Vælg en side

Referat af BM den 16. februar 2022

Bestyrelsesmøde #1

Dagsorden for d. 16. feb. 2022

 1. Vi tjekker ind – Hvordan er det gået siden sidst?

Alle har det godt trods lidt sygdom. Vi glæder os til bestyrelsesåret. Slack er kommet op og køre og fungerer godt.

 

1.5. Mødets begyndelse – Nicklas tager ordstyret denne gang, og der skal udvælges en referent til at skrive noter.

Alex er dirigent

Rosa er referent

 

 1. Vi skal alle være med – Nicklas og Mie vil forklare lidt om forkortelser, udvalg, kontoret, samt hvordan bestyrelsesarbejdet i DBSU har været indtil videre, så alle har en grundforståelse.

Nicklas fortæller kort om regionerne, hovedbestyrelsen og kontorets arbejde.

Ca. 6 bestyrelsesmøder på et år. 2 på Fuglsangscenteret

Opfordring til at tilmelde sig landsmødet.

 

 1. Mål for bestyrelsen – Formanden fremlægger sine visioner for det kommende år, samt hvilke ideer og tanker, som der kunne være aktuelle at stræbe efter. Det bliver en åben debat, hvor alle må komme med indspark til, hvad vores mål og fokus bør være.

Nicklas fortæller om DBS, og om sine visioner om at Region Øst bliver et socialt sted og ikke nødvendigvis et stort politisk fokus. Mere deltagelse, flere medlemmer.

Vi byder ind med punkter. Bestyrelsen vil gerne arbejde for disse visioner og mål:

 • Kompetenceudvikling (brug hinandens kompetencer)
 • Aktivering af medlemmerne fx ved at de planlægger arrangementer
 • Gode, stabile, sociale arrangementer, der ikke behøver koste noget
 • Balancen mellem selvstændighed og tryghed

 

 1. Forventningsafstemning – Vi har alle forskellige resurser og kompetencer, som vi kan bringe i spil. Vi lever dog også forskellige liv med forskellige krav, og det er derfor relevant at vi laver en forventningsafstemning i lyset af de belyste mål for det kommende år, så vi respekterer hinandens tid og frivillige kræfter.

Vi tager en runde med forventninger og taler om i hvilke perioder vi har meget at lave og om, hvordan vi arbejder bedst. Husk løbende forventningsafstemning.

 

 1. Oprydning og økonomisk overblik – Der skal ryddes op efter det seneste bestyrelsesår, så vi skal have lavet et udkast til et budget for 2022, herunder ideer til arrangementer, som vi gerne vil afholde, samt relaterede fonde, der kan søges der til.
  (Nicklas oplyser de opdaterede forhold, og vi regner med at få besøg af Lasse fra HB til yderligere opklaring.)

Fonde og tilhørende arrangementer:

Enok har søgt 30.000 fra HB

JC har søgt om coronapulje for svømmearrangementet og afventer.

Deadline for DBS coronapulje er den 1. marts: Den kan fx bruges til fællesspisningsarrangementer

Skodprojekt: 88.000. Nicklas skal til møde på mandag.

Tillidsmandskurser: Vi har fået bevilget 13.300 til tillidsmandskurser (2 bestyrelsesmøder) med

Region Vest på Fuglsangscenteret. De vil foregå i maj og september.

Ridearrangementer: pengene skal søges i fonde.

Lasse fortæller. Vi har principielt ingen penge på kontoen, da de penge der står er øremærkede. Faktuelt er kontoen i underskud på -3953,75 kr. (uden svømmearrangement). Vi har i år brugt de penge (ca. 50000), vi får fra HB.

Vi taler om fondsansøgninger og beløb, der skal søges om. Vi taler også om drift.

 

 1. Sammenhængskraft og synliggørelse i DBSU – Regionerne vil gerne kunne hjælpe, inspirerer og mødes mere. HB har længe været mindre synlig i foreningen, og der er en række tiltag og perspektiver på sagen, som Nicklas vil formidle for at styrke sammenhængskræften og synliggørelsen i DBSU på alle niveauer. Vi kan være synlige på mange måder, og det sidste års tid er der gjort en del for at styrke denne, eksempelvis via billeder, videoer, sociale medier og merchandise. Det skal vi drøfte.

Grundet tidspres drøfter vi det næste møde.

 

 1. Sammenhold og god energi – Vi er en ny lille familie, og vi skal hjælpe hinanden og holde sammen. Bestyrelsen er ikke blot arbejde men også en social instans. Det er dog op til en selv, hvor meget man vælger at indgå i det sociale. En balance mellem ansvar og hygge!

Nicklas uddyber punktet.

 

 1. Planen her og nu – Vi skal afklare, hvad vi kan og skal lave frem til det næste bestyrelsesmøde og beslutte, hvornår det bør afholdes?

Næste bestyrelsesmøde er søndag d. 6. marts kl. 18. (17:30)

To do

 • møde på mandag 21.2. om skodprojekt (Nicklas)
 • Se på Alexanders projektstruktur
 • Søg coronapuljen INDEN 1. marts. (fællesspisningsgruppen)
 • Sangarrangement (Cathrine og Mie)
 • Budget 2022 (Ida og Alexander)
 • Opsamling på svømmearrangement til næste møde
 • Tjek om Jesper kan komme til næste møde (Nicklas)

 

 1. Afsluttende reflektioner – Der er åbent forum, hvor alle må sige lige, hvad de vil, og der afrundes.

Mødet afsluttes.

 

Færdigheder

Indsendt den

10. marts 2022