Vælg en side

Referat af BM den 17. november 2023

Bestyrelsesmøde d. 17. november

(OBS: referatet skal godkendes af bestyrelsen og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdt møde.)

Mødedeltagere

Nicklas, Ida R., Rosa, Cæcilie, Elias, Chanie og Daniel

 1. Velkomst

Aftensmad efterfuldt af nærværende møde på Fuglesangcentret i Fredericia.

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

 1. Valg af ordstyrer og referent

Nicklas er ordstyrer, Rosa er referent.

 1. Tjek ind

Alle fortæller hvordan det går i deres liv, vi glæder os til den kommende weekends Udvidet++ på FSC. Det er fredag aften, så vi satser på et effektivt møde.

 1. Gennemgang af to do liste

Se to do-listen i Dropbox. Husk arrangementsbeskrivelser til årsberetningen skal være færdige senest 24.12. gerne før.

 1. Status på økonomi (Ida)

Vi har lige nu ca. 7000 kr. på kontoen men venter på de ca. 28000 kr. fra The wall, der vil give os 35000 kr. på kontoen. Økonomien ser fin ud, så vi har rigeligt med penge til de sidste arrangementer i bestyrelsesåret.

 1. Status på arrangementer og fælles opgaver
 • The wall Musical i samarbejde med DBS, Kreds Frederiksberg (Rosa og Nicklas)

Vellykket arrangement. God mad og stemning. Vi venter stadig på pengene fra kredsen, men regner med at de kommer i næste uge senest.

 • Ridearrangement (Elias)

Vi venter på tilmeldingsfristen d. 24. november, hvorefter de sidste praktiske ting kan komme på plads.

 • Julesang med DBS, Kreds København (Ida og Elias)

Arrangementet bliver til noget efter at der er kommet lidt flere tilmeldinger. Der er godt styr på arrangementet.

 • Fællesspisning d. 14. december (Nicklas)

Arrangementet kører og der er allerede kommet 5 tilmeldinger ind.

 • Juletur i tivoli

Arrangementet bliver desværre ikke til noget grundet mange arrangementer i november og december, så vi vælger at prioritere de arrangementer, der allerede er ved at blive arrangeret.

 • Royal run (Rosa, Cæcilie og Elias)

Der er købt 10 startnumre til deltagere. Arrangementet kommer til at foregå 20. maj 2024.

 1. Årsbegivenheder og årsberetning (Nicklas)
 • Udvidet HB+

Mikkel gennemgår grobundsregler: Hvilke forventninger har vi til hinanden? (bliver også taget op på HB-mødet). Vi taler kort om det, eksempelvis skal dagsorden være ude senest en uge før og vi skal overholde de interne aftaler.

Vi taler om, hvordan man kan anerkende andres pointer ved at lave ”jazzhands” eller knipse.

Vi har et ansvar for hvordan vi som tillidspersoner repræsenterer DBSU udadtil.

Vi genopfriskede vores snak fra sidste bestyrelsesmøde 3. oktober omkring motivation, og hvad der gør, at netop Østs bestyrelsesarbejde fungerer så godt, som det gør.

 • Frivillighedsfest

Vi har besluttet at den skal ligge lørdag d. 13. januar

Arrangørgruppe: Nicklas, Ida, Elias, Rosa, Cæcilie

Vi snakker om at arrangementet kan deles op i følgende grupper.

Administrativ gruppe: Invitation, praktiske oplysninger m.m.

Underholdning fx quiz, selskabslege, overraskelser

Praktisk på dagen fx mad, drikkelse, klargøring af lokale

 • Generalforsamling d. 4. februar

Arrangørgruppe: Daniel, Ida, Chanie, Nicklas

Vi aftaler, at Nicklas laver grupper på Messenger for de forskellige arrangørgrupper.

 1. Næste møde

Frivillighedsfestmøde 3/12

GF-møde 4/12

Julefrokost hos Nicklas 8/12

Vi planlægger ikke flere bestyrelsesmøder i år.

 

Færdigheder

Indsendt den

1. december 2023