Vælg en side

Referat af BM den 25. Februar 2016

Bestyrelsesmøde, torsdag den 25. februar.
1.
2. 1. Velkomst og evt. præsentationsrunde
Der blev budt velkommen og vi præsenterede os til brug i ungdomsbladet.

2. Konstituering, herunder
A. Mødereferater, hvem skriver, deadline for udsendelse, osv.
Vi skiftes til at skrive referat. Referat skal sendes ud på listen senest 14 dage efter et afholdt møde, man har en uge til at komme med rettelser inden referatet bliver sendt ind til kontoret.

B. Kommunikation, såvel internt som eksternt, og evt. konsekvenser af manglende svar på mail
Susanne var utilfreds over at der kunne gå lang tid, fra mails blev sendt ud på listen og til de blev besvaret. Løsningen blev at Vi holder flere møder og Dennis får besked via SMS og vi andre fortsætter med mail.
Osman svarer på henvendelser der bliver sendt udefra.
Vi skal blive bedre til at lave indslag til bladene, Nicklas står for optagelse og redigering.
Susanne står for nyhedsbrev.

3. Afholdte arrangementer
a. Generalforsamlingen
Gave til Lars, Jane og Julie, Lars og Julie får hjælperhonorar og et gavekort på 100 kr. Jane får et gavekort på 200 kr.

4. Gennemgang af arrangementsforslag fra generalforsamlingen og planlægning af kommende arrangementer
Motorcykel, Vi skal finde ud af hvor det er, Susanne og Dennis arrangør, afholdes ca. maj.
Kampsport: Vi har fået en henvendelse fra en af vores medlemmer, der gerne vil hjælpe med at planlægge et arrangement om kampsport. Susanne kontakter medlemmet, kan afholdes hele året.
Teater: Det blev besluttet at undersøge mulighederne for at lave en tur til det ny teater og se dr. Jekyll og mr. Hyde, Dennis og Anja undersøger det, afholdes i foråret.
Revy: Anja undersøger muligheden for at lave en tur til Nykøbing Falster revyen. Et eventuelt arrangement vil blive afholdt i sommerperioden.
Koncert: Susanne ringer og undersøger mulighederne for Copenhell.
Hjælpemiddeludstillingen-madklub: Birgit Christensen fra Ibos vil gerne demonstrere hjælpemidler til blinde, Osman og Anja undersøger hvor og hvornår det kan afholdes.
Børne arrangement: Vi vil gerne arrangere et arrangement for de mindre i vores forening, Dennis og Anja kikker på det.
Arrangement om at være selvstændig erhvervsdrivende: Osman foreslog at lave et arrangement om at være selvstændig, Osman og Dennis Undersøger hvilke personer de kan få til at snakke om det
Klatring: Nicklas og Susanne undersøger hvilke muligheder der er for at lave et klatrearrangement.

5. Eventuelt – fastsættelse af næste møde
Der var intet under dette punkt, næste møde er søndag den 20. marts.

Referenter: Anja Svendsen og Nicklas Panton

Færdigheder

Indsendt den

25. februar 2016