Vælg en side

Referat af BM den 27. oktober 2022

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 27. oktober Deltagere:  Nicklas Aa, Ida R, Rosa E, Mie H, Emilie N, og Mikkel E fra HB.   Velkomst hos Rosa fra kl. 18: Mødet afholdes på Vesterbro, og der kan bestilles mad for 100 kr. pr person før mødets start kl. 19.   Start på...

Referat af BM den 22. oktober 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Region Vest d. 22. oktober 2022   Valg af ordstyrer. Anna blev valgt som ordstyrer. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev enstemmigt godkendt uden indvendinger. Check in (hvordan har vi det hver især). Der blev taget en runde om...

Referat af HB den 9. til 11. september 2022

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. til 11. september 2022 Velkomst Formanden bød velkommen og takkede for den store tilslutning til bestyrelsesmødet 2. Godkendelse af dagsorden Enstemmigt godkendt. 3. Valg af ordstyrer, referent og to do liste Ordstyrer: Enok...

Referat af BM den 19. september 2022

Referat for bestyrelsesmøde d. 19. september   Deltagere:  Nicklas Aa, Ida R, Mie H, Emilie N (online) og Alexander B. Velkomst hos Alexander   Godkendelse af dagsorden: Godkendt   Valg af ordstyrer: Alexander   Valg af referent: Nicklas  ...

Referat af BM den 24. juni 2022

Dagsorden juni 2022 Velkomst og tjek ind runde godkendelse af dagsorden og valg af referent og ordstyrer Mie er ordstyrer Alex er referent Afholdte arrangementer – Fællesspisninger Har været en succes folk var rigtigt glade for det. De har holdt sig indenfor...