Vælg en side

Referat af BM den 28. februar 2021

Referat af bestyrelsesmøde, DBSU Region Vest den 28. februar fra kl. 11.00 til 13.00

Deltagere:
Kenneth, Ibrahim, Anna, Maria og Annette

1. Velkomst ved forperson
Kenneth bød nye som gamle i bestyrelsen velkommen og fortalte kort om arbejdet i bestyrelsen.

2. Valg af mødeleder, referent og to-do liste
Mødeleder: Kenneth
Referent: Kenneth
To-do liste: Kenneth

3. Økonomi

3.1: Hjælperhonorar
Det blev besluttet at hjælperhonorar er 200 kr. pr. dag.

3.2: Budget
Der er indtil dags dato brugt 2.198,26 kr. og der er et rådighedsbeløb på 70.059,11 kr.

4. Afholdte arrangementer

4.1: Generalforsamling
Der var rigtig god tilslutning med 15 deltagere, på trods af det blev afholdt online på Zoom. Der blev sat en bestyrelse, hvor nogle er nye og flere er forrige, men man kan læse nærmere i referatet fra generalforsamlingen. Sidst men ikke mindst, var dette års GF rigtig billigt, især da Hovedbestyrelsen bidrog til regionernes forplejning til deltagerne.

5. Kommende arrangementer:
Der kom mange arrangementsforslag til generalforsamlingen og bestyrelsen arbejder videre med følgende arrangementer for 2021:

 • Annette: De unges fællesspisning Aarhus, regional julefrokost og synscentralerne Aarhus
 • Anna: Synscentralerne, yoga, girls night og transportarrangement
 • Maria: Girls Night, Investeringsarrangement og julehygge med fokus på børnene
 • Ibrahim: Sommerfest, synscentraler Aarhus, regional julefrokost og motorcykelarrangement
 • Kenneth: Generalforsamling, synscentraler og ellers stå til rådighed for resten af bestyrelsen.
 • Marlene: (Deltog ikke) Girls night, investeringsarrangement, sommerfest, motorcykelarrangement og synscentralerne Odense

6. Fremtidigt arbejde

 • Virtuelle arrangementer frem til 1. maj
 • Motionshold med logo løbe/træningstøj DBSU og Move United (Fælles) (Blev forsøgt i 2020, men grundet Corona, blev dette aflyst)
 • Udendørs oplevelser evt. Ø-ture og andre udendørs oplevelser
 • Ambitioner om at komme bredere omkring geografisk
 • Udarbejdelse af forretningsorden

7. Bestyrelsesmøder
Referater bliver i beslutningsreferat.

Næste bestyrelsesmøde er søndag den 25. april kl. 11

Bestyrelsesmøder og kurser forplejning er: 100 kr.

Deltager til HB mødet den 7. marts: Maria

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Færdigheder

Indsendt den

3. maj 2021