Vælg en side

Referat af HB d. 2. Marts 2019

Referat Hovedbestyrelsesmøde 2. Marts 2019 DBSU

 

Referent: Caspar Størup Gregersen

 

Tilstede:

 

Kim Enevold Sørensen, formand

Caspar Størup Gregersen, bestyrelsesmedlem

Tine Drelsdorf, bestyrelsesmedlem

Jonas Krogsøe, repræsentant fra region vest

Jens Christian Sørensen, repræsentant fra region øst

Ditteemilie Corleoni, Kontor

 

Fraværende:

 

Gustav Kallan Lauritsen, kasserer

Edis Adilovizz, bestyrelsesmedlem

Mikkel Enok, bestyrelsesmedlem

Adham El-Soussi, suppleant

 

 1. Velkomst og check in

 

Kim byder velkommen

 

 1. Kontor

 

Ditteemilie fortæller at hun har fået ny computer og kommer med en opsummering på hvordan det overordnet går. DBSU er begyndt at bruge Winkas Air.

 

 1. Økonomi

 

Gustav er fraværende og dermed tager Ditteemilie denne post. 577.000 kr. står dags dato på bankkontoen.

 

 1. Udvalgene

 

a: Erhverv og uddannelse

 

Kort redegørelse for hvad udvalget har på tegnebrættet heri blandt studiekonference. Der snakkes om hvordan man vil kunne skabe en endnu bedre studiekonference for de deltagende.

SPS systemet bliver diskuteret. Udvalget har været i kontakt med DBS internationale afdeling om hvordan DBSU kan bidrage til det internationale arbejde. Herunder at være med til at fremme ungdomsorganisationer i andre lande, samt erfaringsudveksling.

Kim har undersøgt om der er nogle synshandicappede under 20, som har et fritidsjob. Dette er svært at finde og det ser DBSU, som en udfordring der skal arbejdes med.

 

B: Aktivitet, fritid og kultur

 

Kort orientering om udvalgets aktiviteter. Flytte hjemmefra kursus i samarbejde med DBS er i gang og skal afholdes i løbet af 2019. Der er blevet nedsat en styregruppe til folkemødet på Bornholm, som skal være med til organisere DBSU’s arbejde under årets folkemøde. Roskilde Festival er ligeledes blevet diskuteret. Udvalget arbejder for et mere tilgængeligt Roskilde. Her er der ligeledes fundet en styregruppe, hvor flere forskellige organisationer er inddraget.

 

C: PR og rekruttering

 

Udvalget redegør for deres arbejde. Medieredaktionen bliver vendt og der kommer løbende podcast. Medlemsbladene udkommer som udgangspunkt stadigvæk hver anden måned. Den nye hjemmeside er snart klar. Sitet er opsat, men der skal indhold på siden og dette arbejdes der med i øjeblikket.

 

5 Ordet er dit – medlemmer/interessenter er med på Skype

 

Ingen kontaktede hovedbestyrelsen under dette punkt

 

 1. Regionerne

 

a: Øst

 

Øst vurderer ikke at workshop til deres generalforsamling fungerede særlig godt. Efterfølgende snakkes der om hvordan denne udfordring kan løses i fremtiden. Det gælder specielt forholdet mellem hovedbestyrelsen og region øst.

 

B: Vest

 

Region vest har til deres første møde lavet plan og budget over kommende arrangementer. Generalforsamlingen i region vest bestod af 14 deltagere, hvor der blev diskuteret tidligere og kommende arrangementer.

 

 1. Til orientering og debat

 

a: Differentieret deltagerbetaling

 

Emnet diskuteres. Planen er ikke fundet endnu, men på nuværende tidspunkt vurderes det fra arrangement til arrangement.

 

B: Framelding til arrangementer

 

Hvis man ikke dukker op til et arrangement koster det 100 kr. til landsdækkende arrangementer. Repræsentanterne fra regionerne tager dette med hjem til deres egne møder og snakker om, om de også vil overveje at indføre dette.

 

C: Ekstra opkrævninger – mødepligtsgebyr og drikkevarer til GF

 

Mødepligtsgebyret til landsmødet bliver diskuteret.

 

 1. Målplan

 

a: Er målene for 2018 opfyldt?

 

Der er ikke blevet lavet t shirts. Der er blevet lavet visitkort, foldere og satset mere på sociale medier. Dette er en del af pr strategien for DBSU, så på trods af der ikke er kommet t shirts er der lavet så meget andet på pr delen.

 

Samarbejdet med LFBS: Det seneste år har vi haft et godt samarbejde med LFBS med flere politiske tiltag.

 

Dialog med socialstyrelsen: DBSU har deltaget i flere møder i socialstyrelsen og haft vores holdninger med til møderne. Herudover har vi fået en repræsentant i det synsfaglige råd, IBOS og digitaliseringsstyrelsen.

 

B: mål for 2019

 

Dette overvejes og tages op til landsmødet.

 

 1. Landsmøde

 

a: Transport til/fra FSC

 

Tog transport til Fredericia. Bus fra Fredericia st. til FSC.

 

B: Fastlæggelse af programmet

 

Programmet gennemgås og rettes til.

 

C: Hackathon

 

Der skal tænkes i målplaner

 

D: Mediedækning

 

Redaktørerne laver plan over landsmødet og finder ud af hvordan de vælger at dække landsmødet.

 

 1. Digitalt afstemningssystem

 

Det bliver for besværligt – vi bruger den gamle løsning

 

 1. Til orientering – kommende arrangementer

 

a: småbørnskonference

 

De vil gerne have nogle med fra DBSU. Vi forsøger at finde folk til dette.

 

B: Gamerweekend

 

Datoen for arrangementet er rykket. Den nye dato er 24-26 maj.

 

C: Aktiv familieweekend

 

Tine og Kim har været med til at lave program. Der skal laves pr til dette arrangement til DBSU medlemmer.

 

 1. Folkemøde

 

Der er lavet en styregruppe.

 

 1. Sund krop

 

Ditte fortæller om ideen bag arrangementet, som er sendt fra arrangørerne.

 

 1. Sangweekend

 

Ikke så mange informationer på nuværende tidspunkt

 

 1. Lalandia

 

Ikke så mange informationer på nuværende tidspunkt

 

 1. Kreative mig

 

Foregår på FSC. Inspiration og udformning af kreative ideer.

 

 1. Sangskriverweekend

 

Ikke så mange informationer på nuværende tidspunkt

 

 1. Julefrokost

 

Ikke så mange informationer på nuværende tidspunkt. Region vest vil også gerne lave julefrokost. Dette kan muligvis være en udfordring

 

 1. Eventuelt

 

Intet at berette under eventuelt

Færdigheder

Indsendt den

26. september 2019