Vælg en side

DBSU NEWS er din nyhedspodcast, som opdaterer dig om alt, hvad der sker i og omkring foreningen. I dette afsnit bringer vi en særudgave med highlights fra DBSU’s Landsmøde 2021. 

Her er en oversigt med tidsangivelser for punkterne på dagsordenen – så kan du springe og lytte til de punkter, der interesserer dig mest:

1) Velkomst ved formanden: 0.36
2 + 3) Valg af dirigent, referenter og stemmetællere: 0.59
4) Hovedbestyrelsens beretning fremlagt af formanden (+DBS): 2.11
5) Regnskab ved kasserer og folkevalgt revisor: 18.16
6) Beretninger fra regionsbestyrelserne: 21.04
7) Præsentation af kommunikationsmedarbejder (+LFBS): 25.17
8) Budget ved kasserer: 28.48
9) Fremlæggelse af temaer og fremtidigt arbejde ved formanden: 33.09
10) Behandling af indkomne forslag: 41.35
11 + 12) Fastsættelse af kontingent og HB størrelse: 52.41
13) Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer: 54.07
14) Valg af revisor og revisorsuppleant: 1.06.05
15) Eventuelt og tak for i dag: 1.07.41