Vælg en side

Referat af BM den 25. maj

Tilstedeværende:

Formand: Andreas Jensen

Kasser: Morten Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer: Nina Bargum, Anuja Guatam, Lasse Larsson

Suppleant: Nicklas Panton (deltog elektronisk)

1 godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden nogle tilføjelser.

2 valg af referent og to-do liste skriver
Andreas laver to-do, Lasse skriver referat.

3 gennemgang af gammel to-do liste
Den gamle liste blev læst højt og gennemgået.

4 status efter Corona-virus
vi snakkede lidt omkring hvordan vi håndterer situationen på nuværende tidspunkt.

5 økonomi
Morten orienterede omkring hvordan vores økonomi ser ud i øjeblikket. Under den lange periode hvor vi ikke har afholdt arrangementer, er der ikke blevet brugt penge.

6 kommende arrangementer
Sommerfest: der blev orienterede omkring hvordan arrangementet skal afholdes og hvornår.

Det bliver afholdt d. 27/6, og der er tilmeldingsfrist d. 17/

Brætspilsarrangement: Dette bliver afholdt d. 26/7 2020 i Valby. Nina og Andreas står for at arrangere arrangementet.

Shelter tur til SR: Andreas kontakter Jens Christian i forhold til om han stadig ønsker at være med til planlægningen.

Arrangementet skal afholdes d. 7-9 August.

Klatre arrangement: arrangementet afholdes lørdag d. 22 August 2020 på Kragerup Gods.

Zoo arrangement: Der er ikke sket det store endnu, men vi regner med at det bliver afholdt senere i år hvis retningslinjerne for corona tillader det.

Fællesspisning på IBOS: i Øjeblikket har IBOS ikke åbent for deres fællesspisning. Vi afventer at de genåbner og starter deres fællesspisning op igen.

7 nyt fra HB / status efter landsmødet / kommende HB-møde.
Der er blevet sat en ny bestyrelse til dbsu´s landsmøde, der blev afholdt i Maj 2020. Derudover har hovedbestyrelsen valgt at starte et nyt udvalg op, som skal beskæftige sig med uddannelse og beskæftigelse.

8 fastlæggelse af næste møde
Næste møde finder sted mandag d. 29/6 på Østerbro.

9 eventuelt
Der blev ikke diskuteret noget under dette punkt.

 

 

Færdigheder

Indsendt den

25. maj 2020