Vælg en side

Referat af BM den 3. august 2021

Referat fra Region Øst digitalt bestyrelsesmøde 3. august 2021

Referent: Mie Henriksen

1. Tjek ind; vi tager en runde og hører om hinandens sommerferie

1.5. Valg af sekretær og ordstyrer

Enok er ordstyrer og Mie skriver referat.

2. Økonomi

De ansatte er på ferie, så formanden nævner de udgifter lokalforeningen har haft siden sidst.

  • Ridearrangement: 6.000 kr.
  • Sommerfest: 2.200 kr. – festlokalet kostede blot 350 fordi vi er en forening.

3. Askov Ridecenter som samarbejdspartner; formanden fortæller
Første ridearrangement var en succes: der var 17 deltagere og hjælpere.
Ejeren af Askov Ridecenter vil gerne gøre ridning mere tilgængeligt som sport, da hun har ryttere med forskellige andre handicap til fysioterapi træning. Ridecenteret har allerede en med synshandicap som går til ridning. Der er aftalt 4 arrangementer foreløbig, 22. august hvor man er ude i staldene og 5. december hvor der er mere avancerede øvelser så man kan udvikle sig. Der er ikke lagt datoer for de næste 4. Hvert arrangement koster 8.000 kr. Der skal søges fonde til at finansiere arrangementerne. Der er begrænsning på 10 personer til arrangementerne.

4. Arrangementer

Der er mange arrangementer i støbeskeen, som vi skal have sat gang i.

  • Økonomiarrangement: Lasse ønsker ikke længere at være arrangør. Vi ønsker at lave arrangementet regionalt. Rosa Anutja, Nicklas og Enok er arrangører.
  • Vandretur ved skovtårnet: Emlie, JC og Enok er arrangører. Vi er enige om, at afholde arrangementet.
  • Aktiv september: vi gentager succesen med aktive maj, der både var en god tilgang til nye medlemmer samt mere aktivitet i foreningen. Man har aktiveret medlemmer, ved at man kan stille forslag til arrangement inden 20. august. Hvis der er arrangementer, som man kender til, f.eks. Blindefodbold eller andet, kan man byde ind.
  • Madarrangementer med LFBS: Caféer og madlavning: Enok har haft dialog med Niels Bo fra Forældreforeningen. Kenneth Banner fortæller om erfaringer fra Vests arrangementer.
  • Frivillighedsarrangement: Det bliver i efteråret, og det bliver østarrangement, hvor man inviterer samarbejdspartnere, frivillige arrangører osv. Til arrangementet vil der være hygge, lækker mad og fejring af at vi gør noget godt for foreningen. Sofie, Emilie, JC, Rosa, og Enok er arrangører. Det skal være i december.
  • Foredragsarrangement: Mie hører Nicklas.
  • Klatrearrangement: det foreslås at slå skovtårnet og klatrearrangement sammen, fordi turen til tårnet ikke er så lang i sig selv.
  • Kør bil arrangement: Enok går videre med det.

5. Input fra gæster; Region Vest og HB
Kenneth fra Region Vest fortæller om lokalforeningens arrangementer. Region Vest har blandt andet haft stor succes med madarrangementer, julefrokost og sparingsmøder.

Sofie fortalte om Hovedbestyrelsens arbejde. HB har brugt tid på at ansætte nye medarbejdere frem for at planlægge arrangementer, og har fokuseret på at udvikle Emily. Man vil lave samarbejde med Interessegruppen omkring tilgængelige uddannelser, Lalandia, miniefterårsferien m.m. Der er planlagt julefrokost for hele landet i november.

6. Input til det kommende HB-møde
Intet at bemærke

7. To do liste frem til næste gang:
Vi bruger notaterne her som to-do liste, særligt arrangementslisten.

8. Afrunding
Næste møde: lørdag den 4. september hos JC.

9. Eventuelt
HB roser Region Øst for kreativitet og god stemning. Vi håber alle, at vi kan føre de planlagte aktiviteter ud i livet til efteråret.

Færdigheder

Indsendt den

3. august 2021