Vælg en side

Referat af BM den 20. Juni 2013

Alle på nær Jens var til stede.

#0. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

#1. Valg af referent
Nina blev valgt som referent.

#2. Opfølgning på kommende arrangementer
2.A. Kulturarrangement
Osman har kontaktet Dansk-Kurdisk Ungdoms og Kulturforening (DUKU) i Hillerød, der har sagt ja til afholdelse af arrangementet. Osman og Anders, konfererer om en uge, vedrørende kommunikationen til hjemmesiden. Datoen er endnu ikke på plads, og DUKU mangler at oplyse om priser, så der kan laves et budget. Arrangementet består foreløbig af mad, debat og musik på Sas. Osman ringer til Nina for at snakke om budget. Arrangementet afholdes i oktober. Nærmere dato følger.

2.B. Mindelunden
Arrangementet afholdes den 8. september 2013. Invitationen er lagt ud på hjemmesiden og sendt på mail, og hjælpere er fundet. Arrangementet består af en guidet udflugt, samt efterfølgende spisning. Deltagerne skal opgive på forhånd, hvad de vil have at spise, da arrangørerne skal bestille på forhånd. Rundviseren er gratis, så Jesper regner med at bruge 150 kr. på vin som gave. 300 for de 2 hjælpere, samt 80-100 kroner for sandwichs og sodavand.

2.C. Krybdyrsarrangement
Allan korresponderer med Zoologisk Have om en dato, det kommer til at ligge i slutningen af august. Det kommer til at koste cirka 4.500-5.000 i alt – 150-200 kr. i deltagerbetaling. Deltagerne kommer til at røre ved krybdyrene, så det afholdes efter lukketid. Når det er slut, kan folk blive i zoologisk have efter ønske.

2.D. Vandski- og vandscooterarrangement
Dette arrangement er gået lidt i stå, eftersom den foreslåede dato ligger henover lyrikweekenden. Derfor dropper vi dette arrangement indtil videre.

2.F. Klatrearrangement
Dette arrangement er stadig på idéstadiet. Nina har fundet mulige steder; blandt andet Skårstenen i Albertslund, og en klub på Artilerivej på Amager.

2.G. Generalforsamling den 25. januar 2014
Muligheder for at leje lokaler: Der snakkes om Valby Medborgerhus. Der indvendes, at spisning og bowling-tiltaget sidste år fungerede, men at der måske ville være kommet flere, hvis vi kun havde afholdt en generalforsamling; ellers skal det kommunikeres rigtigt ud. Kommunikation skal desuden være meget tidligere ude end sidste år, hvor deltagerantallet var minimalt. Det besluttes allerede at annoncere datoen på hjemmesiden, med et “mere info følger”.

Foreløbige opgaver i forbindelse med den kommende generalforsamling:
Anders finder hjælpere, samt tjekker op på hjælperkartoteket – hvor mange er stadig interesseret i at stå i kartoteket
Nina vil gerne stå for booking af lokaler i Medborgerhuset.

2.H. Samarbejdsarrangement
Nina kontakter Claus fra Forældreforeningen om dette. Medlemstilbud diskuteres under punktet “eventuelt”.

#3. Økonomi
Da “Hair-arrangementet” gav overskud ind på grund af deltagerbetalingen på 1.800 kroner, ligger vores beløb nu på 64.348 kroner. Der gøres opmærksom på, at deltagerantallet på arrangementer skal stå i budgettet. Mellemregningerne skal altså med.

#4. Kommunikation
Vi diskuterede kommunikation og er generelt blevet bedre til det skriftlige.

#5. Deltager til næste HB-møde den 13. juli 2013
Det var desværre ikke muligt at finde en deltager.

#6. Evaluering af ølsmagning
Alt i alt et rigtig godt arrangement, trods det lave deltagerantal. Det foreslås at skrive tilbage til dem med en tak for god information.

#7. Fastsættelse af næste møde
Næste møde finder sted onsdag den 2. oktober 2013 klokken 18 hos Nina.

#8. Tilbud til nye medlemmer
Bestyrelsen gentager sidste års succes med rabattilbud på de kommende arrangementer indtil udgangen af 2012 til nye medlemmer.
Dette skal annonceres på hjemmesiden og ungdomsbladet, samt under hvert enkelt arrangement.

#9. Eventuelt
DBSU har givet tilladelse til, at Osman tager på IKT-messe i september 2013 (som medlem af brugerrådet på IBOS), og Reflekskursus (DUF) for DBSU’s penge.

Færdigheder

Indsendt den

20. juni 2013