Vælg en side

Referat af BM den 14. februar 2018

Til stede:
Kenneth Schack Banner
Marlene Jørgensen
Jesper Mathiesen
Jonas Kramer Krogsøe

1. Velkomst ved formanden
Kenneth bød velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev enstemmigt godkendt.

3. Valg af dirigent, referent og to-do listen
Marlene blev valgt som dirigent, Jonas til to do-liste, mens Jesper blev valgt som referent.

4. Hvem er jeg?
Da alle tilstedeværende kendte hinanden, var dette mere en status på aktuelle, og for året forventede, forpligtelser/ambitioner indenfor såvel som udenfor DBSU-regi.
Marlene har valgt at studere videre og har kommende praktik i efteråret et endnu ukendt sted. Er p.t. Arrangør på kommende DBSU-arrangementer i form af konference på FSC i samarbejde med Interessegruppen samt motorcykel arrangement.
Jonas læser HF-fag, der kan tage lidt fokus med sommereksamen.
Kenneth er en travl familiefar. Dog DBSU-ambitioner om øget kontakt med samarbejdspartnere og opretholdelse af arrangementsfrekvens.
Jesper skal skrive speciale dette forår, men forventer dog også at have tid til DBSU af og til.

5. To-do listen
A: Opfølgning
Nyt år, så umiddelbart ingen gammel to do-liste.

B: Nyt på listen
Jonas: Tovholder på transport arrangement, fokus på navigation.
Arrangør for hjælpemiddels-udstilling.

Kenneth: Bogklub arrangement.
Arbejder videre på judo arrangement.
fortsætter korrespondance med parsport Danmark.

Marlene: Arbejder videre med motorcykel arrangement.
Spørger Sarah og Christine om de vil arrangere klatre arrangement.

Jesper: Går videre med økonomi arrangement.
Tovholder på førstehjælpsarrangement.

6. Meddelelser og afstemninger
A: Meddelelser
Kenneth arbejder på standardisering af invitationer, så al nødvendig information kommer med hver gang.
B. Afstemninger
B1. Gevinster til hvert arrangementer
Kenneth foreslog, at der til hvert arrangement i 2018 skal være en konkurrence, hvor deltagerne kan vinde en gratis deltagelse i et andet af regionens arrangementer i indeværende år. Foreslaget indebar en maksimal ramme på 2000 kr. til dækning af denne post. PR-hensyn, nytænkning, sjov motivationsfaktor samt praktiske detaljer for forslagets indførelse blev vendt, inden forslaget blev enstemmigt godkendt som en forsøgsordning i 2018.

B2. Deltagerbetaling for regionsbestyrelsen
Kenneth foreslog endvidere, at deltagerbetaling til arrangementer skulle bortfalde for regionsbestyrelsens medlemmer. Et lignende forslag blev drøftet på bestyrelsesmødet 11. august sidste år, hvor en mere udførlig beskrivelse af forslag og efterfølgende diskussion kan findes. Også denne gang blev forslaget forkastet. Denne gang med stemmerne 3 imod 1.

B3. Telefonmøder i 2018
Enstemmighed om at stræbe efter at holde fysiske møder i Aktivitetshuset i Aarhus og undgå telefonmøder så vidt muligt.

7. Økonomi
A. Budget og regnskab
Årets budget lyder på 45.500 kr. efter regionens overforbrug i forbindelse med julearrangement, hvor FU har valgt at dække halvdelen af de manglende 10.000. Der blev reflekteret over de økonomiske problemer mod slutningen af sidste år, og om den åbenlyse vigtighed af at undgå noget lignende i år.

I år er der indtil videre blevet brugt 2796 kr. på generalforsamlingen, mens det nyligt afholdte fastelavnsarrangement forventes at beløbe sig til omtrent 1400 kr. Dagens bestyrelsesmøde kostede endvidere 396 kr., hvorfor der foreløbigt er brugt i underkanten af 4600 kr.

B. Hjælperhonorar
Hjælperhonorar fastholdes på 200 kr. pr. dag.

C. Konkurrencer
Jævnfør ovenfor forventes den maksimale ramme at beløbe sig til 2000 kr.

8. Afholdte arrangementer
A: Generalforsamlingen
Kenneth og Marlene var arrangørere, 21 deltagere inklusiv arrangørere samt tre hjælpere. Der var smørebrød fra Føtex samt social hygge og brætspil.

B: Fastelavn
Marlene og Kenneth var arrangørere. Blev hjulpet virkelig godt på vej af en ihærdig forældre, der indhentede sponsorater. 11 deltagere inklusiv arrangørere samt to hjælpere. Der ble slået katten af tønden og overnattet på Vøjens Idrætsefterskole. Deltagerne stod selv for madlavning, herunder fastelavnsboller og brunch, hvilket var arrangementets faglige element.

9. Kommende arrangementer i vest
A: Hvilke arrangementer skal afholdes i år?

1. Hjælpemiddeludstilling på FSC 17. marts. Planen ville være, at arrangementet afholdes fra 9-12 om lørdagen, hvorefter der påtænkes at spise et sted i Fredericia. Jonas bliver arrangør og invitationen skal ud meget snart, hvis og såfremt arrangementet skal blive til noget.

2. Krimimesse i Horsens plus bogklub i aktivitetshuset. Kenneth har foreslået begge dele, men forskellige udfordringer ved krimimesse gør bogklubben foretrukken. Kenneth vil forhøre sig om der kan være sammenfaldende interesser blandt nogle af medlemmerne, og eventuelt med afholdelse d. 21. april i Aktivitetshuset som endagsarrangement.

3. Motorcykelarrangement. Fra Odense til Kerteminde på motorcykel med med mad og så tilbage til Odense, slut maj. Marlene er arrangør og i kontakt med motorcykelklub. Afventer svar om antal deltagere fra motorcykelklubben, der vil afgøre, hvor mange DBSU’ere, der er plads til.

4. Rasmus Seebach koncert i Tivoli Friheden 16. juni. Da koncerten er udsolgt blev der sat en effektiv stopper for yderligere overvejelser om et sådant arrangement.

5. Transportarrangement: Arrangørere umiddelbart villige til at gentage sidste års succes. Umiddelbart en ramme sat af på 3000 kr. Overvejes om tilgængelighed i form af navigation skal foreslåes til arrangørerne. Jonas er torvholder.

6. Girls night makeover. Stine er arrangør i samarbejde med Katrine. Arrangementet påtænkes at blive afholdt i Viborg med besøg hos frisør, Vero Moda m.fl omkring slutningen af juni før sommerferien. Sidste år var et lignende arrangement umiddelbart en fin succes, men vigtigheden af at undgå en tro kopi blev også diskuteret, ligesom et lidt mindre budget for årets udgave blev foreslået.

7. Pool party – muligvis i Odense hos Katrine Leander. I August i slutningen af sommerferien. Stine og Katrine arrangerer.

8. Kontakt til Judo Danmark om et weekendarrangement i Aarhus. Det blev diskuteret, om der kunne forventes tilstrækkelig opbakning til et sådant weekendarrangement, men Kenneth vil grave lidt videre. Mulig afholdelse til oktober.

9. Herudover er der planlagt seks fællesspisningsarrangementer i samarbejde med DBSØ i Aktivitetshuset.

Herudover forslag fra GF:
1. Økonomiarrangement: Skulle omhandle økonomisk vejledning, budgetlægning m.m. Jesper tager kontakt til Søren, der er udset som underviser/arrangør.

2. Rollespilsarrangement hos Annettes efterskole i Hobro: Annette var ikke til stede til at udfolde ideen, som ikke umiddelbart hentede opbakning blandt bestyrelsens øvrige medlemmer.

3. Klatrearrangement. Slut august/start september kunne være en mulighed, ligesom Gorilla park igen kunne være en oplagt lokation. Marlene vil hive fat i Christine, som stillede arrangementsforslaget til GF.

4. Computercamp: HB har angiveligt noget på bedding, hvorfor det blev besluttet at afvente dette.

5. Fed fest på FSC: Ganske enkelt for dyrt.

6. Førstehjælpskursus: Marlenes kontakt er gået i sig selv, men Jesper vil forsøge at hive fat i en kammerat, der er uddannet Falck-redder, og som derfor kunne være interesseret eller vide, hvor vi kan rette henvendelse.
Telefon og tilgængelighed: Umiddelbart sigte imod at integrere tilgængelighed i transportarrangement, og derfor ikke et selvstændigt arrangement om telefonbrug, da behov og ønsker kan være meget individuelle.

7. Gør det selv i et køkken. Winni er interesseret i at være arrangør igen. Afsættes ca. 2000 kr.

8. Køre bil arrangement: Da vi allerede har motorcykelarrangement er dette umiddelbart skudt til hjørne.

B: Hvem står for hvilke arrangementer?
Se ovenfor

C: Ca. dato for de enkelte arrangementer
Se ovenfor

10. Pr og markedsføring
A: Referater
14 dage efter mødet sender referenten referatet ud på mail-listen, hvorefter bestyrelsen har syv dage til at komme med indvendinger inden Kenneth sender det færdige referat til Ditte.

B: Børnebladet
Invitationer skal meget gerne udsendes i børnebladet.

C: Ungdomsbladet
Samme som ovenfor.

D: Hjemmesiden

E: Sociale medier
Kenneth understregede vigtigheden af at tagge folk på Facebook, hvilket tidligere har vist sig særdeles effektivt.

F: Nyhedsbrevet
Afventende i forhold til HB’s ageren på dette felt.

11. Samarbejdspartnere.
A. DBSØ
Samarbejde om fællesspisningsarrangementer samt brug af aktivitetshuset i forbindelse med bestyrelsesmøder og andre arrangementer.

B. Parasport Danmark
Parasport Danmark har henvendt sig til Kenneth om et projekt kaldet super-leder, der handler om at integrere unge med et synshandicap i almindelige idrætsklubber.

12. Politisk arbejde
Umiddelbart er der mere fokus på rekruttering og social inklusion frem for decideret politisk arbejde.

13. HB møder
Enighed om at skiftes til at tage af sted som repræsentant.

14. Bestyrelsesmøder i år og kommunikation
A: Hvor tit skal vi holde møder?
Umiddelbart 3-4 møder med maj, august og november som holdepunkter, hvor Aktivitetshuset eller alternativt i forbindelse med arrangementer vil være lokationerne.

B: Datoer for møder

C: Digitaleløsninger
Mailen skal fungere som primær kommunikationsvej. Messenger kan også bruges som alternativ til telefonmøder, såfremt behovet skulle opstå.
Af hensyn til nye persondataforordninger er Dropbox ikke længere en mulighed til fildeling.

15. evt.

Færdigheder

Indsendt den

14. februar 2018