Vælg en side

Referat af BM den 24. juni 2022

Dagsorden

 1. juni 2022
 1. Velkomst og tjek ind runde
 2. godkendelse af dagsorden og valg af referent og ordstyrer
 • Mie er ordstyrer
 • Alex er referent
 1. Afholdte arrangementer

– Fællesspisninger

Har været en succes folk var rigtigt glade for det. De har holdt sig indenfor budgettet. omkring 400 kr. tilovers der skal tilbagebetales til DBS.

– Sangaften

Også en succes

 1. Kommende arrangementer
  – rollespil?

Kan holdes når vi har lyst. Alex foreslår efterår/vinter da det er et godt indendørs arrangement
– Sup board arrangement?

Fondsansøgning er sendt afsted og vi venter på svar

 • Blinde bilister

Elias venter stadigvæk på at hans mor finder flere kørerlærere. Arrangementet kommer nok først til at foregå når Elias er tilbage fra Canada.

 • Madklub

Emilie har søgt PUF om penge (fond i socialstyrelsen, ikke en drage)

 • GF og Frivillighedsfest

Vi planlægger at søge fonde til disse arrangementer for at hjælpe på økonomien. Rosa og Mie skal huske at sende dokumenter fra sidste års udgaver til Nicklas.

 1. Status på foreningens situation og nyt fra HB ved Nicklas
 • Nicklas fremlagde grunden til at HB har valgt at afskedige sekretariatslederen og givet en opdatering på DBSUs overordnede økonomi.
 1. Strategi for efteråret og to do liste, herunder Østs økonomi.
 • Økonomi
 • 970 kr på kontoen
 • Regningen fra frivillighedsfesten sidste år er blevet betalt
  • Strategi for efteråret
 • Skraldeprojekt den 27. August
 • Få skrevet fondsansøgninger for GF og frivillighedsfest
 • Ansvarlige for GF: Nicklas og Elias
 • Ansvarlige for frivillighedsfest: Mie og Alex
 • Bestyrelsen vil lægge mere vægt på at opfordre regionens medlemmer i at lave arrangementer med hjælp fra bestyrelsen.
 1. eventuelt og næste møde
 • DBSUs Får Børn har fået penge fra en fondsansøgning til at køre arrangementet igen i 2022
 1. Næste møder
 • Juli 19.31
 • August 17.00

 

Færdigheder

Indsendt den

1. august 2022