Vælg en side

Referat af BM den 12. Marts 2017

Til stede:
Kenneth Rasmussen
Stine Banner
Victor Dahl Sørensen
Jesper Mathiesen
Jonas Cramer Krogsø
Anja Støvring (repræsentant for Region Øst)
Kim Sørensen (repræsentant for HB – med via telefon)
Tharmini (hjælper)

1. Velkomst ved formanden

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

3. Valg af dirigent, referent og to do liste

Kenneth blev valgt til dirigent
Jesper blev valgt til referent
Victor blev valgt til to do liste

4. Bestyrelsesmøder og digital kommunikation
Diskussion om fysiske møder vs. Telefoniske løsninger.
Konsensus om bestræbelse blandt bestyrelsesmedlemmer hen imod at være der fysisk, mens repræsentanter kan få mulighed for at være med via telefon eller skype. Udfordringerne ved telefoniske løsninger er trods alt mindre når det kun er en eller to, der er med på den måde.

Der blev snakket om at møderne gerne skal være over en hel weekende (Lørdag til Søndag).

5. Nyt fra HB
Kim fortæller om møder med DBS og Forældreforeningen, som har resulteret i en mere formaliseret samarbejdsaftale, herunder fx et projekt om fritidsjob, hvor også Blindes Arbejde m.fl. deltager. I tilknytning hertil går der også overvejelser om en mentorordning, der dog er i sin spæde start p.t. i samarbejde med SUMH som tidligere har lavet en mentorordningsprojekt.
Har desuden fokus på bevægelse og idræt, hvor et samarbejde med Parasport er etableret.
Derudover er den længe ventede fælleskalender en realitet. Kan findes via https://blind.dk/maerkesager/born-og-unge/aktiviteter-for-born-og-unge og hedder BUF.
Endelig arbejder HB på at arrangere en aktiv weekend på FSC næste år.
Kim fortæller om info møde i Århus den 29. marts (info møde) med Christina i samarbejde med Torben Tikøb hvor der vil være pizza, snak og quizzer. Lignende arrangementer er på tapetet i København og Sønderjylland. Generelt ønske om bedre lokal forankring.
Kim fortæller desuden om det kommende møde i Aarhus om aktivering af de synshandicappede unge i området i samarbejde med synscentralen, forældreforeningen, DBS og regions konsulent Helle fra DBS d. 6. april, hvor Kenneth deltager med Kim.

6. Økonomi
A: Budget for region vest.
Punktet lider lidt under, at Ditte uventet fik ferie p.t. Jesper tager kontakt så snart muligt for at få oplyst præcist budget. Forrige bestyrelsesmøde kostede 3605,99 kr, mens 210 kr. fra 2017-budgettet er gået til GF.

7. To do listen
A: Opfølgning af to do listen
Nedenfor gennemgås to do listen ud fra de opgaver, som hver person påtog sig i forbindelse med seneste bestyrelsesmøde.

Anna:
Cirkus Summarum: Invitationen er ude jævnfør nedenstående punkt. – Hvis deltagere har ledsagekort vil deltageren kunne få en ledsager med til halv pris, da der er andre udgifter for DBSU Region Vest end bare billetten. Afholdelse i Århus den 22. Juli kl. 15, så deltagerne kan opleve aktiviteterne før forestillingen.

Kim:
Børne- og familieyoga-arrangement: Status ikke behandlet.
Militærbesøg: Arbejder videre, så småt etableret kontakt til Skrydstrup militærbane.
Scorekursus inkl. spisning: Har kontakt med to psykologer og sexolog fra IBOS, stadig påregnet maj/juni, men kan også skubbes, da der jo er tale om et indendørsarrangement.
Iværksætteri arrangement af Anne Hansen: Ikke kommet længere.
Lalandia med LFBS: Forældreforeningen vil gerne være med såfremt arrangementet bliver i Lalandia Rødby. Af hensyn til deres egen kalender foreslår de arrangementets afholdelse i november. Som villig arrangør har Christina udarbejdet et udkast til et budget, hvor Kenneth dog ønsker klarhed om transportudgifterne for medlemmerne i Region Vest inden en eventuel tværregional finansiering af arrangementet.

Kenneth:
Udsende kontakt- og informationsliste til region vests bestyrelse: Er der sørget for.
Kontakt om regning fra DBS-lokaler i Aarhus: Også fuldført.
Transportarrangement: Har været i kontakt med arrangørerene, der har præsenteret et muligt budget samt forslag om afholdelse af arrangementet d. 10. juni. Kenneth følger op på usikkerheder i det foreslåede budget samt tjekker med fælleskalenderen.
Facebook-opslag efter møder: Har lavet opslag efter GF og forrige bestyrelsesmøde.

Jesper:
Kontakte Ditte – Ikke muligt, da Ditte pludseligt holdt ferie.
Stikordsliste til nyhedsbrevet: Har sendt et par linjer til Kim.
Madlavningsarrangement: Har været i kontakt med Winni, som fortsat ønsker at være arrangør, og som i øjeblikket arbejder på at finde en passende lokation i Aarhus til arrangementets afholdelse formentlig i slut april eller start maj.

Jonas:
Ide om tværregional julefrokost: Da budskabet ikke er nået til øst er der fortsat ikke etableret eventuel enighed om at arbejde hen imod et sådant arrangement.

Marlene:
Girls night i samarbejde med Christina: Kan afholdes hos Christina i Aalborg med muligt oplæg om mode, hår styling, make-up og så videre. Arbejder på en dato i slut april/start maj, men det diskuteres om arrangementet skal rykkes af hensyn til landsmødet og andre arrangementer.
Gåtur ved Vadehavet: Har været i kontakt med Claus Anker fra CKV Odense, som dog ikke kan medarrangere i kommunalt regi. Både ham og Torben Tikøb fra Aarhus vil dog gerne være med på anden vis. Det foreslås, at arrangementet ikke nødvendigvis behøver være ved Vadehavet, men måske kan hænge fint sammen med det ovennævnte besøg hos militæret i Skrydstrup.

Victor:
Dialog med Allan Andresen om Den Gamle By i Aarhus: Allan ønsker ikke at arrangere og Victor vil helst ikke stå med det alene. Det diskuteres, hvordan arrangementet kan skrues sammen, så det ikke kun bliver et kort besøg i en blinde-lejlighed fra 70’erne. Det foreslås, at Tarmini og hendes mand kan ligge hus til tamilsk madklub samt overnatning. Endelig kan arrangementet også kombineres med Fed Fredag i Tivoli Friheden, hvor D.A.D spiller d. 1. september, hvilket derfor bliver den foreløbige køreplan for dette arrangement.
Fælleskalender: Kim har orienteret om dette punkt. Kenneth påpeger en lidt uhensigtsmæssig placering på hjemmesiden.
Hjælper kartotek taget op i HB: Tager det op til næste HB møde

Stine:
Skulle tage fat i Kim vedr. hjerneskadeforening – dog ikke kommet videre med dette punkt.
Skulle sende kontaktinformationer til Jesper om Winni – er ordnet.
Tage en snak med Marlene vedr. budget for vadehavs gåtur / gå tur andet sted..
Kontakte Morten Solnæs ang. samarbejde med hjerneskadeforening.

7. Kommende arrangementer
A: Cirkus Summarum
Invitationen er ude og foreløbig har omtrent 5 børn og 6 forældre meldt til. En eventuel brug af ledsagekort har været diskuteret, hvilket kan benyttes imod halvdelen af deltagerbetalingen. Arrangementet finder sted i Aarhus d. 22. juli og tilmeldingsfristen er d. 2. april, da der ønskes klarhed over antallet af deltagere inden det officielle billetsalg åbner og DBSU’s fortrinsret på de forreste pladser bortfalder.

8. bestyrelsesmøder
A: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Næste møde fastsat til weekenden d. 27. – 28. maj.

9. evt.
Kenneth spurgte Kim til repræsentantskabet fra HB. Om andre kan deltage når Kim ikke har mulighed for at deltage d. 27. maj.

Anja synes det har været interessant at deltage hos vest og drager imod øst med fornyet inspiration. Fortalte om kommende arrangementer i øst, herunder et kurophold, som ønskes afholdt i løbet af april, ligesom en gentagelse af et succesfuldt motorcykelarrangement efterstræbes i løbet af foråret.

Færdigheder

Indsendt den

12. marts 2017