Vælg en side

Referat af BM den 28. Januar 2017

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af referent
Susanne blev valgt som referent.

3. Siden sidst

A. Hb-møde den 22. januar
Der blev orienteret om, hvad der i hovedtræk var sket på dette møde.

B. Evt. andet, der er sket siden sidste møde
Der var en kort drøftelse om, hvorvidt der var sket noget væsentligt siden sidste møde den 11. december 2016.

4. Generalforsamling den 4. februar

A. Tilmeldinger
Der er p.t. 17 tilmeldinger.
Der skal tjekkes op på et par stykker.

B. Hjælpere
Der er fundet to hjælpere, og der skal følges op på et par stykker til. Dennis gør dette. Derudover er der muligvis et par stykker til, der kan bruges.

C. Materiale
Der mangler at blive udsendt kommentarer fra den folkevalgte revisor. Disse er ifølge revisoren sendt ind til kontoret.
Der er styr på stemmemateriale.

D. Praktiske forhold
Der er opsamling på stationen kl. 12.30. Vi har lokalet fra kl. 13.00. Dennis bestiller drikkevarer til mødet.
Dennis kontakter Flammen for nærmere regler for arrangementet.

E. Poster
Der var en drøftelse om diverse poster.

F. Hvad skal vi videregive til den kommende bestyrelse?
Anja vil gerne deltage i næstkommende HB-møde.
Anja får vores banner.

G. Andet
Der var ikke noget under dette punkt.

5. Eventuelt
Vi skal huske at være opmærksomme på at være i god tid med datoer, hvis vi skal lave arrangementer i samarbejde med fx Forældreforeningen.
SMS-listen vil være god at beholde, hvis det er muligt.

6. Tak for bestyrelsesåret
Vi sagde tak for dette år.

Færdigheder

Indsendt den

28. januar 2017