Vælg en side

Referat af BM den 21. Marts 2016

Til stede:
Osman, Susanne, Anja, Nicklas og Dennis
Der var ingen fraværende.

1. Velkomst
Osman bød velkommen.
Susanne blev valgt som referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at Osman var vores repræsentant ved HB-mødet den 18. – 19. marts.

3. Siden sidst

A. Status på gf
Der er købt gaver til hjælperne og showdowninstruktøren samt dirigenten. Hjælperne har fået honorar. Der skal lige tjekkes op på, om der er udbetalt penge for transport af showdownbord, samt regning fra Handicaphuset. Dennis tjekker op på transport af showdownbord. Susanne tjekker op på regning fra Handicaphuset.

B. HB-møde
Der var en orientering fra det netop afholdte HB-møde. I den forbindelse blev der orienteret om en klage, der var kommet til HB fra en hjælper omkring manglende information til et arrangement. Den pågældende vil blive kontaktet af Anja, så der bliver fulgt op på det.
Note: Tillidsmandskursus afholdes i weekenden 24. – 26. Juni.

4. Kommende arrangementer

A. Teatertur
Teaterturen er blevet opgivet, da det dels ville blive et ret dyrt arrangement, og dels at der var meget kort frist for tilmelding.

B. Kampsport
Det medlem, der gerne vil lave arrangementet, er ikke blevet kontaktet endnu. Susanne står for dette.

C. Iværksætter
Dette arrangement ønskes afholdt i slutningen af august eller i september, for at der kan komme flest mulige deltagere, idet der er kommet tilkendegivelser fra nogle medlemmer om, at de først kan deltage på det tidspunkt.

D. Madklub
Nicklas og Dennis laver et madklubarrangement på Seigon i Valby den 21. April, da det ikke var muligt at arrangere teaterturen, se herom ovenfor.

E. Motorcykelarrangement
Motorcykelarrangementet forventes afholdt den 28. Maj. Der skal laves invitation, skaffes hjælpere, indsendes børneattester, ordnes mad samt evt. Findes en gave til klubben. Susanne og Dennis arbejder videre med arrangementet.

F. Nykøbing Falster revy
Der har været kontakt med revy. Billetter kan holdes i 14 dage. De skal bestilles snarest.
Deltagerbetaling: 250 kr. Anja står for udfærdigelse af invitation og billetreservation.

G. Børnearrangement i Sommerland Sjælland/Bonbonland
Dette arrangement forventes afholdt i starten til midten af august.
Der er ledsagerrabat i Sommerland Sjælland, og billetprisen er 239 kr. De har også givet et tilbud på mad for 50 kr. Pr. Person. Der er muligvis en grupperabat, og muligvis en aldersmålgruppe.
Der er også lavet research omkring Bonbonland. Der er ledsagerrabat, og prisniveauet er nogenlunde det samme som Sommerland Sjælland. Aldersgruppen er bredere end Sommerland Sjælland.
Det blev foreløbigt besluttet at tage i Bonbonland.

H. Hjælpemidler med madklub
Der er kontakt til Birgit fra IBOS. Hun vil gerne lave sådan et arrangement. Det bør afholdes i efteråret. Birgit har brug for to borde til hjælpemidler. Anja undersøger muligheder for datoer.

I. Klatring
Der er taget kontakt til en klatreinstruktør i Albertslund. Vedkommende vil gerne hjælpe med sådan et arrangement. Nicklas skal kontakte vedkommende igen, når planlægningen for alvor skal i gang. Dette arrangement skal være om efteråret.

J. Julefrokost
Der er ikke planlagt noget om julefrokost endnu, da det stadig er tidligt på året. Planlægningen skal starte senest sidst på sommeren, dvs. august eller september.

5. Eventuelt samt fastsættelse af næste møde
Næste møde blev fastsat til den 19. maj kl. 18.30 hos Osman.

Færdigheder

Indsendt den

21. marts 2016