Vælg en side

Referat af BM den 20. September 2018

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af referent og to do liste.
Lasse skriver referart, og Morten skriver to-do liste.

3. Økonomi.
Lasse orienterede omkring økonomien i Region øst. Vi har 29.122 kr. på kontoen i øjeblikket.

4. Eksterne arrangementer:

A: Rundvisning af folk fra Nepal på Ibos
En gruppe delegerede fra Nepal var på besøg i Danmark for at undersøge hvordan de kunne forbedre deres organisationsstruktur og lære noget om personlig udvikling.
De var på besøg på IBOS sammen med Jens Christian og Kim. De vil vende tilbage til DBSU i November, og vil måske igangsætte projekter.
Vi forventer at HB vil tage initiativ til et samarbejde hvis der skal laves et internationalt samarbejde.

Møde om DR tilgængelighed.
Jens Christian og Kim besøgte DR for at evaluere deres tilgængelighed. Tilstede var en del af deres It samarbejdspartnere for at forbedre tilgængeligheden. De forventer at afholde nye workshops næste år.

5. Afholdte arrangementer:
A: klatring.
Arrangementet blev afholdt på Kragerup gus nær Slagelse. Der var 10 personer med inklusiv hjælpere.
Arrangementet var en succes, og vi vil derfor bestræbe os på at lave det igen i næste år.

B: fyraftensmøde med DBS.
Arrangementet blev afholdt i DBS lokaler på Frederiksberg, og der var 9 deltager, 2 arrangøren og en 1 hjælper. Derudover havde vi besøg af 2 oplægsholdere, Lene Johansen og Henrik Person. Der blev forklaret om hvilke måder man kan bruge de 2 forskellige konsulentordninger til. Derudover havde Henrik Person taget et lille udvalg af hjælpemidler med fra hjælpemiddelsudstillingen på IBOS.
Deltagerne var meget aktive, og kom med mange input til emnerne.

C: Ungdommens folkemøde.
Region øst havde en repræsentant tilstede ved ungdommens folkemøde, og der blev åbnede muligheder for at skabe nye kontakter som kunne være relevante for DBSU at tage kontakt til i fremtiden.

6. Kommende arrangementer:

A: GF 2019.
Datoen er Lørdag d. 2 februar 2019, vi forventer at afholde generalforsamlingen i Vanløse. Vi forventer at invitationen udkommer i starten af November for at få så mange tilmeldte så muligt.
vi forventer at afholde en fest og fællesspisning i forbindelse med generalforsamlingen.

B: Rundvisning på nordisk film.
Arrangementet bliver afholdt d. 23/10 hvor vi besøger nordisk film, og bagefter tager ud og spiser sammen.

C: Konflikthåndteringsarrangement.
Arrangementet vil foregå tidsdag d. 6/11 2018 hvor der kommer 2 undervisere ud fra CFK ung, som vil lave nogle øvelser og oplæg, som både kan bruges til organisationsarbejde eller individuelt. Vi forventer at afholde arrangementet i Valby kulturhus.

D: Fyraftensmøde med DBS Uland.
DBS vil afholde et fyraftensmøde hvor DBSUs medlemmer kan deltage for at høre om hvordan det fungere at være studerende i udlandet, og hvilke udfordringer der er i andre lande.

E: ADL arrangement.
Vi har valgt at droppe dette arrangement, da prisen på IBOS var dyr, og der ikke var mulighed for at få nok deltagere med.

F: Rundvisning i DR byen.
Planen er at LFBS, og region øst vil gerne lave et arrangement hvor vi kommer ud og ser DR byen.

G: Kurbadsarrangement.
Anja og Susanne forventer at afholde arrangement d. 16 December i Sofiebadet.

H: Transportarrangement.
Susanne og Anja forventer at afholde et transportarrangement i Januar måned for at få en bedre forståelse af den offentlige tranport.

7. Møder:
A: næste møde.
Næste møde afholdes 5/11 2018

B: afslutning på året.
Vi er enige om at afholde et sidste møde i Januar måned.

8. Eventuelt.

Blade:
Bladende er blevet sammenlagt, så der nu kun er et blad i stedet for ungdomsbladet og børnebladet.

HB:
Victor, Cathrine og Lasse har valgt at trække sig som medlemmer af hovedbestyrelsen på grund af personlige årsager.

Færdigheder

Indsendt den

20. september 2018