Vælg en side

Referat af BM den 25. april 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Region Vest den 25. april 2021 fra kl. 11 til 13.

1. Velkomst ved forperson

Kenneth bød velkommen og informerede kort om Covid-19 situationen.

2. Godkendelse af dagsorden

Enstemmigt godkendt.

3. Valg af ordstyrer, referent og to-do liste

Ordstyrer: Kenneth
Referent: Kenneth
To do liste: Marlene

4. Økonomi

Budget og regnskab: enstemmigt godkendt.

5. Fremtidigt arbejde

Forretningsorden
Der er enighed om udarbejdelse af en forretningsorden. Der er ønske om opdateringer fra forpersonersmøderne.

Motionshold – løbe / træningstøj
Der arbejdes på at skabe et motionshold via et arrangement.

Lydudstyr
Kenneth har sendt forslag videre og håber snart at foreningen kigger på dette.

Corona og arrangementer
Det blev besluttet, at man skal have lavet en Corona test, enten kvik eller PCR, så tæt på tidspunktet for afholdelse som muligt, men senest 72 timer før afholdelse af arrangementet. Det gælder også selvom man er vaccineret. Hvis deltagere oplever symptomer efter arrangementet, skal det indberettes til kontoret hurtigst muligt. Man skal selv have mundbind og håndsprit til under transporten, men foreningen tilbyder mundbind og håndsprit til de fysiske arrangementer.

Kurser
Bestyrelsen ønsker at deltage til fremtidige kurser ved SUMH til efteråret, men ønsker samtidig et mere passende tidspunkt.

6. Afholdte arrangementer

 • 13. februar: Generalforsamling
 • 4. marts: Sparringsmøde
 • 13. marts: Banko #1
 • 13. marts: Påskezoom
 • 23. marts: De unges fællesspisning #1
 • 2. april: Påskebanko #2
 • 18. april: Banko med børn og unge #3

7. Kommende arrangementer

 • 27. april: Sparringsmøde
 • 29. april: De unges fællesspisning #2
 • 25. maj: De unges fællesspisning #3
 • 12. juni: Legat ansøgningsoplæg
 • Juni: Weekendtur med telt
 • Juli: Sommerfest i Vest
 • August: Girls Night
 • 30. oktober: Investerings-arrangement
 • November: Jul med børnene
 • 26. til 28. november: Regional julefrokost

Bestyrelsen ønsker at holde fysiske arrangementer igen og undersøger dette nærmere. Bestyrelsen blev enige om, at man ønsker at lave et udendørsarrangement over en weekend med overnatning i telte. Marlene og Kenneth arbejder videre med dette og derudover arbejder Maria og Anna på et Girls Night arrangement til August

8. Bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde: Søndag den 6. juni

Udvidet HB den 10. til 12. december

9. Eventuelt

Her blev der orienteret om DBSU’s alkoholpolitik og denne tager man op til næste bestyrelsesmøde.

Færdigheder

Indsendt den

26. november 2021