Vælg en side

Referat af BM den 19. December 2014

Tilstede var Mikael, Christina, Gustav og Anders.

Nina kom ikke.

Dagsorden
1. Afholdte arrangementer
1.1. Glyptoteket
Arrangementet gik godt. Der var ikke så mange tilmeldte, men os, som var tilmeldt, havde en god dag. Det var interessant at mærke på de forskellige figurer.

1.2. Radio-arrangement
Dette arrangement gik rigtig godt. Det var en god dag. Deltagerne syntes det var interessant at se, hvordan radio blev lavet. Arrangementet krævede dog, at du, som tilmeldt, var interesseret i emnet, eftersom der blev brugt mange tekniske begreber. Vi var efterfølgende ude og spise, hvor rundviserne fra radioen også var med. Rigtig hyggeligt.

1.3. Julefrokost
Julefrokosten gik rigtig godt. Der var mange deltagere, og alle havde en god dag. Lidt feedback til næste gang vil dog være, at natmaden bliver afskaffet. Begrundelsen er, at natmaden kom kort tid efter vi havde spist, plus at køkkenet kan gøres rent inden hjælperne går hjem. Dette vil, efter bestyrelsens opfattelse, spare på oprydningen den efterfølgende dag.

Rengøringen af de lejede lokaler fik kritik af ejeren, da rengøringen var mangelfuld. Dette tager DBSU Region Øst til efterretning.

2. Kommende arrangementer
2.1. Tur til Lalandia januar 2015
I skrivende stund er der omkring 7 deltagere. Tilmeldingerne kommer dog stille og roligt ind, og arrangørerne forventer, at de kan nå op på deltagerantallet som planlagt.

Skal hytterne afbestilles hos Lalandia, vil det koste 50 % af hyttens pris, hvis de afbestilles 14 dage før.

Vi vælger ikke at afbestille hytterne, men vil til gengæld sprede os lidt ud.

Arrangørerne afholder møde efter den 28. december 2014 angående hvad der konkret skal foregå på turen. Gustav tager nogle bolde og masker med til Goalball, og Mikael og Christina tager nogle trøjer med.

Hvis det kan lade sig gøre, er det planlagt at få reserveret skøjtehallen en af dagene, muligvis fredag. Efterfølgende kan folk opdeles i grupper til vandlandet.

Muligvis vil der være bowling torsdag, skøjtehalv fredag, og vandland lørdag.

Når folk ankommer, vil der blive spurgt om nogle er interesseret i skibakken.

Gustav ringer til Lalandia og forhører sig om det praktiske hvad angår de ovenstående aktiviteter.

Spred rygtet om turen til alle i jeres netværk.

2.2. Generalforsamling
Generalforsamlingen skal afholdes den 24. januar 2014 i Vanløse.

Der er udsendt invitation om generalforsamlingen. I skrivende stund er det ikke helt fastlagt hvad der skal ske efter generalforsamlingen, men dette vil arrangørgruppen arbejde videre på.

3. Udvidet HB
Der blev mundtligt orienteret om hvad der foregik på dette møde.

4. Den kommende årsberetning
Mikael er i gang med at sætte årsberetningen sammen, i koordination med de forskellige arrangører.

Årsberetningen indeholder følgende punkter:
Generalforsamling 2014 = Mikael (er skrevet)
Selvværdskursus = Mikael kontakter arrangør
Bones = Mikael (er skrevet)
Bakken = Christina
VM i fodbold = Mikael (er skrevet)
Grøn koncert = Susanne
Dyrepasserskolen = Susanne (er skrevet)
Glyptoteket = Nina
Radioarrangementet = Mikael (er skrevet)
Julefrokost = Gustav
Generel orientering = Mikael.

5. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Vanløse, den 19. december 2014.

Anders Boholdt-Petersen, referent.

Færdigheder

Indsendt den

19. december 2014