Vælg en side

Referat af BM den 29. juni

1 godkendelse af dagsorden
Spilleaften tilføjes under kommende arrangementer.
Dagsordenen blev  godkendt

2 valg af referat og to-do liste skriver
Lasse skriver to-do, Morten skriver referat.

 

3 gennemgang af gammel to-do liste
Listen blev gennemgået.

 

4 økonomi
Under dette punkt blev udgifterne for sommerfesten gennemgået. Der laves et overslag på cirka 10000 kr, da alle billag for festen ikke er bogført endnu.
Udover dette står økonomien rimelig stille i regionen på nuværende tidspunkt , grundet coron

5 afholdte arrangementer
Sommerfest
Alt i alt et vellykket arrangement. Der var nogle enkelte udfordringer i planlægningen, samt ved indkøb af mad. Selve arrangementet forløb uden problemer, trods der kun var 2 hjælpere.

 

6 kommende arrangemen
Shelter tur til SR
Shelterturen til Refsnæs er aflyst grundet corona. Der undersøges andre muligheder for overnatning i shelter.

Spilleaften
Arrangementet er planlagt til den 26. juli, lokale er booket, og invitation er sendt ud.

Klatre arrangement
Klatrearrangementet planlægges til den 22. august 2020. Der arbejdes på en invitation, bliver udsendt indenfor en uge.

Zoo arrangement
Zoo-arrangementet har endnu ikke en dato. Der arbejdes på, at arrangementet kan afholdes i efteråret, gerne efter uge 42.

Fællesspisning på IBOS
Fællesspisning står i øjeblikket stille grundet Corona. Vi afventer at IBOS genopner for fællesspisning (sker ikke før oktober).

Byvandring
Arrangementet er stadig ved at blive planlagt. Der arbejdes på, at det kan afholdes enten en hverdag eller weekend i september.

Julefrokost
Arrangementet er planlagt til slutningen af uge 48.

Foredrags arrangementet
Dette arrangement er stadig på tegnebrættet.

7 nyt fra HB
Under dette punkt blev der diskuteret de seneste aktiviteter i HB, samt regionens og HB’s samarbejde omkring disse.

8 fastlæggelse af næste møde
Næste møde er fastlagt til 28. juli.

9 eventuelt
Intet yderligere at tilføje.

Færdigheder

Indsendt den

29. juni 2020