Vælg en side

Referat af BM den 13. april 2023

,

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 13. april

(OBS: referatet skal godkendes og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdelsen af mødet. Tilføjelser eller kommentarer skal derfor gerne sendes på mail hurtigst muligt.)

 

Deltagere: (Nicklas, Ida, Rosa og Cæcilie samt Chanie online)

 0. Velkomst og mad hos Nicklas fra kl. 17 og mødestart kl. 18:

 1. Godkendelse af dagsorden: (Godkendt)

 2. Valg af ordstyrer og referent: (Nicklas er ordstyrer og Ida er referent)

 3. Tjek ind + øvelse: (hver person sagde lidt om, hvordan det står til samt nævnte en positiv kompetence ved sig selv.)

Alle deltagere fortæller, hvordan det går hos dem for tiden. Derudover bliver alle bedt om at nævne en positiv kompetence hos sig selv, som de tænker vil kunne gavne bestyrelsesarbejdet.

 4. Gennemgang af to do liste: (Gennemgået)

Vi gennemgår den to do-liste, vi udarbejdede ved sidste møde og følger op på de forskellige opgaver.

 5. Status efter landsmødet (Ida og Nicklas):

Ida og Nicklas gennemgår kort landsmødet, hvad der fungerede og hvad der fungerede mindre godt. Vi tager feedback med videre til HB. Se mere om landsmødet i referatet fra HB.

 6. Status på økonomi (Ida):

Vi har på nuværende tidspunkt 43009,57 på vores konto. Derudover er der søgt fonde til fællesspisninger, og Nicklas arbejder på en fondsansøgning til et fremtidigt tillidsmandskursus.

 7. Status på arrangementer og opgaver:

A: Fællesspisninger

Den seneste fællesspisning på Mahalle er veloverstået. Vi fortsætter fællesspisningerne, blandt andet har vi netop sendt en invitation afsted til Gemini den 7. maj. Elias arbejder på julis fællesspisning, som er planlagt til at finde sted udenfor København. Info følger.

B: Aktive maj

I forbindelse med fællesspisning på Gemini vil der blive mulighed for en gåtur rundt om søerne. Vi arbejder på at facilitere skridtkonkurrencer på sociale medier samt deling af forskellige tilgængelige yoga-videorer på Facebook. Herudover finder SUP-arrangementet sted den 28. maj. Vi arbejder også på en fælles vandretur på Amagerminoen, info følger på Facebook.

 

C: Samarbejde med DBS

Nicklas arbejder på spejdertur i september med Kreds København, venter i øjeblikket på svar på muligheden for leje af hytter. I samarbejde med Kreds Frederiksberg arbejdes der på en musicaltur som er sat til at finde sted enten den 2. eller 9. november. Vi skal se musicalversionen af Pink Floyds album “The Wall”.

Ølsmagning i samarbejde med People Like Us: afholdes lørdag den 20. maj på Amagerbro.

Kør bil: møde fastsat i arrangørgruppen.

Intimitetsarrangement: afholdes i samarbejde med SUMH, vi arbejder på en dato og er ved at  undersøge, hvilke emner der er relevante for medlemmerne at have fokus på.

Få børn med glæde: arrangementet er fastsat til at finde sted i weekenden den 1. til 3. december på Fuglsangscentret. Mere info følger.

 8. Forventningsafstemning:

A: Før og efter sommerferien

For at gøre planlægningen mere overskuelig for os selv, har vi valgt at inddele året og dets arrangementer i før og efter sommerferien. Vi har alle mere og mindre travle perioder, og for at skabe en balance blev vi enige om, at metoden fungerer godt for alle.

 

B: Kommunikation og ansvar

Det konkluderes, at kommunikation på mail og Messenger fungerer fint.

 

C: Social aktivitet med bestyrelsen

Vi overvejer at afholde socialt event med bestyrelsen ud over vores fastlagte bestyrelsesmøder.

 

 9. Dato og tid for næste møde:

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt den 7. juni hos Cæcilie.

 10. Eventuelt: (hvis der er noget andet at tale om eller et ønske.)

Ved fremtidig online deltagelse overvejes alternativer til Messenger, fx Zoom eller Teams, for bedre inklusion.

 

Kommunikation og ansvar:

 11. Dato og tid for næste møde:

 12. Eventuelt: (hvis der er noget andet at tale om eller et behov.)

 

Færdigheder

Indsendt den

28. april 2023