Vælg en side

Marts 2019

Foto af 2 blomster, fortårs billede

EN VERDEN AF LIV
”Fra den dag vi blev sat her på jorden,
Er alting umådeligt stort.
Der er mer’ at se, end et menneske ka’ se,
Mange ting som du aldrig får gjort.
Der er mere at ta’, end at du aner,
Mer’ at finde, end nogen som vil tro.
Og den sol som står op over bjergenes top,
Den er det lys, som får alt til at gro.
En verden af liv,
Som vil ta’ dig med.
Gennem frygt og håb,
Og kærlighed.
Til du finder fred,
På den lange vandring,
I en verden,
En verden af liv”
(Tekst fra ”Løvernes Konge”)

Årets første nyhedsmail indledes med en reminder om, at verden er fuld af liv. Den indeholder muligheder for alle, og selvom man skal igennem en masse modstand og en masse kærlighed, så er det en verden af liv.
DBSU’s vision er ”Skab dit eget liv”, og den umådelige store verden venter på lige netop dig!

Denne udgave af nyhedsmail indeholder følgende:

  • DBSU’s Landsmøde og DR Tilgængelighed
  • Skab dit eget liv – skal du flytte hjemmefra?
  • Roskilde Festival er for dig og alle
  • Har du set og hørt os?
  • Ny hjemmeside – vores hjemmebane
  • DBSU og FN’s Verdensmål på Folkemødet
  • Nyt fra Region Øst og Region Vest
  • Arrangementer og aktiviteter

DBSU’S LANDSMØDE OG DR TILGÆNGELIGHED
Dette års tema til Landsmøde 2019 er ”Tilgængelighed”, og vi er rigtige stolte over at kunne præsentere DR Tilgængelighed på programmet. Udover at have fokus på den digitale tilgængelighed, skal der også afprøves tilgængelige idrætsaktiviteter fx Jumping Fitness.
Og i år, vil vi forsøge en ændring fra tidligere års program – forsøget er for at skabe en ny skabelon for fremtidige Landsmøder.
Det foreløbige program er som følger:
Fredag:
17.00-18.00 – Indkvartering
18.00-19.30 – Aftensmad og socialt samvær
19.30-20.00 – Velkomst og præsentationsrunde v. Formand Kim Sørensen
20-00-21.00 – Hakkaton/workshop – Medlemmernes ord om fremtidige arbejde
21.00-21.15 – Kaffe/kagepause
21.15-22.00 – Hakkaton/workshop fortsat
22.00-?? Socialt samvær

Lørdag:
06.30-09.00 Morgenmad og morgensvømning
09.00-13.00 – Generalforsamling (med løbende pauser).
13.00-14.00 – Frokost og socialt samvær
14.00-16.00 – Workshop om Digital Tilgængelighed v. Marie Junge Ernst, DR Tilgængelighed
16.00-18.00 – Tilgængelige idrætsaktiviter – idræt og bevægelse for alle
18.30-20.30 – Festmiddag og taler fra Hovedbestyrelsen
20.45-21.45 – Åben scene & DBSU Awards
21.45-?? – Fest og socialt samvær

Sømdag:
06.30-09.30 – Morgenmad og morgensvømning
09.30-11.30 – Markedsplads v. Samarbejdspartnere
11-30-12.00 – Evt. og evaluering
12.00-13.30 – ”Skrub af”-mad og afgang

Overstående er et foreløbigt program, og vi forbeholder os retten til ændring frem mod det endelige program. I hvert fald, så kan vi afsløre, at dette års Landsmøde bliver et rigtig spændende arrangement – for dig og alle andre. Tilgængelighed er nødvendigt for nogen, og godt for alle!

SKAB DIT EGET LIV – SKAL DU FLYTTE HJEMMEFRA?
En vigtig fase i et ungdomsliv er, at man står på egne ben og tager stilling til sit eget liv. Man skal træffe studievalg, og man ønsker at flytte ind i sit eget sted – uanset synshandicap eller ej, Derfor er DBS og DBSU gået ind i indsatsen om, at give unge med synshandicap muligheden for at erhverve sig viden og færdigheder når man skal flytte hjemmefra.
”Forældre-fri – Sådan flytter du hjemmefra” hedder dette kursus, som DBS vil afholde henover to weekender i starten af august og september. Dette kursus er netop til dig, som er mellem 18-30 år, og skal flytte hjemmefra og starte på studie, eller til dig som er flyttet hjemmefra og gerne vil have et boost i dine praktiske og sociale færdigheder. De to weekender har til formål at styrke den unges bevidsthed om, hvilke muligheder og rettigheder ved en flytning, og hvilke opmærksomhedspunkter der er ved overgangen fra ung til voksen. Under den første del af kursuset vil forældrene og pårørende være inviteret med, da disse også spiller en vigtig rolle i den unges selvstændige liv.
DBSU er rigtige stolte over, at vi har haft medindflydelse på dette kursus, og blevet betragtet som en vigtig medspiller – unge, der vil gøre en forskel for andre unge. DBS og DBSU vil lancere ”Forældre-Fri” henover foråret.

ROSKILDE FESTIVAL FOR DIG OG ALLE
DBSU har gennem længere tid haft fokus på tilgængeligheden, og nu vil vi handle på dette område. Derfor har vi sat os sammen med IBOS, Handicapservice Roskilde, Claus Sørensen fra LFBS, Blindecenter Bredegaard od og DBS, og det har udmøntet sig i em projektansøgning om at øge viden om tilgængelighed, initiativer for at øge tilgængeligheden med fx Blinfo, samt sørge for at festivalen er tilgængelig for alle deltagere med/uden handicap, samt alle frivillige med/uden handicap. Tilgængelige initiativer er ikke kun til gavn for personer med handicap, men også en god løsning for alle HAR DU HØRT OG SET OS?
Husk at DBSU’s medieproduktion er i fuld sving! Du kan lytte til deres podcasts, samt se synsfaglige videoer på DBSU’s Youtube kanal. Dit medlemskab giver dig også retten til at høre foreningens medlemsblad på hjemmeside – VORES HJOg så kan du altid indsende ideer eller indslag til ublad@dbsu.dk,. Mie, Nicklas, Mikkel og Louise ønsker altid feedback fra dig!

NY HJEMMESIDE
Gennem efteråret 2018 og frem til i dag, så har Hovedbestyrelsen haft et kæmpe ønske om en bedre hjemmesideløsning. Den nuværende aftale med Tiger Media har fungeret rigtig fint, og vi har været tilfredse med samarbejdet,. Men i kraft af en erkendelse af begrænset brugervenlighed og redaktionelt udfoldelse, så har vi skønnet at der skulle findes en bedre og mere tidsvarende hjemmesideløsning.
I tråd med DBSU’s vision ”Skab dit eget liv”, så lancerer vi vores nye hjemmeside henover foråret. Udover at vi lader unge medlemmer agere testpanel for tilgængeligheden, så produceres denne hjemmeside af unge medlemmer selv. Det er en kæmpe styrke, at vi er medskabere af vores eget udtryk, og der skal derfor lyde et kæmpe tak til de medlemmer, der yder et frivilligt arbejde i denne produktion.
I en lidt anden boldgade, men så alligevel ikke så fjern fra digital tilgængelighed, så har vi haft Jesper Mathiesen fra Region Vest holdt oplæg til Digitaliseringsstyrelsens to konferencer om tilgængelighed på de offentlige platformer. Foran flere hundred kommunale ansatte, så fortalte Jesper om sin personlige beretning om sin færden på offentlige hjemmesider, heriblandt diverse webformulerarer på offentlige jobopslag, og deres udfordringer. Disse beretninger er vigtige, i forhold til den nye EU lov om digital tilgængelighed, og vi er derfor stolte over, at Jespers oplæg er blevet hørt, samt Gustav Kallans rolle i Digitaliseringsstyrelsen.

DBSU OG FN’S VERDENSMÅL PÅ FOLKEMØDET
Folkemødet på Bornholm vil i år sætte fokus på FN’s 17 Verdensmål, og DBSU vil selvfølgelig være til stede. Imens DBS har fravalgt Folkemødet i år, så er DBSU’s rolle særlig vigtig, hvis synsområdet skal have fremhævet sine synspunkter. De 17 Verdensmål er sat til at blive opfyldt i 2030 fx at alle sikres lige adgang til kvalitetsuddannelse. 2019 skal være året, hvor DBSU sætter dette på dagsorden – alle skal have ret kvalitetsuddannelse uanset køn, tro eller handicap. Udover at vi vil deltage i centrale debatter, så vil vi igen udføre vores Tilgængelighedsstafet – denne gang med mere forberedelsestid. De unges stemmer er vigtige på Folkemødet.

NYT FRA REGIONERNE
Begge regioner har afholdt deres generalforsamlinger, og begge har fået stillet en fuld bestyrelse. Det er en glæde, at foreningen har bestyrelseslystne medlemmer, og de er med til at præge foreningens aktiviteter. Regionernes bestyrelser ser ud som følger:
Region Vest:

Formand: Kenneth Banner
Kasserer: Jesper Mathiesen
Bestyrelsesmedlemmer: Jonas Krogsøe, Navid Makki og Annette Aalund Olsen
Suplpleanter: Marlene Jørgensen og Nikolaj Rønaa

Region Øst

Formand: Cathrine Honore Pedersen
Kasserer: Lasse Larsson
Bestyrelsesmedlemmer: Nina Bargum, Jens Christian Sørensen og Andreas Juel
Suppleanter: Nicklas Panton og Morten Reimer Sørensen

Begge regionsbestyrelser ser rigtig meget frem til et spændende år, hvor der vil være en masse arrangementer for enhver smag. I Region Øst vil man kunne forvente fællesspisninger med forskellige temaoplæg fx rejsetips, studie & erhvervsoplevelser mv., politisk arrangement, klatre-arrangement ved Kragerup Gods, opleve et fly indefra, samt arrangement ved Ungdommens Folkemøde, og så er der en masse andet på tegnebrættet. Region Øst glæder sig til at se dig!
I region Vest fortsætter de med spændende fællesspisninger i Aarhus, men du kan også forvente Bridge-walking på Lillebæltsbroen, motorcykelarrangement, Goalball i Odense og en masse andet. Året er kun lige begyndt, og Region Vest ser frem til at møde dig på de fprskellige arrangementer.
Du kan læse initationerne på de forskellige arrangementer på hjemmesiden, eller kontakt de forskellige regioner.

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER
Udover regionernes arrangementer, så er der også de landsdækkende arrangementer fx Lanparty, Sund Krop arrangement og Mini-efterårsferien samt Lalandia for hele familien. Der er også flere arrangementer i støbeskeen, så følg nøje med på hjemmesiden og Facebook,
Desuden samarbejder DBSU sammen med LFBS om Aktiv Familieweekend i maj/juni, hvor alle er inviteret til Fredericia til klatring, sjove lege og høj puls med hele familien. Endvidere kommer der også en studie & erhvervskonference med Interessegruppen, så du får muligheden for at blive bevidst om nogle erfaringer fra andre unge og deres oplevelser.
Samtidig vil vi også gøre reklame for børn, unge & forældrekalenderen BUF-kalenderen. Denne kalender skal give et overblik over alle mulige arrangementer og aktiviteter, som kan have relevans for dig og din familie. Det kunne fx være IBOS’ Summercamp, Sommerskolen på Synscenter Refnæs, Studiestart-pakke dage på IBOS eller PEP-forløb på selvsamme sted. Det samme gælder også idræt og bevægelse fx Judo Sunnercamp i Gerlev eller Parasportens dag i Vejle. Formålet er, at vi vil sørger for at tegne et Danmarkskort over de mest interessante aktiviteter for netop dig!Du finder BUF-kalenderen på www.buf.dk.

Vi ønsker, at du bliver den bedste udgave af dig selv, og du er ansvarlig for dit engagement – skab din egen verden af liv!

Færdigheder

Indsendt den

1. april 2019