Vælg en side

Referat af BM den 22. Juni 2014

Tilstede: Susanne, Mikael, Christina og Anders.
Fraværende: Nina.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Valg af referent
Anders blev valgt som referent.

Afholdte arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde
Selvudviklingskursus
Arrangørerne har, trods et lille deltagerantal, meldt tilbage at kurset gik rigtig godt. Deltagerne fik meget ud af det, og det er, ifølge vores opfattelse, arrangørernes plan at lave flere kurser af samme slags.

Kombineret madklub og tur på Bakken
Arrangementet gik rigtig godt. Der var 9 deltagere og 2 hjælpere. Der kunne godt have været en hjælper mere, grundet mange blinde – det kan til tider give udfordringer, specielt når der skal ledsages rundt til de forskellige forlystelser.

Nyt fra HB
Region Vest har desværre udfordringer med den interne kommunikation. Derved har de ville afholde generalforsamling uden grund. Dette skyldes fejlinformering omkring madklubber. Status er at der ikke bliver en ekstraordinær generalforsamling grundet det faktum, at dem, der skrev under, ikke var sikker på hvad der blev skrevet under på. Derfor er underskriftsindsamlingerne trukket tilbage, og bestyrelsen skal nu holde et møde med hovedpersonerne.

Susanne Pedersen, fra Region Øst, har valgt at melde sig ind i børneudvalget.

Kontoret
Ditte går på barsel, hvorfor den forrige barselsvikar, Birgitte, tiltræder den 23. juni 2014.
I det nye telefonsystem skal der oprettes en telefonsvare, så det bliver muligt at lægge en besked. Den nuværende mulighed, hvor folk kan indtaste deres telefonnummer, skal fortsat eksistere. I forbindelse med, at Birgitte overtager som barselsvikar, er der et overlap på 14 dage, hvor både Ditte og Birgitte er på kontoret. Derved kan Ditte sætte Birgitte ind i procedurerne.
Kontoret flytter ikke til Høje Taastrup lige nu, grundet uklarheder om hvilken en type kontor der skal benyttes. Ansættelsesudvalget arbejder videre med dette. På bestyrelsesmødet, i Region Øst, var der en debat om fordele og ulemper ved at flytte kontoret til Høje Taastrup.

Grundet misforståelser mellem Susanne og Lene har der været tvivl i forhold til ølfestival og en fælles tur til Oslo. Status er, at HB skal tænke mere over, hvilken en type landsarrangement der i stedet skal afholdes. Der er nogle, fra HB, som ikke er meget for en ølfestival, efter udfordringerne med hash ved den sidste landsjulefrokost.

Kommende arrangementer
Grøn koncert
I skrivende stund er der booket 4 hjælpere. Dette skyldes at der er høj musik, mange mennesker og så videre. Arrangementet finder sted den 27. juli 2014 i Valby. Invitationen er skrevet, den mangler dog, i skrivende stund, at blive lagt på hjemmesiden. Christina og Mikael gennemgik invitationen. Invitationen blev godkendt, på nær datoen, som var forkert. Anders skriver til arrangørerne vedrørende mulige gratis billetter.
Vi bestiller billetterne når tilmeldingsfristen er udløbet den 12. juli 2014.

VM-finalen i fodbold
Lokalet er bestilt, og invitationen er sendt ud til medlemmerne. I skrivende stund er der dog lidt udfordring med at få tv-signal, da ingen har en storskærm. Status er, at vi arbejder på en alternativ location. Mikael og Gustav melder tilbage angående dette.

Besøg på Dyrepasserskolen i Roskilde
Invitationen er sendt ud. Susanne vil konferere med Lars angående transport fra Roskilde Station til dyrepasserskolen. Susanne skal få rettet i selve teksten, så det fremgår at arrangementet er gratis, samt informeret kontoret om genudsendelse af denne. Anders sender en reminder til Susanne via SMS. Yderligere spørger Susanne Lars om, hvad han skal have for arrangementet.

Susanne spurgte om hvordan praksis er angående booking af hjælpere til arrangementer. Mikael forklarede proceduren. Anders beder om at få tilsendt hjælperkartoteket fra kontoret, Susanne kontakter hjælpere efterfølgende, og spørger ind til hvem der vil hjælpe til arrangementet på dyrepasserskolen.

Glyptoteket
Nina har ikke kunnet få fat i den anden person, som skulle være medarrangør. Susanne og Nina arbejder videre på dette. Muligvis vil arrangementet finde sted i oktober 2014. Susanne holder kontakt med Nina angående arrangementet.

Julefrokost
Lokalet i Vanløse er booket til den 29. november 2014. Til et sådant arrangement skal der være mad, julebryg, og en masse hygge. Mikael spørger Ulrik om hans far vil være behjælpelig med madlavning, ligesom han har været ved tidligere julefrokoster.

Ridearrangement
Dette arrangement vil vi opfordre den kommende bestyrelse til at arbejde videre med.

Radio-arrangement
Robin og hans team vil gerne være behjælpelig med at stå for dette. Mikael aftaler hvor meget de skal have for en sådan rundvisning. Vi satser på den 22. september 2014. Mikael spørger Robin angående spisesteder til en madklub og melder tilbage.

Tur til Lalandia i Rødby
Oprindeligt ville vi gerne have afholdt et nytårsarrangement. Desværre er der allerede udsolgt.

Til gengæld kan vi i stedet slå arrangementet sammen med et idrætsarrangement. Derfor lejer vi 8 hytter, med plads til 8 i hver hytte. Vi satser på den 9., 10., og 11. januar 2015. Gustav, Christina og Mikael arbejder videre på arrangementet. Christina booker hytterne hos Lalandia hurtigst muligt.

Generalforsamling 2015
Anders booker lokalerne i Vanløse til den 24. januar 2015.

Næste møde
Vi holder dette møde via Skype den 14. august 2014 klokken 18:30.

Eventuelt
Der er så mange arrangementer, så Smukfest-arrangementet desværre ikke bliver til noget. Angående at besvare e-mails fra medlemmer, så er vi opmærksomme på dette. Der er dog ingen medlemmer der har kontaktet os endnu via vores fælles e-mail-adresse.

Mødet hævet klokken 17:46.

Anders Boholdt-Petersen, referent.

Færdigheder

Indsendt den

22. juni 2014