Vælg en side

Referat af BM den 28. maj 2021

Referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2021

 

1. Tjek ind, hurtig leg og valg af ordstyrer og referent
Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede, inklusiv en repræsentant fra Region Vest. Repræsentanten fra Hovedbestyrelsen måtte melde fra.
Dette møde var det første fysiske siden marts 2020, og bestyrelsesmedlemmerne mødte hinanden hjemme hos regionsformanden. Første del af mødet gik derfor med uformel hygge og et par selskabslege for at bestyrelsesmedlemmerne kunne kære hinanden at kende.

Valg af ordstyrer og referent
Nicklas Aagaard vælges til ordstyrer og Jens Christian vælges til referent.

2. Økonomi
Nicklas Aagaard gennemgår økonomien.

Opfølgning på Aktive Maj: arrangementet var nationalt og blev planlagt, gennemført og finansieret af regionsbestyrelserne. Forløbet kostede i alt 1.500 kr.

Kommende udgifter v. arrangementer:
Skrivearrangementet anslås at koste 4.000. kr. og afholdes søndag den 29 maj, den nøjagtige pris sendes til kontoret.
Ridearrangementet koster 5.000.kr.
Mødet i dag koster 1.000.kr

3. Arrangementer
Dette punkt består af en oversigt over arrangementer, både de som netop var overstået ved dato for bestyrelsesmødet, arrangementer som afholdes henover sommeren samt arrangementer som muligvis vil blive planlagt.

3.A. netop overståede arrangementer.
Aktiv maj: Her følges op på arrangementet ”Aktiv Maj”. Her fortæller alle om hvad de syntes både som arrangørerne og deltagere. Både bestyrelsesmedlemmer og ordinære medlemmer har tilkendegivet en stor opbakning ved arrangementet, både ved tilbagemeldinger på Facebook og ved at deltage til de forskellige aktiviteter. Der tales om gentage Aktiv Maj konceptet til efteråret, med blandt andet udendørs styrketræning, besøg og rundvisning i fitnesscentre og gåture i det fri.
Arrangørerne bag arrangementet vil bruge det næste stykke tid på at finde og kåre vinderne af to konkurrencer.

3.B. Fastlagte arrangementer som afholdes i løbet af sommeren

  • Skrive-arrangement: Invitation er sendt ud. Der er 6.tilmeldte. Her følges op på følgende arrangementer
  • Fodboldt fest: Invitationen er afsted og arrangørerne arbejder på de sidste praktiske detaljer
  • Mini-efterårsferie: ligger i efterårsferien

3.C. Mulige arrangementer under planlægning

  • Klatre-arrangement: der er interesse for at afvikle et klatre-arrangement, i stil med dem som blev afholdt i Øst de sidste to foregående sommerferier. Der tales om, at det kan lægges i september.
  • Trævandrings-arrangement: er under udvikling.
  • Fællesspisning: konceptet ændres, og rykkes fra IBOS til et muligt kulturhus udenfor København. Mie, Mohammed og Jens ser på konceptet.
  • Fælles julefrokost: formændene fra Øst og Vest står for julefrokosten i år.
  • Investerings-arrangement: ligger i slutningen af oktober.
  • Psykolog-arrangement: rykkes til oktober.
  • Body-fly: rykkes til oktober.

4. Rekrutterings indsats
Til seneste HB-møde fortalte Mikkel og Nicklas om at komme ud til hhv. sommercamp på Refsnæs og IBOS for at fortælle om DBSU og lave en række aktiviteter. Det er Mie, Mikkel og Nicklas som står for den primære returneringsindsats.
Synscentralerne: Kenneth og Mikkel mødes i næste uge for at tale om blandt andet hvordan de kan komme ud til synscentralerne.
Der er kommet tre nye medlemmer i maj

5. Opdatering vedrørende Vest, kontor, ansatte og HB

5.A. nyt fra Vest
Økonomien har ændret sig siden HB møde, vi har 60.000 kr. i budget. Der kommer fællespisning den 3. juni, og den 14. juni er der sparringsmøde omkring idræt i et samarbejde med Movie United og Parasport. Foruden vidensdeling er der også fokus på produktionen af sportsudstyr. Herudover kommer der et Motorcykel-arrangement 19 til 20.juni. Regionen arbejder med formuleringen af en forretningsorden.

5.B. nyt fra kontoret: Ditteemilie er tilbage fra barsel
Fremover skal alle kvitteringer og transportrefusion sendes til Ditteemilie.
Emily kommunikationsmedarbejder hjælper med at organisere Medieredaktionen samt ansøgning til diverse fonde til bl.a. tipsmidler.
Man arbejder på at få ansat en sekretariatsleder i foreningens kontor, bestyrelsesformændene er med til at finde kandidater til stillingen.

5.C. nyt fra HB
Diskussion omkring målsætninger omkring blandt andet inklusion af nye handicapgrupper, foreningens formelle medlemsstand. Det er blevet besluttet at Hovedbestyrelsen i det kommende år vil stå for de politiske arbejde og regionerne vil stå for de lokale og rekrutteringen af nye medlemmer aktiviteter og arrangementer.

6. Eventuelt
Der er intet at rapportere og mødet hæves.

Færdigheder

Indsendt den

2. juli 2021