Vælg en side

Referat af BM den 13. April 2017

Tilstede: Danni Lundgren, Atkha Ayaz, Nicklas Panton, Marc Gregersen, Anja Støvring og Sofie Christensen fra FU.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Workshop

En intern snak om vores indsats mht. Bestyrelsesarbejdet. Hvad kunne vi blive bedre til, og hvordan ville vi konkret gøre det? Det var en meget givende snak, der ikke refereres yderligere.

3. Valg af referent

Danni er referent til dette møde.

4. Motivation og Kommunikation

Bestyrelsen lavede en plan for besvarelse af emails.

Ordinære: 3 dage
Haster: 24 timer
Fravær: Meldes 7 dage før

Facebook Messenger er valgt som kommunikationskanal.
Bestyrelsen sørger for at få kommunikeret med hinanden, for at holde motivationen oppe.

5. Økonomi

Marc har endnu ikke modtaget regnskab fra Ditte, men vi har endnu ikke brugt ret mange penge. Marc kontakter Ditte for at få de eksakte beløb, som udsendes til bestyrelsen.

6. Kommende arrangementer

a. Status på indkommende arrangementer

Motorcykelarrangement: Anja og Susanne har snakket med motorcykelklubben, og afventer i øjeblikket svar om de ønsker at deltage igen i år. Så snart de ved dette laves og indsendes budget, men et overslag er 5.000 kr. der foreløbigt reserveres til dette.

Kim har indsendt idé til flirte-kursus, hvor regionen skal dække mad, finde hjælpere, dække deres udgifter og udbetale honorarer. Derfor er vi meget indstillet på at gennemføre dette arrangement. Det er planlagt til at finde sted torsdag d. 22. Juni midt på eftermiddagen, med efterfølgende spisning.

Derudover er der ikke kommet yderligere arrangementer.

b. Kurbad i Frederiksberg Svømmehal

Anja og Danni laver dette arrangement, og der udsendes budget til bestyrelsen hurtigst muligt. Planlægning af arrangementet sker mandag.

c. Status på Lalandia-tur (Tværregionalt)

Danni kontakter Christina for at få et foreløbigt budget og en dato. Bestyrelsen vil meget gerne vide hvad dette kan komme til at koste.

d. Julefrokost

Bestyrelsen har besluttet at afholde en regionsjulefrokost, og Sofie, Anja og Ulrick har meldt sig som arrangører. En dato skal findes hurtigst muligt, så vi ikke støder ind i andre arrangementer.

e. Valg og etablering af 2 arrangementer vi vil afholde indenfor dette kvartal

i. Førstehjælpkursus

Danni og Sofie arrangerer dette

ii. Sommertur til Bornholm

Nicklas, Sofie og Anja arrangerer dette, finder dato i juli, og holder møde vedr. Arrangementet den 29. April.

7. Kommende møde med DBS København, Østsjælland og LFBS

Mødet finder sted d. 27. April, og Danni og Anja deltager i dette.

8. Kort oplæg på landsmødet

Atkha laver et lille oplæg til landsmødet om kommende arrangementer.

9. Meddelelser

Næste bestyrelsesmøde er hos Nicklas d. 20. Maj kl. 12:00.
Referat fra sidste møde udsendes senest mandag.
Danni deltager om nødvendigt til næste møde i Vest.

10. Eventuelt

Der er intet til eventuelt

Færdigheder

Indsendt den

13. april 2017