Vælg en side

Referat af BM den 29. Marts 2014

Tilstedeværende:
Stine Morsing
Vanessa Cipullo
Carsten Møller Struck
Ronni Jensen
Kristina Mahler

1. Velkomst og praktiske oplysninger ved formanden.
Formanden byder velkommen til det 2. møde i region vest, hvor hun giver lidt praktiske oplysninger.

2. Godkendelse af dagsordenen.
Der er sat underpunkter på punkt nr. 7. Underpunkterne hedder A Søhøjlandet, B Madklub og C Aqua-tur. Efter at disse punkter blev sat på, blev dagsordenen godkendt.

3. Valg af diagent , referent og to do liste.
Kristina er referent.
Stine tager to do listen.
Ronni er dirigent.

4. Opsamling på to do listen fra sidste møde.
Vi har afprøvet drop-box og vi syntes det er en rigtig god ting at have, så vi vil lade det køre videre.

5. Økonomi.
Vi har gennemgået budgettet og det der rigtig fint ud.

A. Regnskab for spille-aften i Aarhus.
Alt i alt har arrangementet kostet 698 kr.

6. Afholdte arrangementer.

A: spille aften i Aarhus.
Der var til arrangementet 2 hjælpere, 2 arrangører og 7 tilmeldte. Det var et rigtigt hyggeligt arrangement hvor der blev spillet lidt på kryds og tværs.

7. Kommende arrangementer i vest.
A: Søhøjlandet.
Der bliver talt frem og tilbage om hvad der kan lade sig gøre, for at budgettet til arrangementet ikke løber løbsk. Dette er både i forhold til deltagerbetaling, mad og des lige.
Der blev i fællesskab formuleret en invitation som sendes ud til medlemmerne.
B: Madklub
Arrangøren af madklubben er kommet med et forslag om et arrangement på Restaurant Valhalla, som er beliggende i Aarhus. Vi, i bestyrelsen, har snakket lidt frem og tilbage omkring udgifter til dette arrangement og ud fra dette, er det blevet vedtaget at vi kun kan godkende dette arrangement, hvis deltagerbetalingen er på fuld pris, dog skal arrangør og 2 hjælpere ikke betale
Til kommende madklub arrangementer kan bestyrelsen kun godkende hvis det enkelte arrangement ikke overskrider et buget der hedder 1100 kr.
C: Aqua
Ronni og undertegnede fremlage nogle forskellige ideer til hvad der kunne ske på sådan en dags tur til Aqua og ville indhente nogle flere oplysninger omkring de mere praktiske ting så som priser og des lige.
Der blev fastsat en dato på hvornår dette arrangement skulle løbe af stablen og datoen hedder den 20. september 2014.
D: Fastsættelse af datoer for resten af vores arrangementer.
Ride arrangement d. 23. august
Aqua d. 20. september

8. Pr og markedsføring.
Vi skal blive bedre til at markedsføre pr. dels på bladene men også på de andre aktuelle medier
A: Optager.
Vi har snakket frem og tilbage, om vi skal beholde optageren eller ej. Bestyrelsen har besluttet at vi beholder optageren da den fungere udmærket. Der skal blot købes nogle genopladelige bateriger.
B: Hvem laver et lydindslag til børnebladet og ungdomsbladet med invitation til Søhøjlandet?
Kristina laver et lydindslag til bladene.

9. Næste møde er den 9. august kl 15.30.
Bestyrelsesmødet bliver holdt hjemme hos formanden i Viborg.

10. evt
Mødet afsluttes
På vejene af bestyrelsen i Region Vest

Færdigheder

Indsendt den

29. marts 2014