Vælg en side

Referat af BM den 26. Maj 2013

Fraværende.
Vanessa Cipullo
Carsten Struck

Til stede er.
Winnni Pedersen
Kristina Mahler
Masja Nielsen
Allan Andresen
Stine Morsing

2. godkendelse af dagsordnen.
Dagsordenen er godkendt.

3. valg af referent, ordstyrer og to do liste.
Winni er to-do skriver
Kristina er ordstyrer
Stine er referent

4. retningslinjer for hjælperhonorar
Der er blevet snakket om hvordan vi skal gøre med hensyn til hjælper honorar.
Stine foreslår at man kan stemme om beløbene både for dagsarrangement og weekendarrangement.
Winni siger at der er meget forskel på hvor meget der er brug for hjælperne alt afhængig at hvor arrangementet afholdes og hvad man skal lave.
Winni foreslår at man kunne lave en pulje over hjælperhonorar lige som vi har en transportpulje i DBSU budgettet.
Vi snakker en masse omkring hvordan man kan gøre det bedst med hjælper honorar.
Vi bliver enige om at vi ikke kan fastsætte et gældende beløb for alle arrangementerne fordi det er meget vekslende hvad der er brug for af hjælp på de forskellige arrangementer. Eksempelvis er der mere brug for hjælpernes assistance til et badelands arrangement hvor det skaber en del vanskeligheder for medlemmerne at orienterer sig i vand og delvist på land når man ikke er kendt.
Hvor det er noget nemmere for medlemmerne at være på Fuglesangscentret hvor man er kendt og der er ekstra service specielt til os.
Det er også alt afhængigt af hvad temaet er for arrangementet.
Så vi beslutter at fastsætte hjælper honoraret efter de arrangementer vi har besluttet vi vil lave.

Danseweekend for en weekend 400 kr. 200 kr. pr. hjælper
Badelands arrangement over en weekend 450 kr. pr. hjælper
computer weekend 200 kr. pr. hjælper
Mad arrangement en dag 0 kr. for hjælperne, men de får mad og drikke betalt af DBSU

5. kommunikationsstruktur
Der er bred enighed om at vi godt kunne blive bedre til at kommunikere.
Kristina kommunikerer til Masja via telefon når der er kommet noget på mailen fra vest.
Winni synes ikke vi er så gode til at dele info via mail, hun siger at det bliver meget internt, forstået på den måde at man kommer til at trykke besvar og så det kun afsenderen der får svar, men ikke dem som er på cc. Trykker man besvar alle så får alle på maillisten får info.
Winni foreslår at vi skal snakke sammen noget oftere end bare når vi har bestyrelsesmøder, både for at vi kan lærer hinanden bedre at kende og hjælpe og videregive råd og vejledning til hinanden så vi får en bedre og stærkere bestyrelse.
Vi snakker om at vi gerne vil bruge skype men der er nogle udfordringer i form af at det ikke er alle i bestyrelsen der har skype eller ikke kan bruge det.
Men det vil være nemmere en gang imellem så det ikke altid er face to face møder.
Indtil videre beslutter vi alle at mailen skal bruges noget mere og man skal være mere obs på at få ringet til de forskellige folk i bestyrelsen i så vi får brugt vores forskellige kompetencer.

6. nyt fra HB og kontoret.
Stine har informeret bestyrelsen om hvad der er blevet snakket om til hovedbestyrelse mødet i maj og om kontoret

7. økonomi.
Vi har prøvet at gennemgå budgettet men der er en del tvivlsspørgsmål som stine, som fremlægger budgettet, ikke kan svare på så vi bliver enige om at stine lige får en uddybelse af vanessa om budgettet og derefter skriver ud til de andre omkring budgettet

11. PR og markedsføring.
Folderne er ikke drøftet endnu men skal gerne snart igangsættes.

8. afholdte arrangementer.
Vi har ikke afholdt nogle arrangementer endnu, det første arrangement er i juni måned.

9. kommende arrangementer.
Dansearrangement:
Kristina og masja er arrangør til danseweekenden de har fået lavet invitationer og fået annonceret arrangementet på forskellige medier de har også fået kontakt med en danseinstruktør.
På arrangementet skal de danse 9 timer over en hel weekend det er danse som grease og dirty dancing.
Der er kun 4 tilmeldt arrangementet, da der var 2 der meldte sig fra.
praktiske oplysninger og rejseplan er på plads og de har fundet 2 hjælper. Opsamlingssted er i Fredericia.
Pga. få tilmeldte er pladserne på Fuglsangcentret nedjusteret fra 10 værelser til 8-9 værelser.

Badelands arrangement.
Carsten har undersøgt hvad det vil koste at holde et badearrangement i la Landia.
tilsyneladende er det lidt for dyrt men Carsten prøver at presse dem ned i pris.
Kristina foreslår at vi evt. kunne prøve at undersøge badeland Spanien i Århus både hvad det koster og om det er muligt i stedet for la Landia.
Vi snakker også om det er muligt at lave badelandsarrangementet over en dag i stedet for over en weekend.
Winni fortæller at hun ved der ligger en camping plads lidt uden for Århus der hedder Lisbjerg hvis det bliver et weekend arrangement og bliver i Århus.
Der er spørgsmål om hvordan man kan vise at man ikke kan se når man færdes i badeland.
Winni foreslog at man kunne prøve og se om man kunne få nogle badges i form af klistermærker man kunne sætte på badetøjet så man kunne vise at man ikke kan se, for det er fint at vise også når man er i vandet.

Madaften i Århus.
Winni bliver spurgt hvad hun tænker om arrangementet madaften i Århus.
Hun vil gerne have opstart i august mdr. det er for folk der er studerende og kommer fra andre steder end Århus kanten.
Madaften i Århus er et forsøg der strækker sig over 2 gange og det skal gerne afholdes sådan det er 1 gang om måneden.
Arrangementet giver mulighed for at prøve at spise på en restaurant fx sushi kinesisk osv. Det med at spise på en restaurant kan være svært for nogen så vi vil gerne give medlemmerne en god oplevelse i sig selv det med at komme ud og spise på restaurant i en trygt forum hvor alle er ens.

Computer camp.
Der er ikke planlagt noget endnu.
Men vi kom til at tale om at hvis computer camp skal være i de lokaler DBS har i Århus så skal man også finde et sted at sove da man ikke må sove i lokalerne på sønderalle i Århus.

Vi har desværre meget lidt opbakning til vores arrangementer.
Vi har tænkt meget over hvordan vi kan få folk til at tilmelde sig på vores arrangementer.
Masja synes vi skal blive bedre til at holde hinanden opdateret om arrangementer og også bringe info om arrangementerne videre ved at snakke med andre fra DBSU.
En af de ting vi er bange for der fraholder vores medlemmer for at møde op til arrangementer er prisen for at deltage i arrangementet så derfor vil vi undersøge muligheden for at søge et legat så der er økonomi til at deltage i et arrangement for vi ved det kan være svært at betale en deltagerbetaling for et arrangement når man får kontanthjælp eller SU.

10. gaveordning.
Til vores generalforsamling skal referenten og ordstyreren have en gave i form af vin eller chokolade
Folk som kommer ude fra som skal holde et oplæg for bestyrelsen kan få gave i form af vin men ikke folk der er aktive inden for dbsu hjælper skal ikke have gaver.
Esben har tilbudt sin hjælp til den nye bestyrelsen, han vil gerne fortælle om hans erfaring fra bestyrelsesarbejde da han sad i hovedbestyrelsen og om hvordan de den gang gjorde deres arbejde.

12. samarbejdspartnere.
Vi talte om at vi godt kunne involverer Lions Club noget mere i vores arrangementer både som hjælpere men også give os nogle nye ideer.
Vi kunne også godt spørge SUMH om ideer og assistance og deres erfaringer bl.a. Politisk aktiviteter.
Vi kunne godt tænke os at inviterer en fra Lions Club til et bestyrelses møde for at stable et arrangement på benene sammen med dem.

13. mødekalender.
Det blev besluttet at vi tager ny mødedato over mail.
Men det skal være i august mdr.
Men det kan ikke blive den første weekend i august for der er tillidsmands weekend og det skal alle fra bestyrelsen forhåbentlig med på.

14. Evt.
Næste gang vi har bestyrelses møde skal vi have et punkt på dagsordnen der hedder referat.
Allan tager med til næste hovedbestyrelses møde som repræsentant for vest.

Færdigheder

Indsendt den

26. maj 2013