Vælg en side

Referat af BM den 27. August 2012

Hele bestyrelsen var til stede.

0. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt som følger.

1. Valg af referent og ordstyrer:
Jane er referent og Peter ordstyrer.

2. Økonomi:
A: svar fra HB på penge overført fra sidste år.
Andreas sørger for, at FU giver os en skriftlig tilbagemelding, så vi er helt sikre på hvad vi har og ikke risikerer at skulle tilbagebetale.
Der bliver spurgt til, hvor meget vi må overføre fra år til år. Dette afklares på det udvidede hovedbestyrelsesmøde.

B: regnskab:
Peter har modtaget opdatering på vores regnskab den 06-08. Ifølge regnskabet har vi på nuværende tidspunkt brugt 20.515, 39 kr. og har 56159 kr. tilbage.
Vi skal have checket hos kontoret, om der er folk, der mangler at betale for diverse arrangementer. Jane gør dette.

3. Nyt fra HB/kontoret:
A: Orientering fra HB-mødet den 16. juli:
Vi diskuterer, hvorvidt vi mener det er alle tillidsfolk, der bør have børneattester eller om vi er enige i HB’s foreløbige beslutning om, at det kun er arrangører af børnearrangementer.
Andreas tager med til HB, at vi mener, at attesterne bør laves for alle i bestyrelser og i vores hjælperkartotek, da der jo kan komme børn under 15 med til mange af vores arrangementer.
Derudover mener vi, der skal laves klare retningslinjer for, hvem der må have adgang til attesterne samt hvor længe attesterne gælder. Dette undersøger Andreas hos HB.
HB vil snarest se på hjælperkartoteket og måder at værge nye hjælpere på.
Vi drøfter tanker omkring foreningens fysiske postadresse fremover. Delekontor med SUMH i det nye byggeri i Høje Tåstrup? En postboks? HB skal snarest have fundet en løsning på dette.
B. generelt:
Ikke det store at bemærke. Ditte kommer tilbage fra barsel til januar og det skal afklares, hvorvidt hun vil fortsætte med det timetal foreningen kan tilbyde hende.
Læs i øvrigt referatet fra HB-mødet.

4. Hvem deltager i udvidet HB-møde i november?
Nadia og Anders deltager. Marianne er suppleant.

5. arrangementer:
A: grøn koncert afholdt 28. juli i Næstved:
Det var et godt arrangement. Fire deltagere, to arrangører og to hjælpere var af sted. Vi må konstatere, at der ikke er den store interesse for arrangementer udenfor København.

B: Bondegårdstur for de mindste 1. september:
Der er ikke ret mange tilmeldte, men vi enes om at gennemføre arrangementet. Det er rigtig ærgerligt, at interessen ikke har været større, for der er gjort meget for at annoncere bl.a. også gennem forældreforeningen.
Vi opfordrer HB til at drøfte med forældreforeninge, hvad der skal være af tilbud fremover. Evt. to børnearrangementer på landsplan årligt. Vi opfordrer desuden HB til at se på den spørgeskemaundersøgelse, der blev foretaget sidste år, for ideer til børnearbejde fremover.

C: Live fra Bremen:
Det bliver fredag den 12. oktober. Invitation er udsendt og der er lavet budget. Arrangørerne skal hurtigst muligt booke spisested, da der er kulturnat samme aften i København.

D: yoga-weekend:
Denne afholdes 26.-28. oktober. Der er lavet budget. Der mangler at blive fundet sted til afholdelse af arrangementet. Underviser er booket.

E. Ungdomsarrangement (12-18 år):
Marianne foreslår at holde arrangementet i paintball-arena på Amager, hvor man kan lave en masse forskellige ting. Lyder super fedt. Det bliver søndag den 18. november. Nina hopper med som arrangør og der laves snarest invitation.

F. Julefrokost:
Formentlig 8. december i lokalerne i Vanløse. Det skal undersøges, om vi må overnatte i lokalerne.

Vi har fået nogle penge til arrangement for nye medlemmer. Vi enes om at bruge dem på at personer, der ikke før har deltaget i et arrangement i DBSU kan deltage for halv pris i det første arrangement de deltager i i regionen resten af året. De skal være bosiddende i regionen. Nina laver indslag både på tekst og lyd om dette tilbud.

6. næste møde:
Torsdag den 1. november kl. 17.00. Sted afklares senere.

7. Eventuelt:
Vi taler om at variere tidspunktet for afholdelse af møderne, da vi er meget sent færdige og folk skal op dagen efter. Vi synes, vi er effektive, men alligevel bliver vi sent færdige. Søndage foreslås samt at starte lidt tidligere. Dette tænker vi videre over.
Andreas meddeler, at han udtræder af regionsbestyrelsen, men fortsat laver de arrangementer, han har meldt sig til. Han takker for godt samarbejde, men synes han har fået for meget at gabe over. Vi siger stort tak til Andreas for samarbejdet. Er rigtig kede af han udtræder, men har fuld respekt for beslutningen.
Jane nævner, at hun ifølge landsmødebeslutningen fra april, kun må sidde i bestyrelsen indtil udgangen af 2012. Hun vil gerne have afklaret i bestyrelsen, om det er ok hun bliver siddende sin periode ud til februar 2013, da den nye beslutning ikke var vedtaget til generalforsamlingen i år og hun havde ikke stillet op, hvis hun vidste hun ikke kunne sidde perioden ud.
Bestyrelsen giver ensstemmigt udtryk for, at hun godt kan sidde sin valgperiode ud.

Vanløse den 02-09 2012
Jane S. Nielsen
referent

Færdigheder

Indsendt den

27. august 2012