Vælg en side

Referat af BM d. 7. Oktober 2019

Referat af bestyrelsesmøde i region øst mandag d. 7. oktober.

 

Alle er tilstede, Jens dog telefonisk.

 

 

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen er godkendt.

 

 1. Valg af referent og to do liste

Cathrine skriver referat. Morten skriver to do liste.

 

 1. Oplæsning af gammel to do liste.

Den gamle to do liste blev gennemgået.

 

 1. Økonomi

Vi har i år brugt 26514,61 kr.

Vi har på nuværende tidspunkt 38181,97 kr. stående – hvilket inkludere en opsparing fra sidste år, som vi ikke tidligere har været bevidste om.

 

 1. Nyt fra hb

Seneste hovedbestyrelsesmøde fandt sted d. 21. september i Valby. Der gives udtryk for at samarbejdet har været en smule mangelfuldt, bl.a. grundet  manglende referater.

Der skal afholdes udvidet hovedbestyrelsesmøde den sidste weekend i november, og her vil fokus primært være på det politiske samarbejde mellem hb og regionerne. Et par medlemmer i hb vil lave et udkast til et politisk program, som vi i regionerne kan se igennem og komme med inputs til.

i øst er vi glade for hb’s interesse for politisk samarbejde, vi er dog lidt skeptiske overfor fremgangsmåden, og ville foretrække at være inddraget fra begyndelsen – vi vil spørge region vest, hvad de tænker om det.

 

Derudover blev der orienteret om den tværregionale julefrokost. Den forventes afholdt midt i december, og man arbejder på lokation.

 

 

 1. Afholdte Arrangementer
 2. Foredragsarrangement

Arrangementet blev afholdt torsdag d. 29. august, og deltagerne var enige om, at det havde været en god oplevelse.

 

 1. Kommende arrangementer

A: moské besøg

Arrangementet skal afholdes d. 14. november fra 18:30 til 20:30.

Der vil være en rundvisning og oplæg om islamisk kultur. Herefter vil der være spisning. Budget ligger på omkring 2000 kr.

 

 1. blinde på udlandsrejse:

 

Arrangementet bliver afholdt d. 25. november i Valby kulturhus. Arrangørerne ønskede at gøre arrangementet gratis, hvilket blev godkendt.

 1. fly og sikkerhedsudstyr:

Der arbejdes på at aftale en dato.

 

D: politisk arrangement:

Arrangementet bliver forventeligt i januar måned.

 

 1. andet:

 

Metroarrangement:

Der foreslås et arrangement om den nye metro og dens opbygning – herunder også fokus på, hvilke andre toge, den har forbindelse til.

Nicklas og Andreas arrangere dette, forventeligt i starten af november.

 

Sangaften:

Der foreslås en sangaften med fokus på det enorme fællesskab det er bare at mødes og synge, uden at det handler om at præstere noget / lære alt muligt sangteknisk. Vi bliver enige om at arrangementet skal afholdes i december eller januar. Cathrine og Nina arrangere det praktiske – Andreas hjælper til som spillemand.

 

 1. Generalforsamling 2020

 

Arrangementet finder sted d. 1. februar 2020. Generalforsamlingen skal afholdes i Vanløse, og der skal være fest bagefter. Inden øst’s næste bestyrelsesmøde skal der være udsendt en invitation. Vi er enige om, at festen skal koste 50 kr. – selve generalforsamlingen er naturligvis gratis.

 

 1. Årsberetning 2019 hvem skriver hvad

Punkterne til årsberetningen blev fordelt og gennemgået. Morten sætter den sammen og læser korrektur. Punkterne skal sendes til ham senest 31. december.

 1. Andre aktiviteter

A: Ungdommens folkemøde (afholdt ):

 

Cathrine deltog som eneste regionsrepræsentant sammen med SUMH. Vi afholdt en workshop, hvor vi havde nogen cases, der omhandlede forskellige handicappedes udfordringer i folkeskolen, som deltagerne skulle diskutere. Cathrine havde svært ved at give en fyldestgørende orientering om dette punkt, da hun var sat lidt udad spillet grundet et ekstremt højt støjniveau på stedet.

 

B: Besøg på Refsnæs (afholdt):

 1. 18. september var Cathrine og Andreas på besøg på refsnæs efterskole.

Eleverne virkede meget interesserede i oplæget, og der er sendt en opfølgingsmail til en af lærerne. Endvidere lavede vi en konkurrence, hvor en af eleverne vandt en plads på et valgfrit arrangement i øst.

 

C: Besøg på IBOS (kommende):

Der mangler stadig kontakt til Ibos . Nicklas og Andreas vil spørge dem igen.

 

D: Andet:

Rundtom månen:

Der bliver afholdt rundvisninger hver søndag fra 14. til 16. Jens opfordrer til, at nogen af os kommer og ser det.

 

 1. Planlægning af næste møde

Næste møde er d. 18. november hos Jens kl. 17:00. Her skal være fokus på det politiske, så vi er forberedte inden udvidet hb møde.

 

 1. Eventuelt

 

Der bliver opfordret til, at nogen af os overvejer at deltage på DBS’s landsmøde i foråret, så vi kan bidrage til, at der kommer mere fokus på de yngre medlemmer. De fleste i bestyrelsen er åbne overfor dette.

Herefter uddeler Andreas Kasketter og T-shirts, og mødet er hævet.

 

 

Færdigheder

Indsendt den

24. oktober 2019