Vælg en side

DANSK BLINDESAMFUND ER OGSÅ FOR SVAGSYNEDE.

DBS logo

Som svagsynet kan du nu blive aktivitetsmedlem i Dansk Blindesamfund og nyde godt af foreningens mange tilbud

Ambitionen i Dansk Blindesamfund er at være mere for flere, og det bliver nu helt konkret med et særligt tilbud om aktivitetsmedlemsskab til svagsynede, altså et særligt medlemskab til mennesker med en synsrest på mellem 10 og 33 procent. Som aktivitetsmedlem kan du nyde godt af foreningens tilbud på lige vilkår med andre medlemmer. Eneste forskel er at du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlinger og andre foreningspolitiske aktiviteter. Til gengæld kan du blive en del af vores fællesskab, hvor vi skaber gode medlemstilbud og sociale fællesskaber for mennesker med synshandicap.

Om baggrunden for beslutningen om at tilbyde aktivitetsmedlemsskab til svagsynede siger landsformand Thorkild Olesen:

”Det har længe været en udtalt forventning fra mange medlemmer, at foreningen gjorde mere for den store og voksende gruppe af svagsynede mennesker i Danmark, der ofte mangler steder at få hjælp og rådgivning. Derfor blev foreningens vedtægter ændret i 2007, så det blev muligt for kredsene at lave aktiviteter for og med denne gruppe, som vi før har kaldt kredsmedlemmer. Hovedbestyrelsen har nu besluttet, at denne tilknytningsmulighed for svagsynede skal udbredes til hele landet. Aktivitetsmedlemsskabet tilbydes derfor nu til alle i svagsynsgruppen, der fremover kan få gavn af både vores lokale og nationale aktiviteter”, forklarer Thorkild Olesen.

Og der er virkelig meget at komme efter med et aktivitetsmedlemsskab i Dansk Blindesamfund, der lokalt har klubber og et bredt udvalg af sociale arrangementer, mens der på landsplan findes idrætsforeninger og faglige netværk, der arrangerer begivenheder for blinde og svagsynede i alle aldre.

På Fuglsangcenteret i Fredericia, der er drevet af Dansk Blindesamfund, tilbyder vi målrettede kurser og træningsforløb ligesom vores konsulenter er klar til at hjælpe med ansøgninger om hjælpemidler eller fungere som bisidder, hvis der er behov for det.

Som aktivitetsmedlem kan du også bede om at få vores medlemsblad tilsendt hver 3. uge, så du kan følge med i alle aktiviteterne. Endelig er du som aktivitetsmedlem med til at styrke vores stemme og støtte vores politiske arbejde for at skabe forståelse og bedre vilkår for blinde og svagsynede.

Sådan bliver du aktivitetsmedlem:

Det koster 250 kr. om året at blive aktivitetsmedlem, hvilket er samme pris, som andre medlemmer betaler. Du kan ringe til vores medlemsservice på tlf. 38 14 88 44 eller sende en mail til svagsyn@blind.dk. For at vi kan oprette dig som aktivitetsmedlem har vi brug for din journal eller en attest fra din øjenlæge eller synscentral, der viser, at du opfylder svagsynskriterierne for aktivitetsmedlemsskab

Færdigheder

Indsendt den

10. april 2018