Vælg en side

Referat af HB den 28.-30. april 2023

Dagsorden for hovedbestyrelsesmøde 28-30 april 2023 Velkomst ved forperson 2. Valg af mødeleder og ordstyre: Mikkel 3. Valg af referent og to do liste Ida og Cecilie 4. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 5. Problemstillinger i DBSU lige nu: Mikkel redegører for det...

Referat af LM 25. marts 2023

Referat af Dansk Blindesamfunds Ungdom Landsmødet 2023 1. Valg af dirigent. – Jesper Bæksted blev enstemmigt valgt til dirigent. Valg af mindst 2 referenter og 4 stemmetællere – Jens Christian Sørensen og Marlene Jørgensen blev enstemmigt valgt som...

Referat af BM den 13. april 2023

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 13. april (OBS: referatet skal godkendes og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdelsen af mødet. Tilføjelser eller kommentarer skal derfor gerne sendes på mail hurtigst muligt.)   Deltagere: (Nicklas, Ida, Rosa og...

Referat af BM den 5. marts 2023

Referat DBSU Region Vest 2023   TODO-liste  Simon: Kontakter Ditte ift. hvor mange øst medlemmerne der var med til gf i vest samt snakke om vests udstyr. (Dropbox) Sommerarrangement med Quizza. Outdoor. Mørkerestaurant. Hiba: ville gerne finde ud af af fundraising og...

Referat af BM den 1. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. marts   Deltagere: (Nicklas Aa (online), Ida R, Rosa L, Cæcilie V, Elias S, Chanie A. og Daniel S (online).)   Velkomst: (Elias S.) Mødedeltagerne blev velkommet. Denne gang var bestyrelsen taget til Slagelse, hvor Elias bor.  ...