Vælg en side

Referat af BM den 2. september

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt tilstede er Lasse, anuja, morten, Nicklas og andreas

Valg af referent og to-do liste skriver
Andreas skriver referat, og Lasse skriver to-do liste

Gennemgang af gammel to-do liste
To do listen er gennemgået

Økonomi
Vi skal have fulgt op på bilag ift. klatre arrangement.

Region øst’s egenkapital er pt på 36.768.00 kr.

Afholdte arrangementer

Klatre arrangementet forløb fint der var 4 deltagere, 3 hjælpere og 2 arrangører. Alle folk virkede glade og godt tilfreds.

Kommende arrangementer

Zoo arrangement.
Det kommer sandsynligvis ikke til at ske, da Lasse og jens ikke har kunne få det til at fungere

Byvandring.
Arrangementet finder sted den 12 september. På nuværende tidspunkt er der 4 tilmeldte

Julefrokost.
Arrangementet finder sted den 28 til 29 november, og det bliver i spejderhytten på fyn som sidste år.
Invitation er udsendt

Foredrags arrangement.
Beritan arbejder på det.

Julehygge.
Nicklas, anuja og andreas arranger dette arrangement

Forslag til nye arrangementer.

Trampolinpark arrangement.
Nicklas og andreas foreslår, at vi afholder et arrangement i en trampolinpark inde ved Nordhavn, dette kunne evt. også være noget for LFBS.
Arrangementet forventes at ligge i januar.

Lasse foreslår i samarbejde med Mie Henriksen, at vi laver et spinningsarrangement, hvor folk får mulighed for, at prøve det, som et alternativ til goalball. Eller træningscenter.
Alle syntes det er en god ide, og vi giver Mie grønt lys til at arbejde videre med det.

Nyt fra HB

Der er blevet orienteret om sidste HB-møde.

Morten deltager til næste HB møde den 26 til 27 septemner.

Fastlæggelse af næste møde.

Næste møde finder sted den 7 oktober hos Nina.

Eventuelt

Intet at tilføje.

Færdigheder

Indsendt den

30. september 2020