Vælg en side

Referat af BM den 24. juli 2020

Mødested:
Aarhus, hjemme ved Jesper

Deltagere:
Kenneth, Jesper, Annette og Dorthe

Fraværende:
Anna, Ibrahim og Jonas

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

2. Valg af mødeleder, referent og to do liste
Kenneth blev valgt til mødeleder, Jesper referent og Annette to do liste

3. Tjek ind. Hvordan har folk det, og hvad har folk af forventninger til dette møde?
Dorte holder ferie og afventer en forventet flytning fra Aalborg til København.
Annette har nydt studentertiden og afventer kommende svar på optagelse på pædagogstudie
Kenneth ser frem til teltferie med sønnen, og holder ellers snor i corona og DBSU-opstart
Jesper er stadig jobsøgende og bruger sommeren på at besøge venner og familie rundt omkring i landet.

4. Økonomi
Der blev givet en aktuel orientering om økonomien i foreningen samt diskuteret udgifter i forbindelse med fællesspisningerne. Angående sidstnævnte har vi således i goodwill accepteret at betale for aflyste fællesspisninger under corona nedlukningen. Med disse udgifter er der i alt brugt knap 12.000 kr. i 2020, hvilket efterlader foreningen med aktuelt 61.585 på kontoen. Idet der er søgt og opnået særskilt støtte på i alt 27.000 til Campingarrangementet og derfor bliver økonomien ikke påvirket af dette ellers dyre arrangement.

5. Forretningsorden i Region Vest
Kenneth gennemgik et udkast til forretningsorden, der skal danne rammer for bestyrelsesarbejdet, for arrangører og deltagere. Det blev diskuteret, hvordan en sådan forretningsorden skal udarbejdes, hvor stringent den skal opfattes samt detalje graden heri. Kenneth arbejder videre og udsender et mere færdigt udkast på mail, som der herefter redigeres i fællesskab.

6. Corona
Corona skal nok indtænkes i kommende arrangementer trods genåbning fx hvordan retningslinjer om afstandskrav og hygiejne overholdes. Her kommer der desuden løbende informationer og opfordringer fra DUF.

7. Status på arrangementer
D. 22. august Bliv klædt på til at investere: Invitationen er ude, og arrangementet er gjort gratis med skelen til ovennævnte økonomi, men også viden om at leje af lokale blev gratis.

Fællesspisning med Foodwalk i Aarhus d. 25. august: Her er det aftalt at besøge kulinariske steder i det aarhusianske bybillede. Derfor betaler Region Vest 300 kr. pr. deltager og ikke 200 som vanligt.

28. – 30. august Camping arrangement: Invitationen er ude og takket være ekstraordinær støtte fra DUFs sommerpulje er arrangementet gjort gratis for medlemmerne. Som en af arrangørerne blev Dorthe opfordret til især at sikre logistikken omkring turen til Årø, så den ikke kolliderer alt for meget med deltagernes øvrige gøremål om fredagen samt hvilket opsamlingssted for fælles bustransport, der vil være det optimale.

28. – 30. august Aktiv Familieweekend: Samarbejdet med LFBS, som oprindeligt skulle have været en tur i Odense Zoo den 20. – 21. juni, men i stedet er gjort til en weekend på Vingsted hotel og konferencecenter, hvor børnene blandt andet kan prøve kræfter med hatteteater. Region Vests andel bliver 10.000 kr. Vi er opmærksomme på at det Ikke er ideelt, at der ligger 2 arrangementer i samme weekend, men Corona omstændighederne taget til betragtning og at de henvender sig til 2 forskellige målgrupper har vi valgt at fortsætte, da det ellers ikke bliver afholdt i 2020.

19. – 20. september kom i form med fitness og motionsløb: Arrangementet skal foregå i Viborg, hvor der dels skal besøges fitnesscenter under vejledning af personlige trænere samt deltagelse i Viborg Halvmaraton dagen efter. I samarbejde med Move United vil vi forsøge at rekruttere løbeguider. Det er ikke obligatorisk at deltage til fitness og løb, men nøjes med den 1. eller 2., dernæst er der er mulighed for overnatningsmulig til dem som ønsker at deltage begge dage.

Letbane arrangement muligvis til november: Skal tjekke tilgængeligheden i Letbanen samt indeholde et element af social hygge.

Goalball arrangement: Arbejdes der fortsat på.

4. oktober En dag med Nedsat Syn: Dette foregår på Svostrup Kro nær Silkeborg og er mest tiltænkt de ældre medlemmer, der får mulighed for at mødes med ligesindede i Nedsat Syn, som heller ikke øjner mange aktiviteter for aldersgruppen mellem 36-60 i DBS-regi. Det blev godkendt, at foreningen betaler halvdelen af prisen, således at medlemmerne skal betale 100 kr. for at deltage.

13. november – 15. november: Julefest i DBSU: Igen et tværregionalt samarbejde, hvor samme spejderhytte taget i brug til formålet. Økonomien forventes ligeledes at være den samme.

31. oktober: Drenge/pige-arrangement: Dette arrangement består af et foredrag med Søren Holmgren samt forskellige aktiviteter kønsopdelt og fælles.

De unges fællesspisning i Aarhus: Vi forventer at der kan afholdes 4x ”De unges fællesspisning i Aarhus” den sidste tirsdag i august, september, oktober og november.

8. Fremtidige møder
A. Region Vest
Der blev ikke fastlagt nogen dato, men et fysisk møde vil nok være at foretrække – evt. i forbindelse med Udvidet HB om nødvendigt.

B. Hovedbestyrelsen
27. august er der indkaldt til et zoom-møde, hvor Annette deltager
26. – 27. september er der indkaldt til et fysisk møde i Aarhus, hvor Ibrahims deltager.
29. oktober er der indkaldt til et Zoom-møde, hvor Jesper deltager.
11.- 13. december, udvidet hovedbestyrelsesmøde på Fuglsangcentret, hvor alle bestyrelser opfordres til at sende så mange som muligt. Bestyrelsen skal derfor gerne melde tilbage til Kenneth så snart de ved, om de kan deltage.

9. Eventuelt
Intet blev diskuteret herunder.

Færdigheder

Indsendt den

24. juli 2020