Vælg en side

Referat af BM den 22. oktober 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Region Vest d. 22. oktober 2022

 

 1. Valg af ordstyrer.

Anna blev valgt som ordstyrer.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev enstemmigt godkendt uden indvendinger.

 1. Check in (hvordan har vi det hver især).

Der blev taget en runde om bordet, hvor alle gav en status.

 1. Valg af referent.

Tine blev valgt som referent.

 1. Valg af to-do-liste skriver.

Marlene blev valgt til at skrive to-do-liste.

 1. GF i vest 2023.

Der blev taget en hurtig status på arrangeringen af GF,

 1. Opringninger vedr. medlemmerne i Aarhus Kommune.

Sagen om opringningerne blev gennemgået.

 1. Godkendelse af en evt. regional julefrokost.

Der blev snakket om mulighederne for at afholde et julearrangement. Det blev besluttet, at der skulle afholdes to cafebesøg med julehygge i forskellige byer. Anna arrangerer et cafébesøg i Aalborg d. 19. november, og Annette arrangerer et cafébesøg i Aarhus d. 18. december.

 1. Snak om rekrutteringen af nye medlemmer, regionalt.

Der blev brainstormet ift. rekruttering af nye (yngre) medlemmer.

Desuden blev det diskuteret, hvad der motiverer os i bestyrelsen ift. det frivillige arbejde og arrangementsafholdelse med henblik på at motivere medlemmerne i Region Vest til at blive en del af den regionale bestyrelse.

 1. Samarbejdspartnere (DBSØ, DBS Aalborg, fællesspisning i Aarhus mv.).

Status på de forskellige samarbejdspartnere blev gennemgået. Anna har deltaget i flere zoom arrangementer med DBSØ, som hun har fundet gode. DBSØ synes også, at det er fedt, at DBSU´ere deltager. Vi har også en smule kontakt til DBS Aalborg.

 1. Arrangement-forslag til fremtidige arrangementer, men også dem I allerede har på tegnebrættet.

Der er intet nyt at berette.

 1. Kajak arrangement 2023.

Status for arrangementet blev gennemgået. Det ser ud til at køre, som det skal.

 1. Hvem regner med at blive i Region Vest – bestyrelsen til næste år?

Hvert medlem af bestyrelsen gav en opdatering på sine tanker om dette. Der blev derefter snakket om Region Vest – bestyrelsens fremtid. Repræsentanterne fra HB og Region Øst deltog ikke i dette punkt.

 1. En Facebookgruppe, KUN for Vests medlemmer?

Mulighederne og udfordringerne ved en regional facebookgruppe – for snak og føling om mulige arrangementer – blev diskuteret. Det blev besluttet at vende forslaget på næste års bestyrelse og udvidet HB møde – i samarbejde med Region Øst.

 1. Interaktion på DBSU’s sociale medier.

Der blev snakket om bestyrelsens aktivitet på DBSU´s sociale medier. Bestyrelsens medlemmer blev opfordret til at like foreningens opslag og skrive en lille kommentar til dem for at sætte ekstra fokus på opslagene.

 1. Julegaver til bestyrelsen.

Bestyrelsen diskuterede holdningen til, om bestyrelsens medlemmer skal have en julegave. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal have en form for julegave. Repræsentanterne fra HB og Region Øst deltog ikke i dette punkt.

 1. Regioner og HB.

a: Emilie Wendt gav kort en status på arbejdet i Region Øst´s bestyrelse.

b: Mikkel Enok berettede om HB´s arbejde og situation. HB har nu særligt fokus på bl.a. styrkelse af motivationen blandt tillidsfolk i foreningens bestyrelser, rekruttering af nye medlemmer og et styrket samarbejde med de vigtigste samarbejdspartnere. Yderligere har HB påbegyndt arbejdet med at lave vidensdeling om, hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse.

 1. Udvidet HB

Anna og Annette er repræsentanter for Region Vest ved udvidet HB møde d. 2. – 4. december 2022.

 1. Eventuelt, her kan intet besluttes.

Det har været godt at høre en mere detaljeret fortælling om foreningens situation fra HB. Så ved vi i bestyrelsen bedre, hvor vi står.

 

Færdigheder

Indsendt den

8. november 2022