Vælg en side

Referat af BM den 11. September 2019

Dagsorden bestyrelsesmøde
Region Vest 11. September 2019

Deltagere:
Kenneth
Jesper
Navid
Annette
Marlene

1. Velkomst ved formanden
Kenneth bød velkommen, beklagede at det foregik over Messenger, men glad for den store tilslutning! Deltagerne blev opfordret til at støje mindst muligt under mødet, da det hurtigt kan chikanere andre deltagere.

2. Godkendelse af dagsorden
Enstemmigt godkendt.

3. Valg af dirigent, referent og to-do listen
Jesper valgt som dirigent
Kenenth valgt som referent
Navid valgt til to-do listen

4. Trivselsrunde
Jesper: Har det godt, en del at se til. Lige startet i virksomhedspraktik på fuldtid, fra den 11 Oktober rejser han til Afrika for at bestige Kilamanjaro, men desværre lige været til tandlæge, hvilket kostede lidt..

Annette: Har det meget fint, læser HF, snart på studietur til Berlin, men travlt med miniefterårsferie og sangweekend.

Marlene: Hamrende godt, Farer derudaf, en masse frivilligt arbejde, gennemført 3 arrangementer i DBSU og er frivillig i Roteract. Skal til Liberia i uge 46 med det internationale udvalg i DBSU og arbejder ellers på fuldtid, så der er ikke meget fritid.

Navid: Har det fint, laver teater med gruppen Mongopark i Kolding, som har et ”skralde tema”, hvor alt skal laves af skrald/genbrug og spiller ellers fodbold.

Kenneth: Fuld fart, fitness, mere overskud til DBSU og er fortsat i en livskrise, men med mærkbar fremgang og en fødselsdag og blevet kontaktet af flere udefra vedr. synshandicappede.

5. To-do listen
A: Opfølgning fra sidst
Jonas: arbejder på ølsmagning 2020, det har ikke været muligt ved Refsvændinge, så der kigges på andet bryggeri.
Goalball arrangement er droppet, det var udliciteret, men intet er sket, hvilket efter aftale er signal om at personen ikke har haft tid og var mest et tilbud vi ville forsøge at tilbyde.

Kenneth: Skulle tilføje punkt til næste bestyrelsesmøde
”Arrangør-retningslinjer”, men i stedet tilføjet punktet ”Forretningsorden i Vest” da der var flere ting, som passede derunder.
Har haft Kontaktet Anders ang. Gør det selv, lejrskole i 2020.
Skulle kontakt Niels Bo ang. familietur til zoo 2020, har også kontaktet Maria Andersen, da der er et ønske om at inddrage medlemmer i at være arrangører.
Var på skinnecykelarrangement, som var et samarbejde med Tale Høre Syn i Aabenraa, men det blev ændret til Hestevognskørsel, men grundet få tilmeldinger blev det aflyst.
Arbejde videre med bestyrelsesarbejde arrangement, ikke gået videre, men læser en bog ”At lede en sag II” om frivilligt arbejde og håber at det kan give inspiration til dette.
Arbejder på generalforsamling i Vest 2020, har udarbejdet en invitation som han vil dele med bestyrelsen.
Har sendt mail til Telia om Telia TV, men intet hørt.

Navid: Skulle undersøge de 3 nyhedsplatforme DBSU har. Har ikke fundet ud af så meget og vil kontakte Enok, for at finde ud af mere.

Arbejde med politisk arbejde om tilgængelighed, at komme fra A til B.
Der er ikke sket noget, og ved ikke om han vil arbejde videre med det.
Økonomi arrangement har fundet evt. lokation, men ellers ikke så meget og får fremadrettet hjælp fra Marlene.

Jesper: Arbejde på hærvejsmarch, læs under afholdte arrangementer.
Gå videre med eventuelt goalball arrangement, blevet droppet.
Grundet praktik kan Jesper ikke deltage i Folkemødet, ok
Går videre med gør det selv og temadag i Aktivitetshuset. Temadag er droppet og gør det selv kører godt. Vi skal brainstorme over evt. arrangementer vi vil afholde i 2020 i Blinde og svagsynedes Aktivitethus.
Temadag er ikke aktuelt, gør det selv kører videre
Går videre med økonomiarrangement. Er ikke blevet kontaktet af Navid, så nu er Marlene medarrangør og Jesper hjælper efter behov.

Annette: Arrangere Grøn koncert, det blev desværre aflyst, læs mere under afholdte arrangementer

B: Nyt på listen
Marlene: Skal tage kontakt til Jonas om bryggeri alternativ
Tager kontakt til veninde i Silkeborg som skal holde oplæg til Økonomi arrangementet.
Er medarrangør på Økonomiarrangement.
Tager kontakt til Claus Anker om hvornår skitur afholdes.
Er arrangør på fastelavnsarrangement 2020

Annette: arrangør med Maria A. på familie zoo samarbejdsarrangement med LFBS 2020
Arrangør med Kenneth og 2 fra Øst og 2 fra HB om julefest i DBSU

Navid: Kontakter Enok vedrørende de 3 nyhedsplatofrme i DBSU.
Vil godt arbejde videre med Økonomi arrangement.
Skal skabe klarhed om hvilken af hans 2 facebook profiler han bruger, da vi i bestyrelsen ikke finder det hensigtmæssigt at vi ikke ved hvilken han benytter.

Kenneth: Tilføjer Navid til hjælpergruppen på FB.
Arrangør med Annette og 2 fra Øst og 2 fra HB om julefest i DBSU
Kontakter Maria ang. zoo samarbejdet, da Annette overtager dette for Kenneth
Kontakter Leni Friis om et samarbejde om fastelavnsarrangement 2020
Vil arbejde på udkast til arrangørretningslinjer, spilleregler og tilmeldingsvilkår for Region Vest.
Kenneth er arrangør på Vidensworkshop

Jonas: Arbejder videre på ølsmagning 2020.

Jesper: Arbejder videre på gør det selv og forsøger at få flere med.
Er backup i forhold til økonomi arrangement

6. Økonomi
A: Budget og regnskab
Regionen har rigtigt mange penge. VI har 61.000, men ca. 14.000 til logotøj sponsoreret af DUF. Så er der ca. 47.000 kr. vi har fremtidige udgifter til: julefest, fællesspisning, gør det selv, økonomi arrangement og så er der evt. en mindre udgift for konflikthånteringsmødet.

7. Afholdte arrangementer
A: Fællesspisning 26/05, 27/8
Det går godt med fællesspisningerne. Det er meget den samme gruppe deltagere, men vi fornemme at det er gavnligt og der blev snakket om at få flere med fra Århus, men nogle er forhindret grundet andre prioriteringer i deres liv.

B: Plan B arrangement, tur til Odense zoo
Det gik super godt! God guide og deltagerne fik en god oplevelse generelt. Efter tog vi ud at spiste og tilbød at tage på brætspil cafe afrundingsvis og foreningen fik en ny hjælper, som var en super god oplevelse for deltagerne. Oprindeligt motorcykelarrangement, men grundet dårlig tilslutning fra motorcykelklubben var det igen i år ikke muligt, men en god arrangør fik på meget kort tid omstruktureret fuldstændigt! – 16 deltagere.

C: Hærvejsmarch 28/06
Mangel på flere deltagere, men det var fedt! Nogle gik 2×30 km, mens andre gik 30+20 km. I 2020 vil vi gentage arrangementet og vi lærte alle at vi nok skal vælge kortere distance og få flere med, da det var meget hårdt! Det der var især udfordrende ved 30 km ruten var at det var 2 forskellige ture og den 2. dag var yderst udfordrende, men de der gik 2×30 km mødte andre deltagere som også var udfordret til trods for de ikke var handicappede, så der overvejes at gå i dialog til næste år, hvis vi vælger en hærvejsmarch i 2020.

D: Grøn koncert 20/7
Blev aflyst grundet lav tilslutning. Der var internt et par misforståelser/kommunikationsfejl og det er naturligvis beklageligt, da der har været udtryk fra nogle medlemmer, at de var forvirrede omkring arrangementet, da det blev aflyst lidt for hurtigt. Bestyrelsen har taget ved lære og fremadrettet vil den undgå disse typescenarier.

E: Hestevognskørsel 24/8
Samarbejdsarrangement med Tale Høre Syn Aabenraa. Oprindeligt skinnecykelarrangement, men der var konflikter i virksomheden der udlejede skinnecyklerne, hvilket resulterede i at der måtte omstilles og så blev det ændret til hestevognsarrangement. Der var desværre kun 3 tilmeldt og blev derfor aflyst.

G: Bridge Walking 7/09
Det var en stor succes, stor tilslutning på 15 tilmeldte, men en udfordring var at en deltager havde fået godkendt at have en personlig ledsager med, men den personlige ledsager meldte fra på dagen og det satte arrangørerne i en svær situation og deltageren havde også en uheldig hændelse, som var ubehagelig, men som de håndterede så godt det var muligt, men fremadrettet vil regionsbestyrelsen være mere strikse, da dette var en meget uheldig hændelse.

8. Kommende arrangementer
A: Gør det selv i Aarhus 3 – 14/9, 4 – 5/10
Beklageligvis kun 2 deltagere, men der arbejdes på at få flere med, men det er nok en uheldig dato. Regionsbestyrelsen vil dog øge indsatsen til den 5/10. Der har tidligere været flere deltagere og regionsbestyrelsen har draget erfaringen, at 5 er nok det maksimale grundet lille lokale, men vil naturligvis ikke forhindre deltagere, hvis der skulle være større tilslutning fremtidigt!

B: Fællesspisning i Aarhus 24/9, 29/10
Invitationer er på hjemmesiden og det kører jo godt!

C: Økonomi arrangement
Dato forventes den 9. November og der er fundet oplægsholder mm.
Navid og Marlene er arrangører.

D: Julefrokost – 30/11
Bestyrelsen afventer at Region Øst giver besked om de vil søge FU om økonomisk støtte, hvis dette sker, vil Region Vest prioritere et samarbejde mellem DBSUs bestyrelser. Forventer klarhed den 21. September. Arrangørerne i Vest er Annette og Kenneth.

E: Generalforsamling – 25/1
Der tænkes på om generalforsamlingen skal rykkes, da der årligt afholdes en skitur til Norge af Synsrådgivningen, CKV i Odense og det vil Regionsbestyrelsen ikke konflikte med og derfor kigges der på at rykke generalforsamlingen til Februar. Arrangør Kenneth og Marlene

9. Pr. og markedsføring
A: Referater
Intet nyt, vi udgiver stadig referat 14 dage efter bestyrelsesmøder.

B: Podcast
Region Vest savner at redaktionen deltager til regionens arrangementer og laver podcast herom. Dette vil blive taget det med til HB mødet den 21. September, da medieredaktionen trods alt er ansat og skal bringe nyheder fra DBSUs aktiviteter.

C: DBSU News (YouTube)
Vi synes ikke vi ser meget fra medieredaktionen, mere klarhed om konceptet?

D: Det indre øje
Det virker ikke som om det er aktivt?

E: Hjemmesiden
Vi får invitationer lagt på hjemmesiden, men der er flere i bestyrelsen som synes hjemmesiden ikke er overskuelig/besværlig, nok mest med talesyntese. Svært at finde arrangementer.

F: Sociale medier – FB Gruppen – FB siden
Regionsbestyrelsen har kendskab til begge og bruger gruppen og synes det giver pote. Men fundet siden overflødig, da siden ikke rigtigt virker aktiv.

G: Nyhedsmail
Er landsformandens kanal til at oplyse interesserede om foreningens aktiviteter.

H: BUF
En fælles kalender, hvor DBSUs landsarrangementer kommer. Regionsbestyrelsen vil høre om regionale arrangementer kommer med i fremtiden.

10. Samarbejdspartnere
A. DBSØ
Samarbejder med DBSØ om aktiviteter i Aktivitetshuset, fællesspisning og gør det selv, hvilket regionsbestyrelsen er glade for.

B. Aktivitetshuset
Fremtidens Aktivitetshus 2020 er lidt uvis. De søgte Salling gruppen om et større beløb, men fik ikke dette godkendt.
3 fra regionsbestyrelsen deltager til visionsmødet den 12. September, som berører den offentlige transport i Århus og udviklingen heraf.

C. Telia Danmark
Tidligere i 2019 har Kenneth haft kontakt, men det er gået lidt tabt.

D. DUF
Kenneth søgte tidligere i år DUF om midler til hoodies og kasketter og fik dette bevilliget. Han fik ikke godkendt dette ved FU og fik en løftet pegefinger og har taget ved lære, men det var en menneskelig fejl.
Der er håb om at få hoodies og kasketter og medbringe til HB mødet den 21. September. DUF tilbyder kursuser som vi kan benytte og dette overvejer bestyrelsen at benytte, for at få bedre kompetencer.

E. SUMH
Der overvejes at deltage til deres aktiviteter.

F. LFBS
Vi har et samarbejde med LFBS om et zoo arrangement i 2020 som Annette er på og evt. med Maria.

G. Tale Høre Syn
Regionen forsøger at etablere samarbejde med Tale Høre Syn Aabenraa om fastelavnsarrangement i 2020, da skinnecykel/hestevognskørsel ikke var en succes.

11. Fremtidigt arbejde
A. forretningsorden i Vest
1. Arrangørretningslinjer
Regionsbestyrelsen vil kigge på nødvendigheden for dette i 2019 og i 2020, hvis der fortsat er opbakning, så vil vi kigge på eventuelle arrangører retningslinjer for klarhed herom.

2. Spilleregler
Regionsbestyrelsen er enstemmigt enige i at kigge på spilleregler for bestyrelsesarbejde i 2020.

3. Tilmeldingsvilkår
Regionsbestyrelsen vil kigge på at oprette tilmeldingsvilkår for Region Vest arrangementer som skal inkluderes i vores invitationer, så vores medlemmer nemt kan læse om rammerne i Region Vest.

12. Politisk arbejde
A: Uddeling af flyers?
Repræsentanten for Vest vil til kommende HB møde spørge om transportdækning er Regionens egen udgift eller dækket under transportkassen. Hvis regionen selv skal dække transporten, så har regionsbestyrelsen godkendt at bruge op til 5.000 kr. på transport til dette, da der er et ønske om reklamering for DBSU.

13. HB møder
A: 21. September
Kenneth vil godt være repræsentant for Region Vest og dette er enstemmigt godkendt og håber at kunne medbringe hoodies og kasketter.

B. Udvidet udvidet hovedbestyrelsesmøde den 30. November

14. Bestyrelsesmøder
A: Hvornår er næste bestyrelsesmøde?
23. Oktober via Messenger igen.

15. Eventuelt.
A. Konflikten mellem bestyrelserne
Der blev kort nævnt om en snak om konflikten mellem bestyrelserne, men Kenneth mener ikke det er relevant, da han har en opfattelse af at der måske er fremgang.
Tidligere få fra Region Vest og få fra Region Øst haft en snak om håndteirngen af dette og der blev sendt en mail til HB, men der er ikke kommet svar på mailen, der håbes på en tilbagemelding den 21. September.
Oprindeligt skulle der etableres formandsmøde, men der er meget tvivl om dette overhovedet er gavnligt og derfor har man efterspurgt en kontaktperson som står for primær kommunikation mellem HB og regionerne.

B. Nyt arrangementstype
Kenneth forslog en workshop som hedder ”Vidensworkshop” som har til formål at indsamle nyttig viden om diverse problemstillinger synshandicappede unge har og være fleksibel om hvad indholdet skal være fra gang til gang. DBSU er en ungdomsforening og vores udfordringer/problematikker er forskellige og vi vil godt rundt omkring i Region Vest, så deltagerne forhåbentligt ikke skal rejse langt! Der blev givet grønt lys for gratis deltagelse.

Færdigheder

Indsendt den

24. september 2019