fysiske møder og 1 opfølgningsmøde digitalt.

Bestyrelsen har besluttet at stoppe samarbejdet med Aktivitetshuset grundet det ofte er de samme medlemmer, der kommer til dette arrangement.

Sparringsmøder med DBSØ fortsætter

Som forsøgsordning arbejdes på, at tillidspersoner kommer gratis til arrangementer som en ekstra frynsegode i 2022.

Vi arbejder i 2022 med øst for at fortsætte opbygningen af samarbejdet

Vi afholder tillidsmandskurser med tilskud fra DUF i 2022 (Dansk Ungdoms Fællesråd)

 

 1. Evaluering af mødestruktur for 2021

Der er en god mødestruktur.

7. Eventuelt

Søge inspiration fra østs bestyrelsesmøder, hvad der virker og ikke virker

Bestyrelsen roser formanden for indsatsen

Færdigheder

Indsendt den

15. marts 2022