Vælg en side

Referat af BM den 19. marts 2022

Dagsorden: Enstemmigt godkendt.

1. Velkomst ved forperson

 

2. Møderoller:

2A – Ordstyrer: Kenneth

2B – Referent: Maria

2C – to-do listen: Annette

 

3. Økonomi:

3A – Fremlæggelse og godkendelse: Gennemgang af økonomi. Køb af mikrofoner. Økonomi er enstemmigt godkendt af bestyrelsen.

3B – Hjælperhonorar: Fortsætter med 200 kr. pr. døgn.

3C – Fundraising: Tillidsmandskurser, PR, flyers. T-shirts + key hangers uddeles til medlemmer. Legatarrangement 20.000, 20.000 til bestyrelsesmøder. Der arbejdes på fondsansøgning til motionshold. Motionstøj med logo: Move United, DBSU, DUF. Satses på 20 stk. Tøjet gives til deltagere.

 

4. Afholdte arrangementer:

0125 – Inspirations- og sparringsmøde – Venskaber og ensomhed: 25. januar, fin opbakning på zoom. Fortsætter samarbejde. Bestyrelse opfordrer til at deltage til møderne.

0226 – Generalforsamling: Afholdt 26. februar med fastelavnstema i Viborg Forsamlingshus med 13 deltagere. GF næste år ønskes at blive afholdt på FSC over en weekend kombineret med en frivillighedsfest.

0309 – Inspirationsaften: Arrangement om førerhundeordning, i samarbejde med Nedsat Syn. Oplæg fra øjenlæger omkring øjensygdomme. 30-40 deltagere i alt.

 

5. Indkomne arrangementsforslag

5A – Tur i Tivoli Friheden og afslut med spisning – Allan. Planlægger Fårup Sommerland arrangement.

5B – Goalball den 22. april – Kim Sørensen. Kan ikke støtte op om arrangementsforslaget grundet landsmødet ligger i samme weekend.

5C – Tur til den blå planet – Adham: Fin ide. Vi vil dog fokusere på at have arrangementer rettet mod region vests medlemmer. Vi har fx Nordsømuseet, Kattegatcentret mm.

5D – Den store bagedyst med faglig støtte – Marlene: Drøftelse om at inkludere det i Lalandia arrangementet. Bestyrelse bakker op om ideen.

5E – Outdoor med telt – Marlene: overvejelse om at slå arrangementet sammen med vandretur/vadehavstur.

5F – Boys Night – Tobias Bay og Kim Grønhøj: Ønsker at være arrangører på dette arrangement. Arrangører skal kontaktes ift. videre planlægning.

5G –  privat økonomi: Det er en mulighed at lave det som et zoom arrangement for at få så mange med som muligt.

5H –  fællespisning: DBSØ er kommet med tilbud om at invitere os til fællesspisningsarrangementer, hvor det vil være gratis. FU vil gerne tage teten. Afventer afklaring efter møde med DBSØ.

5I – Ridearrangement – Anna: Vil afprøve endagsarrangement i rideklub beliggende i Nordjylland. Opbakning fra bestyrelsen.

5J – Luftballontur – Dorthe: Der er interesse for der undersøges muligheden.

5K – Maximum – Kim Grønhøj: Oplagt som familiearrangement. Opbakning i bestyrelsen.

5L –  Faldskærmudspring – Tobias: Oplagt til 2023, da der er planer om landsdækkende i år.

5M – Vadehavstur – Marlene:  Henviser til 5D

5N –  Foredrag med Morten Bonde ”Dømt blind hvad så” – Simon: Simon vil gerne være med til at arrangere det. Magnus Levin vil gerne være behjælpelig. Der er opbakning fra bestyrelsen.

5O – Vandre og telt arrangement: henviser til 5E

 

6. Fremtidige arrangementer

6A: 0329 – Inspirationsaften med Søren Holmgren: i samarbejde med Nedsat syn, men bliver desværre aflyst for få tilmeldinger.

6B: 0503 – Sparringsmøde med Søren Holmgren (online): Den 3. maj.

6C: 0515 – Selv en blind kan se problemet: 15. maj i Aarhus Aktivitetshus med forhåbning om politikere vil deltage. Der arbejdes fortsat for at få lavet tøj med billede af skrald på, som deltagere kan bære under opsamling af skrald.

6D: 0814 – Legatarrangement: Den 12.-14. august, afholdes på FSC, der er plads til 10 deltagere.

6E: 0826 – Kajakfestival: 26. august, samarbejde med Claus Sørensen blindmotion og evt. kajakforbund, LFBS, DBSU.

6F: Endags kajaktur som optakt til kajakfestival i samarbejde med Ole R.

 

2023:

6G: 0113 – Generalforsamling 2023. Vi vil gerne fejre frivilligheden i DBSU ved at kombinere det med næste års GF. Vi er samtidig opmærksomme på den lange transporttid i Region Vest. Vi vil derfor gerne afholde næste års generalforsamling over en weekend fra 13-15. januar 2023 på FSC. Alle er velkomne.

Det tages op på tillidsmandskurset, så tanker kan vendes omkring den bedste løsning.

 

7. Bestyrelsesmøder og kurser

Herunder snakker vi om vores bestyrelsesmøder og kurser skal faciliteres. Det afholdes på FSC og har høj prioritet. Der er flere muligheder for kurser, blandt andet hos SUMH, DUF og CFSA.

 

7A BM: 18 – 20 marts 2022

7B TK:  6 – 8 maj 2022

7C BM: 27 – 29 maj 2022

7D TK:  9 – 11 september 2022

7E BM: 21 – 23 oktober 2022

 

8. Forretningsorden

Herunder fortsat behandling af forretningsordenens udformning i Region Vest bestyrelsen. Nuværende punkter i forretningsordenen er gennemgået og drøftet i plenum.

 

9. Beretninger fra HB

Sofie fortsætter ikke som formand i DBSU, da hun er valgt ind i DBS’ FU.

Der skal til Landsmødet stemmes om, om vi fortsat skal have en sekretariatsleder.

Emily har valgt at søge nye udfordringer, så derfor overtager Ditteemilie og Jesper på bedst mulig vis Emilys arbejdsopgaver indtil videre.

Der opfordres til ny struktur ift. regionskonti.

10. Fremtidigt arbejde

10A – Motionshold ønskes at blive etableret ifm. Aktive Maj. Det er blevet drøftet, hvordan motionsholdene anvendes ift. tæl antal skridt

10B – PR-materiale: 17000 søgt.

T-shirts, keyhangers, drikkedunke og flyers er købt til anvendelse ifm. Arrangementer, hvor nye deltagere i Region Vest kan få DBSU-merchandise startpakke, såsom T-shirt ved at informere om, hvilken str. de skal bruge, alene med forudsætning af at deltage, så længe lager haves. Først-til-mølle-princip.

10C – Zoom konto øremærket til Regionen sættes i værk

10D – Bankkonti: 2 bankkonti – en til egenkapital, og en anden til øremærkede midler er blevet drøftet.

 

10. Referater

10A Godkendelse af referat fra GF

10B Behandling af referat fra dette BM

 

11. Eventuelt

Der opfordres til at tjekke op på mails i bestyrelsen dagligt.

Ønske om en enkelt pause der er længere end de andre.

Forslag om at gennemgå to-do listen til mødet.

 

Færdigheder

Indsendt den

11. maj 2022