Vælg en side

Referat af BM den 10. september 2018

1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen.
Efter et par tilføjelser blev dagsordenen enstemmigt godkendt.
2. Deltagere i dette møde
Til stede var:
Marlene Jørgensen
Jonas Krogsøe
Jesper Mathiesen
Christina Munkesøe
Annette Olsen

3. Valg af dirigent, referent og to do-liste.
Marlene blev valgt som dirigent, Jesper referent, og Jonas til at skrive to do-liste.

4. Update fra HB (Jonas)
Jonas beretter fra HB-møde om ros til regionens arbejde, arrangementer m.v.

5. økonomi
Da udgifterne til de to nyligt afholdte arrangementer ikke er fuldkommen opgjort endnu, er der ikke et præcist tal for den aktuelle saldo, men der er formentlig i underkanten af 35.000 kr. i behold til resten af året.

6. afholdte arrangementer
a. General forsamling
b. Fastelavns arrangement
c. Hjælpemiddels udstilling
d. Fælles spisning 1
e. Just for girls
f. Fælles spisning 2
Alle ovenstående arrangementer er behandlet på tidligere møder.

g. Magtens korridorer
Midt i sommerferien, så der var kun seks deltagere, primært aalborgensere. En enkelt deltager brokkede sig over manglende hjælperr til arrangementet. Christina, som var arrangør, nedtoner dog denne kritik, da hun ikke mener, der var behov herfor.

h. Vadehavstur
Oprindeligt 8 deltagere, men desværre to sene frafald. På trods af massivt regnvejr stadig en god oplevelse ved Vadehavet med god gåtur, restaurantbesøg osv.

i. Poolparty og adl
Fire af de tilstedeværende deltog, og i alt var der 13 deltagere. Der blev berettet om et godt arrangement, og der blev givet stor ros til arrangørerne. Lidt delte meninger om nødvendigheden og udbyttet af ADL-delen.

7. kommende arrangementer
a. fællesspisning 4
Der er planlagt tre yderligere fællesspisningsarrangementer i Aarhus henover efteråret på datoerne 12. september, 27. oktober og 21. november.
b. økonomi arrangement
Jesper fik via Christina igangsat en dialog med Søren omkring afholdelse af arrangementet til afholdelse dette efterår eller i begyndelsen af næste år.

c. gør det selv i et køkken
Winni er igen klar som arrangør, så hun skal bare kontaktes, så arrangementet kan søsættes.
D. julefrokost
Der mangler fortsat en lokation, hvor overnatning kan finde sted. Annette arbejder som arrangør videre.
E GF 19
Flere mindes, at Kenneth tidligere har snakket om, at han gerne ville arrangere.
f) Transportarrangement.
Arrangører har ikke umiddelbart tid her i efteråret, hvorfor det søges udsat til begyndelsen af næste år.

8. aflyst arrangementer
a. motorcykel arrangement
b. klatre arrangement
Arrangementet er udsat til næste år.

9. bestyrelsen til næste år

10. praktisk information til arrangementer
a. hjælpere og deltagere
b. drejebog til planlægning af arrangementer
Begge dele kan findes velbeskrevet i håndbogen, som er blevet genudsendt på maillisten.

11. Parasportens dag
Det blev ikke fundet umagen værd at sende en repræsentant.
12. Vikingearrangement i Bork.
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Thomas Dalgaard, som har en kontakt, der gerne vil arrangere en vikingeaktivitet for blinde og svagsynede. Trods det gode initiativ er arrangementet svært at gennemføre, da de foreslåede hverdagsaftener er uforenelige med den lange vej til Bork i Vestjylland.

13. Næste bestyrelsesmøde.
Det blev foreslået at holde et fysisk bestyrelsesmøde d. 4. november i Aarhus for at kigge frem mod næste år.

14. Eventuelt

Færdigheder

Indsendt den

10. september 2018