Vælg en side

Referat af BM den 10. Januar 2013

Til stede: Nina, Jane, Nadia & Marianne
Fraværende: Anders & Peter

0. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1. Valg af referent samt ordstyrer
Marianne blev valgt som referent og ordstyrer.

2. Nyt fra HB & kontoret
Nadia orienterede om nogle af punkterne fra det udvidede HB-møde i november.

3. Økonomi
a. Da Peter var forhindret i at komme til bestyrelsesmødet, vender han tilbage med noter omkring regnskabet for 2012 på et senere tidspunkt.
b. Nadia beder Birgitte om at sende budgettet for 2013 til bestyrelsen hurtigst muligt.

4. Arrangementer
a. afholdte arrangementer
1. Ungdomsarrangement
Ungdomsarrangementet i november blev gennemført til trods for ganske få tilmeldinger. Tre tilmeldinger blev det til, hvoraf én desværre måtte melde afbud p.g.a. sygdom. De to tilmeldte medlemmer blev tilbudt at tage en ven/veninde med hver, hvoraf den ene tog en veninde med. Det var en hyggelig dag, hvor der var god tid til at prøve de forskellige aktiviteter hos Copenhagen Paintball Arena. Arrangementet blev rundet af med en cafétur.
2. Julefrokost
Det var et fint arrangement med lækker mad og godt selskab. Bestyrelsen har modtaget og godkendt budgettet.

b. Kommende arrangementer
1. Generalforsamling
Aftaler vedr. generalforsamlingen laves i et særskilt dokument.
2. Musical
Der er indkøbt 15 billetter (12 deltagere og 3 hjælpere) til musicalen ”Hair” på Østre Gasværk. Arrangementet afholdes søndag d. 7. april kl. 15, og det koster 200 kr. at deltage. Nina skriver i løbet af januar en invitation. Marianne vil gerne være arrangør.

5. Tak for bestyrelsesåret
Selv tak!

6. Evt.

Færdigheder

Indsendt den

10. januar 2013