Vælg en side

Referat af BM den 20. Juli 2018

Tilstedeværende:
Cathrine, Victor, Anja, Jens Christian (på telefon) Nicklas og Morten.
Fraværende: Lasse.

Godkendelse af dagsordnen:
Dagsordnen er godkendt.

Valg af referent og to do liste:
Nicklas skriver to do liste, Cathrine skriver referat.

økonomi:
Vi har omkring 39000 kr. på kontoen, men vi er ikke helt sikre i kasserens fravær.
Victor skriver til Ditte og spørger om en status.

arbejdsfordeling:

Formanden udtrykte ønske om, at alle i bestyrelsen hjælper med at planlægge regionens arrangementer – ingen havde indvendinger mod dette.

nyt fra hb:

På hb mødet blev det anbefalet, at vi kommer op på minimum 10 arrangementer, og de ser gerne,at vi sparer med region vest. Vi er enige om, at vi ikke har så meget at spare med vest om. Desuden blev der orienteret om vest’s formandsskifte, samt de nyoprettede udvalg og udvidet hb, som ligger oveni landsarrangementet studerendes konference.

Eksterne arrangementer:
a: oplæg på IBOS:
Lasse, Victor og Kim har været på Ibos for at holde et oplæg for ungegruppen. Der blev fortalt om DBSU, og der var en konkurrence, hvor vinderen kunne vinde en gratis plads på enten vikingearrangementet eller klatrearrangementet, og ham der vandt vil gerne med ud at klatre.
Et par stykker udviste lidt interesse for medlemskab.

b: roskildefestival:
Lasse og Jens Christian var på roskildefestival i opvarmningsdagene sammen med ballast CPH for at teste den fysiske tilgængelighed. Man fandt ud af, at festivalspladsen var meget utilgængelig.
Det var med voice over ikke muligt at se, hvor man var på festivalspladsen, og der manglede ledelinjer. Der var den udfordring, at der ikke var en blind med til at teste tilgængeligheden, så Jens Christian havde svært ved at evaluere det. De frivillige var heller ikke så opmærksomme på at hjælpe synshandicappede.

GF 2019:

Vi vil gerne have invitationen til gf ud primo november, og vi vil også sende den til LFBS. Når invitationen kommer ud, skal vi alle sammen spørge nogen vi kender om de vil med til generalforsamlingen. Vi overvejer at lægge det i forbindelse med en fest (i stedet for den årlige julefrokost) for at tiltrække medlemmer.
Victor, Nicklas og Cathrine står for at arrangere det.

afholdte arrangementer:
A: vikingemarkedet:

Der var 7 DBSUere og 3 hjælpere på vikingemarkedet i Frederikssund. Der var masser af ting at se og røre. Man kunne bl.a. se på træarbejde og smage mjød. Der var ligeledes en rundvisning på vikingebopladsen.

kommende arrangementer:
A: klatring:

Søndag d. 29. juli skal 9 DBSUere og 2 hjælpere til Kragerup gods for at klatre. Arrangørerne har været lidt udfordrede – både fordi, at det har været svært at finde hjælpere i sommerferieperioden, og fordi, vi er nødt til at bestille flekstrafik for at komme fra Slagelse st og ud til godset.

B: fyraftensmøde med DBS:

Arrangementet skal foregå d. 20. august. Der er udsendt invitation, og der er indtil videre fundet 1 hjælper.

C: kurbad:

Sussanne og Anja skal holde et møde – ellers vil arrangementet blive slettet fra listen.

D: Gør det selv i et køkken:

Nicklas har fået en pris af Pernille, som vi synes er urimeligt høj for meget få deltagere. Han har skrevet til hende for at høre, om et par stykker mere ikke kan komme med for samme pris, men han har ikke fået noget svar.
Hvis arrangementet bliver til noget hjælper Morten Nicklas med planlægningen.

E: Kør bil:
Vi lukker muligvis punktet, da Lasses kontakter ikke kunne hjælpe os, men vi afventer til næste møde.

F: rundvisning på nordisk film:

Victor og Lasse laver dette arrangement med rundvisning på nordisk film og efterfølgende spisning.
Arrangementet er tænkt til september.

G: Fyraftensmøde med DBS udlandsarbejde:

Cathrine skal til møde d. 23. august omkring dette arrangement og vil herefter orientere nærmere. Jens Christian har meldt sig, hvis der bliver brug for hjælp.

H: Konflikthåndteringsarrangement:

Cathrine foreslog en workshop med CFK ung (center for konfliktløsning), som er en forening der kommer ud til organisationer og skoler og underviser i konflikthåndtering.
De andre i bestyrelsen er med på den, så Cathrine tager fat i sine kontakter i starten af august.

I: andre forslag:
Der blev foreslået en rundvisning og tilgængelighedsforedrag i DR byen, Jens skal til næste gang undersøge, hvor meget et sådant arrangement vil koste.

næste møde:

Vi var enige om, at det ikke giver mening at sætte en dato nu, da halvdelen af bestyrelsen starter nyt studie og ikke kender deres skemaer. Vi finder en dato i september senere på sommeren.

eventuelt:

DBS har lavet en aftale med dantaxi om, at man, hvis man er medlem af DBS kan få 10% rabat.

Vi taler om noget sparing angående oplevelser med studiestart.

Færdigheder

Indsendt den

20. juli 2018