Vælg en side

Referat af BM d. 9.-11. februar 2024

Referat af HB-møde den 10 -11. februar 2024

1. Velkomst ved forperson

 1. Valg af ordstyrer og referent

 

Thor vælges som referent, Ditteemilie skriver referat af først del af mødet. Referent påpeger der mangler en godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes under dette punkt.

3. Ledelsesoplæg v/ Enok
Mikkel holder et oplæg om mindset. Nøgleordene der går igen er: transparens, dialog, inklusion og nuancer.

 

Vi skal turde prøve nye ting, uanset om det skaber resultater. Det er også igennem fejl at vi lærer.

 

Mikkel genopstiller ikke som forperson til generalforsamlingen, og for at sikre vidensdeling gennemgår vi en række situationer, og evaluere på håndteringen heraf. Formålet er at evaluere og undgå at træffe dårlige beslutninger fremadrettet. De forskellige situationer bliver ikke taget til referat.

 

 1. Økonomi

Vi går ud af 2023 med overskud. LFBS har givet tilskud til Lalandia, på betingelse af, at vi betaler lignende tilskud til Hurdal.

Der er ikke budgetteret til Nordic Camp de seneste år, så alle pengene til det, fremgår af dette års budget. Vi fundraiser for at dække det.

 

 1. Fremtidig arbejde
  A: Forperson genopstiller ikke

Mikkel genopstiller ikke som forperson til det kommende landsmøde.

 

 1. Skal bestyrelsesmøder være på FSC eller online, eller en kombination?
  Bestyrelsen diskuterer fordele og ulemper ved at bibeholde møderne på FSC. Det overvejes, om de i fremtiden eventuelt skal ligge fra lørdag til søndag, men det besluttes, at det er noget, den nye bestyrelse skal beslutte.

 

 1. Fremtidige bestyrelsesmøder
  – 3. til 5. maj
  – 6. til 8. september
  – 29. til 1. november/december

  6. Repræsentation af DBSU

– IBOS (Enok)

Thor tager til møde på IBOS den 12. marts klokken 14.

Fokus på at hjælpe med at skabe et godt miljø på IBOS.

 

– Fagligt råd (Cecilie)

Cecilie har været til møde i Fagligt Råd. Refsnæs kæmper med personalemangel og arbejder på nye strukturer. Der er oprettet en følgegruppe, hvor blandt andet Enok er inviteret.

 

– Hurdal, hvilket vil fremgå af 2024 regnskabet.

– BUF politisk udvalg (DBS) (Cecilie)

Cecilie sidder i udvalget, de har møde i foråret.

– SUMH (Kenneth)

Der er gang i en masse projekter. Kenneth og Jens Christian sidder fortsat i bestyrelsen, Jens Christian for et år, Kenneth er på valg.

 

– LFBS – Syn på barnet – den 7. – 9. juni (Småbørnskursus) (Thor og Cecilie)
Cecilie og Kenneth tager til småbørnskursus.

Vi arbejder på at videreudvikle samarbejdet med LFBS, der bliver set på, om Hurdal skal være mere permanent. Lalandia vil fortsat være et årligt arrangement.

 1. Eventuelt

 

 

 

 

Færdigheder

Indsendt den

5. marts 2024