Vælg en side

Referat af BM den 22. august 2023

,

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 22. august

(OBS: referatet skal godkendes og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdelsen af mødet. Tilføjelser eller kommentarer skal derfor gerne sendes på mail hurtigst muligt.)

 

Deltagere: (navne på tilstedeværende)

Cæcilie, Ida, Rosa og Elias

0. Velkomst hos Ida:

 

  1. Godkendelse af dagsorden: (Godkend eller tilføj punkter)

Enstemmigt godkendt.

 

  1. Valg af ordstyrer og referent: (navne)

Ida er referent, vi deles om ordstyrer

  1. Tjek ind: (Hvordan går det?)

 

  1. Gennemgang af to do liste: (gennemgang af de opgaver, som man har uddelt siden sidste møde)

To do listen fra sidste møde gennemgås og opdateres.

 

  1. Status efter sidste hovedbestyrelsesmøde (Ida og Rosa):

Ida og Rosa opdaterer på hovedbestyrelsens arbejde og status på den landsdækkende situation, herunder økonomi, medlemsantal og nye initiativer. Læs evt. mere i referatet fra hovedbestyrelsesmødet den 5. august 2023.

Der afholdes en del landsdækkende arrangementer henover efteråret:

Juleweekend: 3. til 5. november

Lalandia: 23. til 26. november

Få Børn med Glæde: 1. til 3. december

 

  1. Status på økonomi (Ida):

Vores økonomi er stabil. Vi har på nuværende tidspunkt en egenkapital på 54.566,57 kroner, hvoraf 11.183 kroner er fondsmidler fra DUF øremærket til fællesspisninger.

  1. Status på arrangementer og opgaver:

– Ølsmagning den 30. september

Rykket til 30. september.

– Fællesspisning i oktober kombineret med tur til Zoopark

Vi har fået mulighed for at komme i Zoopark på en særlig guidet tur og planlægger at kombinere det med en fællesspisning. Mulig dato den 1. oktober

– Musicalarrangement i samarbejde med Kreds Frederiksberg den 16. november

Næsten alle pladserne er fyldt op.

– Julesang med Kreds København den 30. november

Alt er næsten klar, vi skal bare sende invitationer ud.

– Ridearrangement

Invitation er på vej. Finder sted den 10. december i samarbejde med Asgård Ridecenter.

– Juletur i Tivoli i december, evt. kombineret med en fællesspisning

Vi har fået sponsoreret Tivolibilletter og planlægger at sætte det sammen med en fællesspisning.

– Skøjtearrangement

Evt. til vinter.

 

  1. Dato og tid for næste møde:

Vores næste bestyrelsesmøde vil finde sted den 3. oktober 2023.

 

  1. Eventuelt: (hvis der er noget andet at tale om eller et behov.)

 

Færdigheder

Indsendt den

28. august 2023