Vælg en side

Referat af BM den 3. juli 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Region Vest den 3. juli 2021

1. Velkomst ved forperson

Kenneth bød bestyrelsen velkommen, denne gang til et bestyrelsesmøde i et sommerhus, for at prioritere det sociale i bestyrelsen og så man kan sammenligne dette med FSC.

2. Valg af ordstyrer, referent og to-do

Kenneth er valgt til ordstyrer.
Marlene er valgt til referent.
Anna er valgt til to do listen.

3. Økonomi

Regionen har en egenkapital på knap 35.000 kr. og udgifter på godt 38.000 kr.
Vi vil gerne søge nogle fondsmidler til samarbejdet med Livsglæder. Det ser godt ud med økonomien. Pengene skal nok blive brugt på kommende arrangementer. Det er muligt at søge DUF om midler ca. hver måned, hvis nødvendigt til visse arrangementer.

4. Corona og arrangementer

Vi lemper på restriktionerne, da regeringen lemper på dem.

5. Afholdte arrangementer

 • 12. juni: Legatarrangement: der var 6 deltagere – 2 fysiske deltagende og 4 online.
 • 14. juni: Sparringsmøde: God opbakning fra medlemmer. Det var et samarbejde med DBSØ og Interessegruppen. Temaet var idræt og motion, som er vigtigt for medlemmerne.
 • 15. juni: Sanketur i skoven: Det var et arrangement via Livsglæder, hvor ikke synshandicappede også deltog. Så det handlede om netværk og at overskride grænser / prøve nyt. Det foregik ved Silkeborg. Det var et læringsarrangement for at kunne inddrage medlemmerne på længere sigt.
 • 16. juni: Sanketur på Stranden: Der blev smagt på mad råt fra naturen. Der var 4 deltagere i alt og 2 fra Region Øst
 • 17. juni: Fisketur uden krog: Der blev lært at fiske med en stripper (metalplade med nylon om). Samt der blev lært om og holdt på diverse havdyr. Der var 3 deltagere på dette arrangement.
 • 19. juni: MC og telt: Der var 6 deltagere. Der var god feedback på, at kombinationen af MC og telttur var en god ide. Arrangørerne er gjort opmærksomme på forbedringer ift. sikkerhed og koordinering med MC’erne. Vi har en god kontakt med MC-folket.
 • 1. juli: De unges fællesspisning #3: Det blev afholdt fysisk og der var et potentielt nyt medlem med. Der var i alt 5 deltagere med. Der forsøges at tilgodese, at det ikke ligger på en hverdagsaften for dem, som bor langt væk.

6. Kommende arrangementer

 • 5. til 8. juli: Telt- sanke- og fisketur: Der forsøges at slå ovenstående tur sammen med Livsglæder. Der er blevet inddraget et medlem for at komme bredere ud med afvikling af arrangementer.
 • 31. juli: Sommerfest i Øst med Vest: Der arbejdes på at finde lokation og Region Øst og Vest deler udgifterne.
 • 31. august: De unges fællesspisning #4: Der er snak om, at det skal være sommermad (fx grillspyd og kartoffelsalat).
 • August: Girls Night: Der bliver arbejdet på en dato.
 • 4. eller 18. september: Grill og MC klubhus besøg for unge og børn. Der er kontakt med Riders With Heart, som har fokus på børn og motorcykel tur. Det vil foregå i Tilst. Satser på at det bliver den 4. september.
 • 18. september: Investeringsarrangement. Der er gang i kommunikationen med DBSØ omkring deres deltagelse i arrangementet. Invitationen er klar til at blive sendt afsted.
 • 28. september: De unges fællesspisning #5. Temaet er på tegnebrættet og evt. rykning til oktober.
 • Oktober: Sparringsmøde. Tema er evt. Spørge om hjælp / ledsagelse.
 • 26. oktober: De unges fællesspisning #6.
 • 27. november: Julearrangement for unge. Planen er at det vil blive et en-dags-arrangement i Aktivitetshuset i Aarhus.
 • November: jul med børnene. Kun med fokus på børnene og julestemning.
 • 30. november: De unges fællesspisning #7.

7. Politisk arbejde

Aktiv Maj / September
Det var en succes og regionen har lært meget omkring afklaring af aktiviteter til medlemmerne. Næste aktive måned bliver september. Der blev brainstormet omkring aktiviteter og konkurrencer. Der vil forsøges at laves aktiviteter for, at få rekrutteret nye medlemmer samt motivere nuværende medlemmer. Vest bestyrelsen bakker op om en ugentlig træning.

Motionshold
Det er lidt på standby, da der er er mange andre aktive ting i gang. Men der arbejdes meget roligt på det omkring tøj der kan synliggøre DBSU – at vi er fysisk aktive.

Selv en blind kan se problemet
Der skal gøres opmærksom på problemer omkring affaldssortering og være en aktivitetsdag med affaldsindsamling i naturen. Der er snakket om et møde vedrørende planlægningen i september.

Forretningsorden
Der er ikke sket yderligere på forretningsordenen, grundet en masse aktiviteter der prioriteres højere.

Mødestruktur
Der blev snakket om fremtidig mødestruktur. Alle var tilhængere af fysiske møder og gerne med tid til socialt samvær. Det giver et bedre sammenhold og en bedre arbejdsmotivation. Der afholdes 4 til 5 møder årligt. Så det var opbakning omkring 2 fulde weekender, 2 møder i Aktivitetshuset og et online.

Tilgængelighed omkring badeværelser.
Annemette designer badeværelser og vil gerne have bedre tilgængelighed på badeværelser derfor har vi været i Dok1 i Aarhus sammen med hende for at få startet et samarbejde med hende.

Naturstyrelsen
Der har været kontakt omkring tilgængelighed i naturen og faciliteter derude, som vi gerne vil arbejde på at forbedre i og med, at medlemmerne bliver mere og mere interesseret i outdoor.

8. To-do listen

Der var gennemgang af forrige to-do liste og opfølgning af den nye to-do liste.

9. Bestyrelsesmøder

HB den 6. til 8. august. Kenneth deltager til HB mødet.

Udvidet HB den 10. – 12. december. Der er fundet to deltagere, Marlene og Maria.

10. Eventuelt

Der blev ikke snakket om yderligere.

Færdigheder

Indsendt den

26. november 2021