Vælg en side

Referat af BM den 27. april 2024

1. Valg af referent og ordstyrer.
– Hiba er referent, og Jakob er ordstyrer.
– Annette laver en todo-liste.

2. Forpersonsberetning:
– Jakob har besøgt synscentralen i Århus, og synskonsulenterne videresender det materiale, som Jakob har lavet om region vest, til de børn og unge, der er tilknyttet synscentralen.
– Jakob har haft samtaler med Martin fra IBOS om samarbejdsmuligheder.
– Problematikken omkring faldende medlemstal drøftes, og der ønskes yderligere dialog.
– Nicolaj, Alberte og Sine melder sig til at tale med Martin.
– Jakob videregiver kontaktoplysninger til Martin.
– Forslag om at lave en video for at tiltrække flere medlemmer til foreningen. Videoen skal omhandle DBSU og de lokale arrangementer, vi laver i både øst og vest.
– Diskussion om fordele ved sådan en tilgang, og vi går videre med forslaget til HB, fordi vi tænker, at projektet skal laves for hele foreningen og ikke kun vest.

3. HB-beretning:
– HB informerer om genstart af medieredaktionen fra den 3 april, og Ditte er i gang med at udarbejde kontrakter til de ansatte.
– Ditte er ikke på kontoret følgende datoer:
– 29.-30. april
– 13.-14. maj
– 27.-28. maj
– 18. juni
– Ida har telefonen i de tider, hvor Ditte ikke er på kontoret.
– HB er begyndt at rykke over til Teams, og de anbefaler os at gøre det samme.
– Vi vil gerne adskille det private fra arbejde.
– Deling af kalender, oprettelse af møder, fælles dokumenter osv.
– der er hovedbestyrelsesmøde d 30-05-2024 til 02-06-2025
– Vi må gerne have en repræsentant med.

4. Beretning fra kassereren:
– Der er pt. 41.000 kr. på region vests konto. Pengene er ikke øremærket.
– Kassereren har udtrykt bekymring for pengestrømmen, da vi skal have en god beholdning af penge til GF 2025.
– DUF har ekstraordinært lukket deres lokalforeningspulje indtil 1. august, og kassereren har derfor været nødt til at søge alternative fonde.
– Nedenfor ses en liste med de arrangementer, der er søgt fonde til, og de arrangementer, som jeg regner med at søge i den nærmeste fremtid:
– Outdoor i vest – afvist af Vendførefonden
– Fællesspisning i Odense – afventer svar fra Spar Nord Fond (senest svar i juni)
– Fællesspisning i Esbjerg – afventer svar fra Spar Nord Fond (senest svar i juni)
– Fællesspisning i Aalborg – afventer svar fra Spar Nord Fond (senest svar i juni)
– Køre bil – ansøgning ikke sendt endnu til Spar Nord Fond
– Bestyrelsesudgifter – søges 1. august fra DUF
– GF 2025 – søges af DHO lokalforeningspulje (deadline er 03-05-2024)
– Der tales for at gøre et forsøg i forhold til at søge hos DHO, og bestyrelsen er klar til at give en hjælpende hånd med til ansøgningen.

5. Arrangementer:
– Outdoor: Jakob mangler telte fra Kenneth. Ca. 12 deltagere forventes.
– Tivoli Friheden: Der skal kontaktes Tivoli vedrørende billetkøb og ledsagere. Der forventes 10 deltagere. Førsteprioritet er at kontakte Tivoli Friheden og forhøre os i forhold til ledsagere og så videre. De ringer på mandag.
– Fællesspisning og bowling Esbjerg: Arrangementet er planlagt, men der er ikke fastlagt en præcis dato endnu.
– Fællesspisning og bowling Aalborg: Arrangementet er planlagt, men der er ikke fastlagt en præcis dato endnu.
– Odense: Der mangler stadig budget og en status. Marlene var ikke deltagende til mødet, hvilket ikke har gjort det muligt at få flere oplysninger. Det bliver taget op til næste bestyrelsesmøde.
– Køre bil: Arrangementet er planlagt og fastlagt til den sidste weekend i september. En DBS-kreds ønsker et samarbejde med os i forhold til køre bil. Hiba sender kontaktoplysninger angående DBS-kredsen videre til Jakob.
Bagedysten: – Det er lidt vanskeligt at finde en placering. Det kan ikke gøres på FSC. Der er blevet talt om alternative placeringer som fx. Aktivitetshuset. Kirker, skoler, tekniskskoler, kollegial. Arrangørgruppen undersøger mulighederne for en alternativ placering.
– Annette sender en e-mailadresse til sine med en kontakt, som kan hjælpe med En eventuelt bucking til aktivitetshuset i Århus.
– Planlægning afholdes muligvis på Aktivitetshuset i Aarhus.
Julemarkedet: Det er for tidligt at planlægge, så vi venter til efter sommerferien.
GF 2025: – Der er ikke planlagt noget til GF udover, at der er bestilt til FSC.
– Dette arrangement skal planlægges og budgetteres hurtigst muligt, da der forventes at Der bliver søgt DHO-lokalforeningspulje som har frist 03-05-2024.
– Vi har overvejet at korte opholdet ned på fsc, så det kun er en overnatning, og ikke 2. Hiba ringer til fsc for at forhøre sig om hvilke muligheder der måtte være.
– Sauna i Ikast: rykkes til næste møde
Der er blevet efterspurgt om en online mappe i forhold til at arkiverer alle dokumenter om de forskellige arrangementer. Jakob ville lave den ønskede mappe.
Der bliver orienteret om, at der tidligere er blevet sendt en vejledning ud til de grundlæggende ting, man skal lave, når man laver et arrangement.

7. eventuelt:
et lille tip fra Nicklas: Down town billige tilbud I forhold til restaurant besøg

8. afslutning

Færdigheder

Indsendt den

15. maj 2024