Vælg en side

Referat af BM den 11. August 2017

Til stede:
Kenneth Schack Banner
Stine Schack Banner
Victor Dahl Sørensen
Jonas Cramer Krogsøe
Jesper Mathiesen
Anna Kristiansen
Christina Munkesø (HB-repræsentant)

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
Kenneth bød velkommen.

2. Valg af dirigent, referent og to do liste
Kenneth valgt til dirigent.
Jesper valgt til referent.
Victor valgt til to do-liste.

3. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev ensidigt godkendt selvom den beklageligvis ved en fejl ikke var blevet udsendt på mail før mødet.

4. Arrangementer
A: Girls night – 20. – 21. Maj
Arrangementet kostede omtrent 6000 kr. Med otte deltagere kunne man have ønsket større tilslutning, men Stine og Christina, som begge deltog, kunne berette om arrangementet som en stor succes.

B: Transport – 10. Juni
Jonas deltog i arrangementet og beretter om et vellykket arrangement. Deltagerne fik rundvisning på Fredericia Banegård, hvorefter turen gik til Odense og muligheden for at undersøge togets indretning undervejs. Herefter gik turen hjem til Mie Henriksen med kaffe og kage med diverse oplæg om hjælp til rejser med offentlig transport. Med forældre inklusiv var der 15 deltagere. Generelt har der været rigtigt positive tilbagemeldinger – specielt fra flere af de deltagende forældre. Arrangementet kostede 608 kr.

C: Gør det selv i et køkken – 17. Juni
Flere fra bestyrelsen deltog. Arrangementets styrker og svagheder blev vendt, hvor især muligheden for differentieret sværhedsgrad blev efterspurgt. Arrangementet kostede kun 948 kr. og der var syv deltagere.

D: Cirkus Summarum – 22. Juli
Anna var arrangør og redegjorde for arrangementet, der bød på tivoli, cirkusforestilling og afsluttende aftensmad på Flammen. Der var 24 deltagere. Umiddelbart har der været positive tilbagemeldinger fra forældrene. Arrangementet kostede 7120 kr.
Lidt malurt i bægeret for et ellers succesfuldt arrangement var et nødtvunget brug af en hjælper fra øst, der blev relativt dyr for transportpuljen.

E: 2 i 1 – Grillfest og VERO MODA – 12. – 13 August
22 deltagere plus et par hjælpere deltog. Planen er at alle mødes på stationen, herefter spises sandwiches inden drengene og pigerne blev opdelt. Fornem tilslutning, hvor også nogle tog hele turen fra øst.

F: 3 i 1 – Tarmilsk madklub, D.A.D. konert og gl. by i Århus – 1. – 2. September
Stine og Victor arrangører. Endnu ikke viden om tilmeldinger. Stine har kontakt til rundviser i Den Gamle By.

G: Lalandia – November
Afholdes d. 16. – 19. november. Christina arrangerer i samarbejde med Niels Bo fra Forældreforeningen. Lokationen er blevet ændret til Billund grundet en række mere eller mindre uheldige omstændigheder. Økonomien skulle dog gerne blive omtrent det samme, idet der forventes lavere transportudgifter samt afbestilling af et hus. Som tværregionalt arrangement er Region Øst dog en anelse utilfredse med kommunikation og usikkerhed om økonomi. Hver region forventes at betale omtrent 12-13.000 hver.
Foreløbigt er 35 tilmeldt – 28 fra DBSU og 7 fra Forældreforeningen. De resterende pladser er pt reserveret til Forældreforeningen til en given dato, mens DBSU’ere kan skrive sig på venteliste.

H: Julefrokost – December
Christina og Jonas er sat på til at arrangere. Søren Uhrenholt har henvendt sig til Kenneth og foreslået muligheden for at afholde julefrokost på Sdr. Alle i Aarhus. Dette vil dog kræve tilstedeværelse af en person med hygiejnebevis, ligesom der ikke kan overnattes på stedet. Udgifterne til de næstkommende arrangementer vil klargøre, hvordan julefrokosten skal planlægges, og om der bliver tale om overnatning. Eventuelt kan faciliteterne hos Tharmini også være en god mulighed igen. Udkast til en dato er d. 9. – 10. december.

I: Generalforsamling 2018
Afholdes lørdag d. 27. januar i Aarhus. Der er blevet foreslået brætsspilsaften og takeaway, hvilket der umiddelbart er fin stemning for. Marlene er arrangør.

5. Evt. arrangementer:
A: Motorcykelarrangement + førstehjælp
Marlene er mulig arrangør og mulige datoer kunne være d. 30. september til 1. oktober. Foregår i Odense. Marlene har kontakt til en gut med motorcykel og førstehjælpscertifikat.

B: Transportarrangement pt. 2
Der snakkes om 2018 kort efter generalforsamlingen. Jonas er torvholder på at kontakte arrangørerne fra sidst og høre, hvorvidt de kunne være interesseret i at gentage succesen.

C: Gør det selv i et køkken pt. 2
Stine bliver torvholder på at kontakte Winni og høre om hun er interesseret i en part 2 til mulig afholdelse næste forår. Det blev foreslået at kombinere det med julefrokost, men umiddelbart var der ikke opbakning til dette.

D. Økonomi-arrangement:
Søren har tilbudt workshop om opsparing, budgetlægning mv. Kunne passende være på Sdr. Alle i Aarhus og en mulig dato kunne hedde d. 13. januar.

E. Goalball-arrangement:
Nikolaj Dahl har kontaktet bestyrelsen med ønsket om at afholde et goalball-arrangement. Umiddelbart har han dog trukket i land med arrangementet, som ikke ser ud til at blive til noget. Måske kan arrangementet blive til noget næste år.

F. Børnearrangement:
Kenneth opfrdrer Anna til at arrangere et eller flere børnearrangementer i 2018. Måske Cirkus Summarum igen.

5. Økonomi
Dags dato er forbrugt 23.000 kr. ud af et budget på 49.600 kr.

6. Nyt fra HB
Christina orienterer om HB’s arbejde. De har holdt møde i juli med inspirerende besøg fra DUF, der handlede om aktivering af medlemmer. Derudover arbejdes der på ny landsmødelokation og planlægning i forbindelse hermed. Udvidet HB-møde ligger d. 11. – 12. november i Odense. Regionen. skal sende to repræsentanter. Jonas, Marlene og Anna er alle i spil til de to pladser.

7. Bestyrelsesmøder
A: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Da der ikke er så meget på dagsordenen, men da det stadig vil være rart at snakke sammen før udvidet HB-møde aftales et skype-møde i weekenden 4. – 5. november.

8. To do listen
A: Opfølgning fra sidst
Umiddelbart eneste punkt fra sidst, at Stine skulle kontakte Tharmini ift. Tamilsk madklub plus D.A.D. hvilket er gjort.

B: Nyt på to do listen
Jonas: Er tovholder på transportarrangement part to.
Deltager til udvidet hb-møde.

Jesper:
Kenneth: Spørger Marlene om hun vil deltage sammen med Jonas til udvidet hb-møde.
Booker aktivitetshuset til generalforsamling 2018.

Anna: Er tovholder på goalballarrangement, og spørger Nicolai Dahl Hansen om han vil gennemføre det, nu hvor det ikke er blevet afholdt i år.
Undersøger muligheden for at gentage cirkus Summarum i 2018, eller andet børnearrangement.

Stine: Spørger Tharmini om julefrokost i Viby J.
Tager kontakt til Winni om gør det selv i et køkken part to i foråret 2018.

Victor: Tager kontakt til Tivoli friheden angående billetpriser.
Sætter Lucasmus cc på to do listen.

Christina: Sender informationer på Duf-konsulenten Anna.

Jonas-Christina: Er tovholdere på julefrokost.

Kenneth-Jesper: Undersøger mulighed for opkaldsalternativer til skype.

9. Hvordan synliggør vi os?
A: frynsegoder? (Gratis eller halv deltagerbetaling)
Kenneth foreslog, at bestyrelsens medlemmer slipper for deltagerbetaling ved alle regionens arrangementer. Dette blev foreslået med baggrund i ønsket om at bestyrelsen bliver mere synlig og kommer endnu mere ud til medlemmerne og har en slags ambassadørfunktion, hvor endnu bedre social inklusion af alle deltagere skal være i højsædet. For at kunne forlange dette skulle gratis arrangementsdeltagelse være modydelsen.
Forslaget blev diskuteret indgående og delte vandene. De vigtigste modargumenter til ovenstående var en tvivlsom signalværdi og flyvske kriterier for ambassadørrollens opfyldelse.
Forslaget blev ikke vedtaget, men vil sandsynligvis blive genovervejet når bestyrelsen er fuldtallig.

10. Evt.
Kenneth opfordrede til at være obs på, at bestyrelsesmedlemmer melder ud, hvis de ikke kan træffes i en længere periode i forbindelse med ferier og lignende.
Kenneth opfordrede desuden til at bestyrelsen begynder at overveje, hvordan de ønsker at engagerer sig næste år – specielt de, som er på valg ved kommende gf.

Færdigheder

Indsendt den

11. august 2017