Vælg en side

Referat af BM den 28. til 29. maj 2022

,

 

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde d. 28-29 maj-2022

Deltagere:  Mikkel B. E. Pedersen, Lasse Larsson; Thor Ryum, Nicklas Tegner, Navid Makki, Kenneth  S. Banner, Cecilie E. Zoega

Dagsorden for HB-møde

1. Velkomst v. Formand Mikkel

2. Godkendelse af dagsordenen: Ingen indvendinger; godkendt

3. Valg af mødeleder: Lasse

4. Valg af referent og to do liste skriver: Cecilie og Mikkel

5. Tjek ind: Gemmengået

6. Gennemgang af gammel to do liste: Gennemgået

7. Status på kontoret:
FU har besluttet at afskedige Jesper. Begrundelsen er at økonomien ikke er forenlig med at have Jesper ansat, såfremt vi forsat vil afholde arrangementer. Strategien med fundraising er slået fejl.
Der bliver arbejdet med en ny og mere holdbar løsning.
Orientering om kontoret:
Det skal undersøges om det er relevant med en studentermedhjælper i DBSU

8. Udvalg:

a. Tilgængelighedsudvalg: Orientering

b. Internationalt udvalg (FU giver en opdatering) internationalt udvalg er Hazel og Jens. De arbejder på udvikling af en forening i Liberia for blinde og svagtseende. Ønsker flere medlemmer i udvalget.
Cecilie bliver kontaktperson for internationalt udvalg

9. Samarbejdspartnere

a. DBS (FU-DBSU) Orientering

b. DUF (FU) Dansk ungdomsfællesråd: orientering. Vi skal være obs på der skal være et minimums antal på 150 medlemmer under 30 for at få tilskuddet fra DUF. Derfor skal der være fokus på rekruttering af nye medlemmer.

c. LFBS Forældreforeningen: Orientering. Der er lige afholdt generalforsamling ; Lasse, Thor og Cecilie er kontaktpersoner. Hver obs på tilmelding til nyhedsbrev etc.

d. SUMH Sammenslutningen for unge med handicap. Orientering. Kenneth er kontaktperson

e. Nota: Skal overgå til tilgængelighedsudvalget, Kenneth er kontaktperson.

f. IBOS: Orientering. DBSU har observationspost Cecilie bliver kontaktperson

g.  Det faglige råd ”Synscenter Refsnæs”: Orientering

h. Interessegruppen: Orientering. FU kontakter interessegruppen, for at undersøge mulighederne for fremtidigt samarbejde.

i. NUK Nordisk samarbejde: Nordisk Camp 2023, formodes at det er Norge, som har stafetten. Kenneth og Mikkel tager kontakt til de respektive personer i NUK

j. Parasport: vil arbejde på et forsat godt samarbejde. Mikkel bliver kontaktperson

k. Blind motion: Orientering. Intet nyt

10. IT

Gennemgang af vores IT-aftaler Orientering. Kim G ønsker et IT budget på omkring 5000 kr. og vi har besluttet at godkende et sådant budget. Det er er til en start som en prøveperiode på et år

11. Gennemgang af regnskab. Lasse har gennemgået regnskabet. Vi undersøger mulighederne for virksomhedsdonationer.

a. Hvad er vores faste omkostninger

b. Kort gennemgang af det vedtagede budget for 2022

c. Gennemgang af governance struktur. Lasse orienterer. Begrundelse for dette tiltag er for at sikre, at der ikke opstår misforståelser ift. ækonomiske udgifter etc. Vi får opdateret arrangørhåndbogen

d. Status på fondsansøgninger: Orientering. Der er 3 fondansøgninger til arrangementer der er blevet afvist

12. Erhvervsstrategi: Vi arbejder ikke videre med erhvervsstrategien, grundet manglende ressourcer

13. Mærkesager

a. Status på vores mærkesager

b. Hvad skal der ske herfra? Vi har ikke ressourcerne til at fokusere på de politiske mærkesager i øjeblikket

14. Medieredaktionen: Thor bliver ansvarlig for Medieredaktionen.
Medieredaktionen ønsker at få revurderet deres kontrakter, dette er hørt, men kan ikke imødekommes i øjeblikket.

15. Medlemsstrategi Orientering

a. Synscentraler: Rekruttering af medlemmer via synscentralerne

b. Folder/digital folder, ligger på hjemmesiden, med intregreret QR kode

16. Projekter

a. Status på projekter og ansøgninger Orientering

b. Ensomhedsprojektet 8-10 juli. DBSU i fællesskabet. Muligt program diskuteres.  Hele bestyrelsen er med i arrangørgruppen, Aldersbegrænsing 16-36 år for deltagelse

c. Mørkeresturant: Der har været udfordringer med at få projektet godt i vand, og det er kompliceret at overholde gældende regler på fødevareområdet, samt har dette ikke meget at gøre med DBSUs medlemmer. Der er enighed i bestyrelsen om, at mørkerestaurenten skal lukkes ned. Især nu hvor Jesper ikke skal arbejde for DBSU længere. Derudover bliver det logistisk en udfordring at komme til diverse lokationer. Modargumentet for nedlukning kunne være promovering.

17. Sommeraktiviteter:

a. Sommercamp på IBOS Thor er på dette arrengement, sammen med Mikkel

b. Sommerskolen Cecilie og Mikkel tager sammen på sommerskolen.

c. Folkemødet:
Vi tager ikke på folkemødet i år, da det ikke er foreneligt med tid og økonomi (FU orientere om beslutningen)

18. Landsmøde i Norge: Vi har modtaget en invitation fra Norges blindesamfunds ungdoms landsmøde. Det undersøge hvem der skal med fra hovedbestyrelsen i DBSU

19. Status på landsarrangementer

a. Overlevelsestur: fondsansøgning afvist, og arrangementet blev aflyt

b. Lalandia. Arrangementet finder sted 10-13 november. Forberedelserne til denne tur er i fuld gang. Der bliver igangsat fondansøgninger.

c. Tur til Hurdal: orientering om turen, og hvorfor samarbejdet er stoppet.

d. Faldskærmsarrangement: Orientering. Fondsansøgning afvist. Arrangementet er blevet udskudt nogle gange grundet vejrforhold, men det er nu afholdt i Jylland. Deltagerne på Sjællandssiden skal tilbydes et spring i Jylland, da pengene fra corona puljen  fra DBS, skal bruges inden 30. juni.

e. Juleweekend: Lagt i weekenden 4-6 november hvor J dag er. Arrangørgruppen undersøger muligheden for et besøg fra Tuborg.

f.  Børn med glæde” aflyst grundet fondsansøgningen blev afvist. Det bliver erstattet med “DBSU i fælleskab.

g. Zoom-arrangementer: Opbakning til medlemsmøder med fokus på specifkke emner.
Først opstart i efteråret

20. Regionerne Orientering fra regionerne:

Øst:der gives tilsagn til et lån til øst, som skal betales tilbage

 

21. Eventuelt: Spørgsmål til landsmødes referat, er det kommet ud?

22. Tjek ud: Alle giver udtryk for, at det har været et godt og konstruktivt møde: Cecilie tager sig primært af referaterne fremadrettet.

23. Næste bestyrelsesmøde. 9-11 september, Online bestyrelsesmøde torsdag d 4 august kl 18-21, forplejning op til 100 kr.

 

 

 

 

 

 

 

Færdigheder

Indsendt den

7. juli 2022