Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde den 21. januar 2021

Tilstedeværende:
Formand, Sofie Monggaard
Kasserer, Søren Uhrenholt
3. FU medlem, Kim Grønhøj
Sekretær, Cathrine Honoré
Bestyrelsesmedlem, Christina Uhrenholt
Kontorpersonale, Emily Stavis

Fraværende:
Bestyrelsesmedlemmer, Nicklas Tegner og Kenneth Schack Banner
Suppleant, Navid Makki

Tjek ind
Vi tog en tjek ind, hvorunder vi gav status på, hvordan det går privat og med DBSU arbejdet. Denne refereres ikke yderligere.

Gennemgang af gammel to do liste
Den gamle to do liste blev gennemgået. Da dette blot var et opfølgningsmøde, gik vi lidt grundigere ind i nogen af punkterne – disse følger nedenfor. Andre punkter som vi ikke er i mål med, udskyder vi til næste møde.

Der overvejes fortsat et Zoomevent om uddannelserne på IBOS, som diskuteredes til udvidet hb. Kenneth og Mikkel Enok skal spørges, om de vil stå for dette.

Kim har fået udleveret nogle brochurer fra Kaspar Gregersen. Vi talte om at få disse ud til øjenlægerne, som også har været diskuteret før. DBS skal spørges, om DBSU’s brochurer kan komme med, når DBS konsulenter udleverer deres materiale.

Sofie skal have møde med den nye formand for interessegruppen d. 26. januar, og hun orienterede om, at studiekonferencen grundet Corona er udskudt igen – sandsynligvis til juli.

Cathrine orienterede om at oplægget om ungdomsuddannelser på Synscenter Refsnæs foreløbig er rykket til tirsdag d. 16 marts.

Landsmøde 2021
Landsmødet afholdes d. 16. til 18. april 2021.
Vi går fortsat efter at afholde landsmødet fysisk – men måske med færre deltagere. Tanken har været, at landsmødet eventuelt kunne gøres digitalt i sidste øjeblik, men det understregedes at det er vigtigt at få meldt ud i nogenlunde tid af hensyn til den IT-mæssige planlægning. Vi fik tidligere på året penge fra Socialstyrelsen til et ungdomsseminar i forbindelse med landsmødet. Dette bliver grundet Corona ikke afholdt, og pengene må derfor tilbagebetales.

Eventuelt
Kim regner med at få en status omkring min forening appen i morgen (22/1)

Færdigheder

Indsendt den

3. februar 2021