Vælg en side

Referat af BM den 2. maj 2024

Referat for bestyrelsesmøde d. 2. Maj

(OBS: referatet skal godkendes og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdelsen af mødet. Tilføjelser eller kommentarer skal derfor gerne sendes på mail hurtigst muligt.)

Deltagere: Elias S, Nina B, Ida R, Nicklas Aa., Daniel S. Cæcilie V. og Rosa E.

 1. Velkomst hos Nina:
 2. Godkendelse af dagsorden:

Der tilføjes et ekstra punkt om status på økonomi (Rosa), et punkt om hovedbestyrelsen (Ida) og nogle kommende arrangementer: Royal Run, Yogaarrangement og Amagermino, hvorefter dagsordenen bliver godkendt.

 1. Valg af ordstyrer og referent:

Ordstyrer Elias, referent Rosa

 1. Tjek ind: (Hvordan går det?)

Alle tjekker ind. Vi er fuldtallige for første gang siden GF og stemningen er god.

 1. Gennemgang af to do liste: (gennemgang af de opgaver, som man har uddelt siden sidste møde)

To-dolisten gennemgås og opdateres.

 1. Samarbejde med Region Vest

– Opdatering på vests bestyrelsesmøde (Nicklas)

Nicklas fortæller om et godt og festligt møde. Vest har mange gode arrangementer og lavet en plan frem til 2025. Vest ønsker større tilskud til GF på FSC fra HB.

 1. Status på omrokering:

– Velkommen tilbage Rosa, nye kasser

– status på økonomi

Rosa gennemgår økonomien. Regionen havde i slut april 54.696 kroner på kontoen og penge til en masse fremtidige arrangementer i 2024. I regnskabet mangler dog stadig udgifterne for leje af lokaler i starten af året og nogle udgifter til de 4 kommende arrangementer i aktive Maj.

Rosa og Ida kigger på at søge Spar Nord-fonden til et kommende ridearrangement.

Ida har søgt DUFs lokalforeningspulje til kommende fællesspisninger.

 1. Status på arrangementer og opgaver:

– Fællesspisning (Elias)

Næste fællesspisning er kinesisk buffet d. 29. maj i Næstved.

Vi taler om, hvordan fællesspisningerne bliver organiseret i fællesspisningsgruppen, at det er godt, arrangementerne også bliver planlagt udenfor København og at det er godt med varierede madoplevelser.

– Køre bil (Elias og Hiba)

Elias og Hiba har begge travlt, så arrangementet er lige nu på standby. Rosa vil gerne hjælpe med arrangementet, når det bliver aktuelt.

– Dansearrangement (Nina)

Der er styr på arrangementet og Nina skriver til Ditte omkring hjælpere.

– Vandretur i Halsnæs (Elias og Nina)

Nina tager selv på tur snart og undersøger ruten samt fortæller om ruten, og der planlægges et arrangement 3.-4. august. Invitation kommer ud før sommerferien.

– Amagermino vandretur (Cæcilie, Ida, Nina)

Arrangementet regner med at blive d. 16. juni og arrangørgruppen er i gang med planlægningen. Cæcilie laver invitation.

– Ride arrangement (Elias)

Arrangementet bliver i september og Elias planlægger med Isabella.

– Royal Run (Elias, Rosa og Cæcilie)

Der er styr på arrangementet, og der bliver sendt praktiske oplysninger ud.

Vi taler om ferie på kontoret.

Vi taler om, hvordan ventelister til regionale arrangementer fungerer.

– Yogaarrangement (Ida og Nicklas)

Invitationen er kommet lidt sent ud, men der er styr på arrangementet, der bliver 18. maj.

Vi taler desuden om ideer til arrangementer herunder musik, faldskærmsudpring (Daniel og Jakob snakker sammen) og sauna.

 1. Ida giver en opdatering på den nye hovedbestyrelse herunder arbejde med Teams. HB har møde 31.5.-2.6. og der bliver ikke en repræsentant fra Region Øst. Vi taler kort om medlemsrekruttering.
 2. Dato, tid og sted for næste møde:

Næste møde er d. 24. juni kl. 17:30 hos Cæcilie.

 1. Eventuelt: (hvis der er noget andet at tale om eller et behov.)

 

Færdigheder

Indsendt den

29. maj 2024