Vælg en side

Referat af BM den 10. marts 2024

Referat af BM den 10. marts 2024 i Region Øst

 

Deltagere: Elias S. Ida R. Cæcilie V. Daniel S. Nina B og Nicklas Aa. (Rosa E. er ude og rejse)

 

  1. Velkomst hos Elias

Vi tog toget til Slagelse og bestilte mad hos Elias, hvor mødet fandt sted.

 

  1. Godkendelse af dagsorden (Godkendt)

 

  1. Valg af ordstyrer og referent: Elias som ordstyrer og Nicklas var referent.

 

  1. Tjek ind:

Alle har det ganske godt men er lidt trætte. Vi føler os ikke stressede men har forskellige opgaver udenfor DBSU. Der er plads til bestyrelsesarbejde hos alle trods studie, arbejde, pauser og eller rejser, så vi er alle motiveret til at få et godt år sammen.
Vi fik herudover en snak om folks fremtidsplaner (FP).

 

  1. Oprettelse af to do liste: (Oprettet og delt)

 

  1. Status på hovedbestyrelsen (Ida og Elias)

Der er ny forperson i DBSU. Ida er blevet konstitueret forperson i HB og stiller også op til landsmødet. Hun må dog ikke være kasserer samtidig i Øst ifølge vedtægterne, og hun går derfor af i tilfældet af, at hun for posten. Det er i den situation planen at Rosa eventuelt overtager kassererposten, og Nina eller Nicklas overtager så hendes ordinære bestyrelsespost. Herudover er Anna H. blevet ordinært medlem i HB grundet Idas konstituering.
I forhold til landsmødet som er den vigtigste sammenkomst i foreningen, er der ikke den største tilslutning i år, hvilket er problematisk for foreningens fremtid og medlemmernes deltagelse. Vi har derfor talt om at forsøge at få flere vi kender rundt omkring til at tilmelde sig landsmødet, så deltagelsen kan stige. Hiba fra vest lavede et opråb på facebook, som fik flere tilmeldinger i hus, men måske regionerne kunne lave en video eller fælles opslag før torsdagen, hvor der er tilmeldingsfrist.
Det anbefales at alle læser årsberetningen, som snart sendes ud før landsmødet!

 

  1. Status på økonomi: (Ida)

Status rent økonomisk i Øst er, at det går pisse fint! Vi har en egenkapital på ca. 20.000 og får 50.000 i tilskud. Der har dog været få udgifter forbundet med GF og Frivillig, som ikke er regnet med endnu. Ida rapporterer efter mødet, at vi på daværende tidspunkt har 56.500 kroner på Østs konto.
Elias og Ida har desuden søgt fonde fra DUF til fællesspisninger, som vi krydser fingre for at få, da det er vores gentagende arrangementer, der fortsat er et hit blandt vores medlemmer.
Vi fik herudover reflekteret over, om fællesspisningerne bør justeres lidt mere i forhold til deltagerbetaling alt efter pris på sted, flere retter, tilbud, og med eller uden dyre drikkevare. Samtalen opstod i lyset af den mindre tilslutning, der har været til den kommende fællesspisning, hvor der kun er kommet 6 tilmeldinger, og hvor prisen for arrangementet er 100 kr. pr. person. Arrangementet var dog en succes med nærvær og god mad i hyggelige omgivelser, hvor de deltagende nævnte at beløbet var yderst fint.

 

  1. Status på arrangementer og opgaver:

– Fællesspisning.
Første fællesspisning d. 14. marts har 8 deltagere og 2 hjælpere. Nicklas og Ida har styr på det og ser om flere pludselig hopper på, før de bestiller bord.

– Skøjtearrangement
Det er for sent at afholde nu, men arrangørerne rykker det til sidst på året. Elias og Rosa snakker sammen om et eventuelt julearrangement. Måske vil de leje Herlev eller Rødove skøjtehal.

– Køre bil
Elias og Hiba snakker sammen og finder ud af mulighederne. Et tværregionalt arrangement kunne fungerer!

– Ride arrangement
Daniel og Elias vil gerne stå for det. Ridelejr ideen udskydes dog til næste år, og samarbejdet med Askov forbliver. Få eventuelt Isabella ind over en eventuel fondsansøgning.

– Royal Run
Finder sted i aktive maj. Arrangørgruppen snakker videre sammen. Billetter er købt men der mangler invitation til medlemmerne, som bør komme ud før april.

– Vandretur i KBH og en udenfor KBH
Amagerminoen tager omkring 5-7 timer med pause. Cæcilie er arrangør og har gået den før. Mad vil medbringes, så der kan spises i naturen i stedet for at finde et fællesspisningssted efter mange timers gang. Der planlægges videre.
Vandreturen uden for Kbh vil være på Møen, hvilket Nina vil være tovholder for. De 1000 trappetrin og en lidt hårdere vandretur måske men fedt med at komme ud i naturen. Mad tænker også at medbringes med mindre, der er en god mulighed for fællesspisning derude.

– Saunaarrangement
Nicklas tænker at leje Flintholm kurbad eller undersøge om Frederiksberg svømmehal er interessant efter at være åbnet op igen efter flere års nedlukning. Datoen for arrangementet er evt. søndag d. 21. april.

– Yoga og dans
Endnu en aktiv maj begivenhed. Ida har styr på sagerne ift. Instruktør, og Nina ser om hendes veninde kan være hjælper, når dato og ramme er på plads. Nina har herudover en veninde, som er danseinstruktør med erfaring for at undervise mange forskellige folk med funktionsnedsættelser i at danse og udbrede deres kropsbevidsthed. Hun undersøger derfor også mulighederne for at få lejet et lokale, finde en pris og høre, hvornår det kunne ligge, før hendes veninde tager ud og rejser.

Arrangementoversigt: Vi fik afslutningsvis talt om listen over ønskede arrangementer og navnene på de personer, som havde meldt sig på de forskellige forslag. Vi håber disse grupper kan etableres over Messenger og sættes i gang som sidste år, hvilket vi som bestyrelse kan hjælpe med men ikke være primus motor for. Eksempler på gældende arrangementer er blandt andet, en temafest til sommer med Hiba og Nicklas, rollespilsarrangement med Alexander B og Alexander L, hvor Nina er hoppet med, samt en fodboldkamp, koncertoplevelse, fagligt arrangement med foredrag med flere (se oversigt i Øst-gruppen).

 

  1. Dato, tid og sted for næste møde:

Vi afholder et online møde 9. april, hvilket er for at gøre status efter landsmødet og forventningsafstemme.

Det næste fysiske møde kan ligge d. 2. maj. Kl. 17:30 hos Ida, men der er mulighed for at ændre lokation og tid, hvis folks planer ændre sig sig indenfor denne måned.

 

  1. Eventuelt:

Vi tog en runde for at høre om følgende.

Hvad er dine kompetencer / hvad er man god til.

Hvad forventer man at bestyrelsen / hvad kan bestyrelsen forvente af dig?

Det var rart at høre, og der blev skabt en fælles enighed om ansvar og resurser i forhold til den enkelte, hvilket vi helt sikkert kan uddybe og tale mere om til næste møde, når vi er fuldtallige.

Vi fik også talt om muligheden for at have et mere socialt bestyrelsesmøde en gang efter næste fysiske møde, så vi bevare det stærke sammenhold og også får hygget os i bestyrelsen!

Mødet blev herefter afsluttet, og vi drog i fællesskab hjem mod KBH.

 

Færdigheder

Indsendt den

18. marts 2024